SPEAKING

     

Phần speaking này hướng dẫn bạn học cách trao đổi thông tin và thi công một bài nói tới chủ đề cuộc sống đời thường gia đình. Đây là trong số những chủ đề phổ cập và thân quen trong cuộc sống hàng ngày.


*

I. Tự vựng

interest <"intrəst> (n): sở thíchsecret <"si:krit> (n): điều bí mậtharmonious (adj) : không có sự bất đồng hoặc ác cảmupbringing <"ʌpbriηiη> (n): sự giáo dục, sự dạy dỗ (trẻ con)

II. Kết cấu cần lưu ý:

to apply khổng lồ sb <ə"plai>: thích hợp với ai; bao gồm hiệu quảto make a decision = to decide: quyết địnhto get on well with: hòa đồng với

III. Khuyên bảo giải bài xích tập:

Task 1:Read the following sentences & tick the ones that apply khổng lồ you và your family.

Bạn đang xem: Speaking

( Đọc mọi câu sau đây và tích vào gần như câu đúng với mái ấm gia đình bạn)

1. In my family, only my father works. (Trong gia đình tôi chỉ có bố tôi đi làm)2. Members of my family nội dung the household chores. (Các member trong gia đình share việc nhà)3. My responsibility in the family is to wash die dishes. (Trách nhiệm của mình trong mái ấm gia đình là cọ bát)4. In my family, the interest we chia sẻ closely is watching football (Trong mái ấm gia đình tôi, sở thích mà bọn chúng tôi chia sẻ cùng nhau là xem trơn đá)5. I often chia sẻ my personal secrets with my father. (Tôi thường share những bí mật cá nhân với bố)6.I always talk to lớn my parents before making an important decision. (Tôi luôn nói chuyện với phụ huynh trước khi chuyển ra đưa ra quyết định quan trọng)

Task 2:Work in pairs. Prepare a danh mục of questions lớn ask another student to lớn find out whether his/her family life is lượt thích yours. You want to lớn know

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị một danh sách thắc mắc để hỏi một bạn học viên khác để khám phá xem gia đình của người chúng ta đó bao gồm khác gì với gia đình của bạn)

who works in the family: trong mái ấm gia đình có ai đi làmwho does the household chores: ai là người làm việc nhàyour friend’s responsibility in the family: trọng trách của người chúng ta đó vào gia đìnhthe interest the family members share closely: sở trường mà gia đình của người bạn đó chia sẻ cùng nhauthe person your friend often shares his/her secrets with: ai là bạn mà mà người chúng ta đó share bí mậtthe person your friend talks to lớn before making an important decision: người mà người bạn đó thì thầm trước khi đưa ra đưa ra quyết định quan trọng.

Sau đó là gợi ý danh sách câu hỏi để các bạn tham khảo:

Who works in your family?Who vày the house house chores in your family?What is your responsibility in you family?What interest vị you family members chia sẻ closely?Who vì chưng you often share your secret with?Who bởi vì you talk before making an important decision?

Task 3:Work with a different partner. Use the questions you have formed to ask your partner about his/her family life. Note down the answers in the table

(Làm bài toán với một các bạn khác ngơi nghỉ task 2. Sử dụng các câu hỏi đã sẵn sàng để hỏi về cuộc sống đời thường gia đình của người các bạn đó. đánh dấu câu trả lời vào bảng).

Xem thêm: Khôi Phục Nề Nếp Trực Nhật Lớp: Việc Nhỏ, Hiệu Quả Lớn!, ​Quét Lớp Cũng Là Một Môn Học

Gợi ý câu vấn đáp (Các chúng ta cũng có thể trả lời theo mái ấm gia đình của mình)

My father & my mother go to work (Bố tôi và người mẹ tôi đi làm)We all vày the household chores together (Tất cả công ty chúng tôi đều thao tác làm việc nhà thuộc nhau)My responsibility is cook meals & wash dishes (Trách nhiệm của tôi là nấu các bữa ăn uống và rửa bát)We often watch TV together in the evening (Chúng tôi thường xem ti vi cùng nhau vào buổi tối)I mô tả my secret with my sister (Tôi chia sẻ kín với chị gái)I talk with my parents before making an important decision (Tôi rỉ tai với phụ huynh trước khi gửi ra đưa ra quyết định quan trọng)

Sau khi có câu vấn đáp các chúng ta cũng có thể tự viết lại vào bảng mang đến sẵn.

Xem thêm: The Office Furniture That Was Ordered Last Month Have Just Arrived, But We’Re

who works in the family

who does the household chores

your friend’s responsibility in the family

the interest the family members tóm tắt closely

the person your friend often shares his/her secrets with

the person your friend talks to before making an important decision

Both parent

All members

Cook meals và wash dishes

Watch TV in the evening

Sister

Parents

Task 4:Go back lớn your original pairs. Tell each other the information you have collected

(Quay quay trở lại với chúng ta cặp lúc đầu của bạn, trao đổi thông tin mà bạn vừa có được)

I talked to My. Both her parents work and they all giới thiệu the household chores together. Her responsibility in the family is to lớn cook meal & wash dishes. In their family, they often watch TV together in the evening. My often mô tả her personal secret with her sister. She always talks with her parents lớn have some advises before making important decision. She think that her family is very close-knit và she loves her family so much.