Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6 Listening

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài xích nghe với chủ thể những hội thi đấu. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như lưu ý giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

general knowledge quiz (n) cuộc thi kỹ năng và kiến thức phổthônginsist (on) (v)khăng khăng đòijudge (n)<"dʒʌdʒ>giám khảonative speaker (n) người phiên bản xứ

II. Kết cấu cần giữ ý

thank … (for) (v) cảmơn

III. Gợi ý giải bài bác tập:

1. Before you listen:

Work in pairs.Ask and answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy sống Boston là gì?)

=> Boston Marathon is the world"s oldest annual marathon & ranks as one of the world"s best-known road racing events.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 6 listening

2.Who bởi you think can take part in the Boston race? (Theo bạn thì ai có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?)

=> Amateur and professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

Listen and repeat.

race: cuộc chạy đua

formally: trang trọng

female: phái nữ

athletic: lực lưỡng, khỏe khoắn mạnh

clock: chạy ... Mất ... (bao nhiêu thời gian)

association: hiệp hội

2. While you listen

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài bác nghe

Trang: What are you reading, Paul?Paul: The history of Boston Marathon.Trang: It sounds interesting! How often is it held?Paul: Every year, in the USA.Trang: When did it begin?Paul: In 1897. Và the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA.Ha came from New York.Trang: How long did it take him khổng lồ reach the finish?Paul: He clocked 2 hours 50 minutes & 10 seconds.Trang: Did women have right to lớn participate in long distance running?Paul: Yes... But not until 1967, women were formally accepted to lớn take part in the Boston races... A few years later. Kuscsik became the first official female champion.Trang: When did she win the race?Paul: In 1972. There were 8 women starting the race & all 8 finished.Trang: Is the race held for only American people?Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.Trang: What are the rules of the Boston Marathon?Paul: The Boston race is about 42km. Runners have to go throush 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.Trang: Oh, that"s great. Thanks a lot, Paul.

Task 1.Listen khổng lồ the dialogue about the Boston Marathon and ... . (Nghe bài xích hội thoại về hội thi chạy Boston và khẳng định xem những phát biểu sau là đúng (T) hoặc không nên (F).

1. The Boston Marathon is held every year in the USA

T

2. It began in 1897

T

3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes & 10 seconds.

F

4. Women were officially allowed to participate in the races in 1957.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 11: Speaking Unit 1: Friendship Tình Bạn, Unit 1 Lớp 11: Speaking

F

5. In 1984, 34 countries took part in the marathon

T

6. Arcoding lớn the race’s rules, runners have to pas through the centre of Boston.

F

Task 2.Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1.Where did John McDermott come from? (John McDermott đến từ đâu?)

=> He came from New York.

2.When did Kuscsik become the first official female champion? (Kuscsik đổi thay nhà vô địch phụ nữ chính thức thứ nhất vào năm nào?)

=> She became the first official female champion in 1972.

3.How many women started & finished the race in 1972? (Có bao nhiêu thiếu phụ tham gia và xong cuộc chạy đua vào khoảng thời gian 1972?)

=> 8 women started và finished the race in 1972.

4.How many runners joined the Boston Marathon in 1984? (Có từng nào vận khích lệ điền kinh tham dự Cuộc thi chạy Boston năm 1984?)

=> 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

3. After you listen

Work in groups.Name some famous runners in Vietnam and say what is special about them. (Làm việc nhóm. Nói tên một trong những vận động viên điền kinh khét tiếng ở việt nam và nói xem điều gì quan trọng ở họ.)

Gợi ý:

Truong Thanh Hang - "The gold girl" of Vietnam"s sports, "Athletic Queen".

Vu Thi Huong is a track & field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

Xem thêm: Pet (B1) Reading Test 01 - Đề Tiếng Anh 12 Cơ Bản Unit 12 Có Đáp Án

Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old and won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.