Unit 14 Lớp 12: Writing Trang 158

     

Phần writing reviews cách sắp xếp ý và viết một quãng văn chủ đề International Organizations (Các tổ chức quốc tế). Bài viết dưới đây hỗ trợ các trường đoản cú vựng và cấu tạo cần để ý cũng như hướng dẫn bí quyết giải bài bác tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập giờ đồng hồ Anh bên trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.


*

Task 1.Work in groups.Discuss the question: Which international organizations would you lượt thích to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 12: writing trang 158

(Làm việc nhóm. Trao đổi câu hỏi: bạn muốn làm câu hỏi cho tổ chức triển khai quốc tế nào: WWF, WHO tuyệt UN? giải thích sự chắt lọc của bạn. Thực hiện các gợi ý sau:)

Have an opportunity lớn live abroad (Có cơ hội sống ngoại quốc)Use English at work (Sử dụng giờ Anh tại vị trí làm việc)Help improve international health care (Giúp cải thiện sự chăm sóc sức khoẻ quốc tế)Travel all over the world (Du lịch khắp rứa giới)Have high salary (Có lương cao)Do research on rare plants and animals (Nghiên cứu số đông động thực vật dụng quý hiếm)Be good at biology (Giỏi về sinh học)Do medical research (Nghiên cứu vãn y học)Meet different people (Gặp gỡ các người)Do charity và volunteer work (Làm những công tác từ thiện cùng tình nguyện)Work in remote và mountainous areas (Làm bài toán ở những vùng núi hẻo lánh với xa xôi)Protect endangered species (Bảo vệ gần như loài đang có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng)

Bài làm cho 1 :

A:Which international organizations would you lượt thích to work for: WWF, WHO or the UN?B:I"d lượt thích to work for WHO.C:Why vị you choose to lớn work for WHO?B:Because I lượt thích biology và I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vị much medical research and help improve international health care. I will meet people from different countries in the world and I will speak English at work.

Dịch:

A: bạn muốn làm bài toán cho tổ chức quốc tế nào? Quỹ Quốc tế đảm bảo an toàn thiên nhiên, tổ chức Y tế trái đất hay phối hợp Quốc?B: Tôi muốn thao tác cho tổ chức triển khai Y tế nỗ lực giới.C: lý do bạn lại chọn thao tác làm việc cho tổ chức Y tế nuốm giới?B: do tôi phù hợp sinh học cùng tôi rất giỏi sinh học. Ví như tôi khiến cho Tổ Chức Y tế cố gắng giới, tôi đang có thời cơ làm nghiên cứu y học với giúp cải thiện việc chăm lo sức khỏe ráng giới. Tôi sẽ chạm mặt gỡ không ít người dân từ các non sông khác nhau trên thế giới và tôi đang nói giờ Anh ở địa điểm làm việc.

Bài làm 2:

If I could work for an international organization, I would lượt thích to work for WHO. When I work for this organization I can bởi vì many things:

first, help to reduce sufferings for the sick, & the victims of epidemic.have an opportunity to lớn live abroad;travel all over the world;use English at work và meet different people:help khổng lồ improve international health care;work in remote & mountainous areas.do charity and volunteer work.

Dịch:

Nếu tôi rất có thể làm câu hỏi cho một nhóm chứ quốc tế, tôi sẽ thao tác cho tổ chức Y tế cầm giới. Khi tôi làm việc cho tổ chức này, tôi có thể làm những thứ:

Đầu tiên là giúp giảm thiểu sự buồn bã do dịch tật, với nạn nhân của dịch bệnhCó cơ hội sống ngơi nghỉ nước ngoàiDu định kỳ khắp vắt giớiDùng giờ đồng hồ Anh ở nơi thao tác và chạm chán gỡ nhiều người dân khác nhauGiúp nâng cao việc chăm lo sức khỏe núm giớiLàm vấn đề ở đều vùng núi hẻo lánh cùng xa xôiLàm các công việc từ thiện cùng tình nguyện

Task 2.Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which one would you like lo choose? Write a paragraph of about 100 words expressing the reasons why you choose the organization.

Xem thêm: Seven Remix Xp 4 - Win 7 Nhưng Giao Diện Lại Là Win Xp

(Giả sử em được trao vào khiến cho một trong số tổ chức quốc tế trên, em mong muốn chọn tổ chức nào? Viết một quãng văn khoảng tầm 100 từ phân tích và lý giải lí vì chưng em chọn tổ chức đó.)

Bài có tác dụng 1:

I"d like to work for the WHO for a number of reasons. First,I like biology và I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vì chưng much medical research và help improve international helth care. Second, I can use English at work if I work for the UN. On the other hand, I can travel all over the world và I will have a chance lớn meet different people. Moreover, I will have high salary if I work for this international organization.

Bài có tác dụng 2:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEP (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a nunmber of reasons.

First, I have an opportunity, with my colleagues and companions, khổng lồ protect & conserve our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destrafed và damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places & look a lot of lives.

Xem thêm: How Vietnamese Rice Paper Is Made, Making Rice Paper

Therefore if we do not take any measures lớn stop it, no species of beings - humans, plants and animals - can exist on this world in the future.