SPEAKING

     

Phần speaking hướng dẫn cách xây dựng hội thoại để thảo luận về chủ đề giao tiếp trong làng mạc hội. Bài viết giới thiệu những từ vựng, kết cấu cần lưu ý cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

terrfic (a)=excellent, wonderful (adj): giỏi vờidecent <‘di:snt> (adj): đứng đắn, chỉnh tềhandle <"hændl> (v): , sử dụng, sờ,(vấn tóc lên)badminton (n); môn ước lôngcompliment <"kɔmplimənt> (n): lời khen ngợirespond : đáp lại

II. Kết cấu cần nhớ

a pair of glasses (n): một cặp mắt kính

III. Trả lời giải bài tập:

Task 1:Practise reading these dialosues, payine attention khổng lồ how people give & respond to compliments in each situation.

Bạn đang xem: Speaking

(Thực hành đọc những bài xích đối thoại này, chú ý cách fan ta cho và đáp lại lời khen sinh hoạt từng tình huống.)

Phil: Youreally have a beautiful blouse, Barbara, I’ve never seen such a perfect thing on you.(Barbara, bạn thực sự bao gồm áo sơ mi đẹp quá! Tôi chưa khi nào thấy mẫu áo nào hoàn hảo với bạn như thế.Barbara: Thank you, Phil. That’s a nice compliment. (Cám ơn bạn, Phil. Đó là một lời khen thiệt tuyệt)Peter: Your hairstyle is terrific, Cindy! (Kiểu tóc của doanh nghiệp trông thiệt xuất sắc)Cindy: Thanks, Peter. I think I’ve finally found a style that looks decent and easy lớn handle. (Cảm ơn Peter. Tôi suy nghĩ tôi sau cùng cũng tìm được một vẻ bên ngoài tóc trông chỉnh tề với dễ siêng sóc)Tom: I though your tennis game was a lot better today, Tony.( Tony, tôi nghĩ về ván tennis của bạn bây giờ khá hơn nhiều.)Tony: You’ve got khổng lồ be kidding me. I thought it was terrible. (Bạn đùa đấy thôi. Tôi nghĩ nó thật tệ đấy!)

Task2:Work with a partner. Practise giving compliments khổng lồ suit the responses Use the cues below. (Làm vấn đề với một hạn thuộc học. Thực hành thực tế cho lời khen cân xứng với hầu hết câu trả lời. Cần sử dụng từ nhắc nhở dưới đây.

David: ______ You look really nice with your dress, Kathy!________ (dress)Kathy: I’m glad you like it. I bought it at a cửa hàng near my house a few days ago.Hung:___ Your motorbike is certainly unique. I don"t think I"ve ever seen anything lượt thích this before!____ (motorbike)Hien: Thanks, Hung. I think I’ve finally found the colour that suits me.Michael: _____ I didn"t know you could play badminton so well!____ . (badminton)Colin: You must be kidding! I thought the same was terrible.

Task 3:Work in pairs. Practise responding lớn the compliments below. (Làm việc từng đôi. Thực hành trả lời những lời khen dưới đây.)

Phil: You’re a great dancer, Huong. I wish I could vị half as well as you.You:………Thanks, Phil. That"s very nice of you to lớn say so.………Peter: I didn’t know you could play the guitar so well, Toan. Your time was lovely!You:…………Thank you, Peter. I’m glad you enjoyed it.……………..Tom: Your English is better than many Americans, Hanh. I really enjoy your public speaking.You:…Thanks. That’s a nice compliment, but sometimes I think I"m not so good at all.………

Task 4:Work with a partner. Make dialogues to practise giving & responding khổng lồ compliments, using the cues below.

(Làm việc với một các bạn cùng học. Làm các cuộc hội thoại để thực hành thực tế cho và trả lời những câu khen, dùng các từ nhắc nhở dưới đây.)

a nice pair of glasses: Một cặp kính đẹpa new & expensive watch: Một chiếc đồng hồ mới đắt tiềna new cell phone: điện thoại cảm ứng di hễ mớia modem-looking pair of shoes: Đôi giầy hiện đạia fashionable jacket: Áo khoác phù hợp mốt thời trang

Gợi ý hội thoại:

1.

Xem thêm: Khám Phá 9 Cửa Sông Cửu Long Bằng Xe Máy Và Những Chuyến Phà

A: That’s such a nice pair of glasses you have on! 1 almost don"t recognize you.B: Thanks. I take that as a nice compliment, I guess.

2.

C. I really like your new watch!D. Really? That"s nice of you lớn notice it.

Xem thêm: Đáp Án "Biển Đảo Việt Nam Qua Con T Em Hãy Cho Biết Tới Nay Bưu Điện Việt Nam

3.

E. Your new jacket is very fashionable and lovely!F. Oh! Thank you. I got it yesterday.