Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 8 listening

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài nghe với chủ thể Celebrations . Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như nhắc nhở giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.


Task 1. You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen và tick (√) the things you hear
*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 8 listening

Guess which of the following activities the Japanese often bởi on their New Year"s Days.(Làm câu hỏi theo cặp. Đoán xem người Nhật hay làm hoạt động nào tiếp sau đây trong hầu hết ngày đầu năm mới của họ.)

exchanging gifts and cards: khuyến mãi ngay quà với thiệp chúc mừmggiving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổidecorating the house with peace flowers: trang trí khu nhà ở với hoa anh đàogoing khổng lồ the pagoda: đi lễ chùawearing kimonos or special dress: mang kimono, hoặc bộ đồ đặc biệtvisiting friends: thăm hỏi động viên bạn bè

What other things do you think the Japanese also vày at the New Year ?

(Bạn nghĩ tín đồ Nhật còn khiến cho việc gì khác nữa trong đợt năm mới?)

Listen & repeat.

similarities: sự giống như nhau, tương tự

housewives: những bà nội trợ

longevity: tuổi thọ

constancy: sự bền lòng, kiên trì

kimono: áo kimônô

shrine: miếu thờ

pine trees: cây thông

represent: đại diện

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Script :

Lan: You have lived in nhật bản for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai? When is the New Year observed?Mai: It"s on 1stJanuary, & it lasts three days through 3rdJanuary.Lan: bởi people vày the same things as we vì chưng in Vietnam?Mai: Well, there are some similarities & also some differences.Lan: Please, tell me about them.Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year"s Day.Lan: vày they clean và decorate their houses?Mai: Sure, they do. On the New Year"s Eve every household does a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year & welcome the new one.Lan: bởi vì they decorate the house with trees and flowers?Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards & gifts.Lan: I see. & what do they usually do on the New Year"s Eve?Mai: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lhbell is rung, people all say "Happy New Year".Lan: What vày they usually vị next?Mai: Some families put on special kimonos or dress lớn go to lớn visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day"s food and drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Xem thêm: Cận Cảnh Những Chợ Cá Đồng Họp Giữa Đêm Khuya Mùa Lũ Miền Tây

Task 1.You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen và tick (√)the things you hear.

Xem thêm: Download Nhạc Tiếng Chim Sẻ Mp3 Hot, Tiếng Chim Sẻ Mồi Mp3

(Bạn đã nghe hai bạn nói về phong thái Năm new được tổ chức triển khai ở Nhật. Nghe và đánh dấu (√) vào hầu như gì bạn nghe được.)

1.They put on special clothes. (Họ mang y phục quánh biệt.)
2. Everyone cleans the houses. (Mọi người lau dọn công ty cửa.)
3. Bells ring 108 times. (Chuông đổ 108 lần.)
4. Housewives prepare spcial foods. (Các bà nội trợ sẵn sàng thức ăn uống đặc biệt.)
5. They decorate their houses with kumquat trees. (Họ trang trí thắng lợi với cây quất.)

6. They go khổng lồ a shrine. (Họ đi chùa)

7. They give each other “lucky money”. (Họ tặng tiền lì xì mang lại nhau.)
8. They drink rice wine. (Họ uống rượu nếp.)
9. They play cards. (Họ nghịch bài.)

10. They watch television. (Họ coi ti vi.)

11. They eat a special meal. (Họ ăn một bữa tiệc đặc biệt.)

Task 2.Listen again & answer the following questions.(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1.Why bởi vì the Japanese vị a big clean up before the New Year come? (Tại sao bạn Nhật tổng dọn dẹp nhà cửa trước khi năm bắt đầu đến?)=> Because they want lớn get rid of the dirt of the old year & welcome the new one. (Bởi vì họ có nhu cầu giũ sạch bụi bẩn của năm cũ và đón rước năm mới.)2.Where do the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe giờ đồng hồ chuông từ bỏ đâu?)=> They hear the bells from television or the radio. (Họ nghe tiếng chuông từ tv hoặc đài.)3.What vị the Japanese often wear when they no lớn visit their shrines? (Người Nhật thường xuyên mặc áo quần gì lúc đi chùa?)=> They wear kimonos or special dress. (Họ khoác ki-mô-nô hoặc trang phục đặc biệt.)4.Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật gồm thường tổ chức lễ năm mới với anh em không?)=> No, they don"t. New Year"s Day is mostly celebrated with family only. (Không. Năm mới phần nhiều được chỉ tổ chức với gia đình.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in pairs.Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the japan one.(Làm việc theo cặp. So sánh các khía cạnh sau của Tết nước ta với của Nhật.)

preparations: việc chuẩn chỉnh bịfoods and clothes : thức nạp năng lượng và y phụcactivities on New Year’s Eve : các vận động vào ngày Tếtpeople to lớn celebrate with: tổ chức Tết cùng với ai
ActivitiesJapanVietnam
Preparationsbegin a few days before the New YearBegin many days before the New Year
Foods & clothesCook special foods, special kimonos, or dresstraditional foods, dress, ao dai, suits, no kimonos
Activies on New Year"s Eveclean up, pine trees, watch traditional singing contest on TVclean up, peach/apricot flowers, watch TV
People lớn celebrate withamong family onlyevery family/relatives