Unit 13

     

Phần "language focus" sẽ giúp bạn học tập ôn tập ngữ pháp thể bi động, những danh trường đoản cú ghép và lời nói gián tiếp, mặt khác ôn tập tự vựng vẫn học của unit 13. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 13

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 13: FESTIVALS

1. Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box.Decide whether the rime is past, present or future. (Hoàn thành gần như câu sau cần sử dụng dạng bị động của cồn từ vào khung, chú ý thời gian sống quá khứ, lúc này hay tương lai.)

Giải:

a) Christmas songswere performedfor people in towns and villages eight hundred years ago. (Những bài bác hát ngày lễ noel được biểu diễn cho người dân ở những thị trấn và các làng tám trăm năm trước.)b) On Christmas Eve in the early 1500s, a treewas decoratedandputin the market place in the Latvian thành phố of Riga. (Vào đêm Giáng sinh đầu trong thời hạn 1500, một cây đã có được trang trí và gửi ra thị phần trong tp Latvia của Riga.)c) In the rice-cooking festival, a firewas madein the traditional way. (Trong liên hoan tiệc tùng nấu cơm, lửa sẽ được tạo nên theo bí quyết truyền thống.)d) An English-speaking contestwill beheldat Nguyen Hue School next month. (Một cuộc thi nói giờ Anh sẽ được tổ chức trên trường Nguyễn Huệ trong thời điểm tháng tới.)e) The first prizewas awardedto the Mekong Team just after the final match yesterday. (Giải nhất đã làm được trao cho đội Mekong ngay sau trận thông thường kết ngày hôm qua.)f) The Christmas carol “Silent Night, Holy Night”was writtenin Austria by Franz Gruber in the 19thcentury. (Bài hát noel "Silent Night, Holy Night" được Franz Gruber viết nghỉ ngơi Áo vào cụ kỷ 19.)

2. Complete the conversation. Use the verbs in the box. (Hoàn thành đối thoại sau, cần sử dụng động từ trong khung.)

Giải:

Hanh and her mother have just got home from the market. (Hạnh và bà bầu cô ấy vừa new đi chợ về.)Hanh: Mom! Something has happened lớn our kitchen. (Mẹ! Điều gì đó đã xẩy ra với khu nhà bếp của chúng ta.)Mrs. Thanh: What’s wrong? (Có chuyện gì vậy?)Hanh: Mom! Look. The cupboard is open and everything has been (1) jumbled. (Mẹ! chú ý kìa. Phòng tủ mở và hầu hết thứ bị lộn xộn.)Mrs. Thanh: Oh, no. The jar I like has been (2) broken . (Ồ, không. Chiêc bình cơ mà tôi thích đã trở nên vỡ.)Hanh: Many bowls và dishes have been (3) broken , too. Và look at this, Mom. The dried mushrooms have been (4)scattered all over the floor. (Nhiều bát và đĩa bị lỗi quá. Chú ý kìa, mẹ.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Bullet Journal Bảng Chữ Cái Calligraphy Cho Người Mới Bắt ĐầuXem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Viết Các Kí Hiệu Toán Học Trong Word Cực Dễ

Nấm thô bị rơi rải rác khắp sàn nhà.)Mrs. Thanh: & where is the pan of fish I left on the stove? (Còn dòng chảo cá tôi vướng lại trên bếp?)Hanh: Here it is. It has been (5) pulled into the sink. The fish has gone. (Đây đây. Nó bị kéo vào bồn rửa. Cá đã trở nên mất.)Mrs. Thanh: Who has done all this? (Ai vẫn làm toàn bộ điều này?)Hanh: Mom, it must have been the cat! (Mẹ, chắc hẳn rằng là con mèo.)

3.Rewrite the sentences in your exercise book. Use a compound word in your sentences. (Viết số đông câu này vào vở bài tập, dùng từ ghép trong câu của bạn.)

Giải:

a. It’s a fire-making contest. (Đó là hội thi tạo lửa.)b. It"s a bull-fighting contest. (Đó là cuộc thid đấu bò.)c. The United States has a car-making industry. (Mỹ tất cả một ngành công nghiệp sản xuất ô tô.)d. Last week Tran Hung Dao School held a flower-arranging contest. (Tuần trước trường trằn Hưng Đạo tổ chức triển khai một hội thi cắm hoa.)e. Viet phái nam is a rice-exporting country. (Việt nam giới là nước xuất khẩu gạo.)f. This is a washing machine. (Đây là một cái máy giặt.)

4. Yesterday Lan’s grandmother, Mrs. Thu, needed a plumber. A man came to lớn her door.Report what the man told Thu. (Hôm qua bà Thu, bà của Lan, bắt buộc một thợsửa ống nước. Gồm một ngưòi mang đến nhà bà. Hãy thuật lại lời ngưòi ấy nói với bà Thu.)

Giải:

a) “ I"m a plumber.”=> He said he was a plumber.b) “I can fix the faucets.”=> He said he could fix the faucets.c) “The pipes are broken.”=> He said the pipes were broken.d) “New pipes are very expensive.”=> He said new pipes were very expensive.e) “You must pay me now.”=> He said we had lớn pay him then.