Hướng dẫn giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128) ngắn gọn, chi tiết giúp học tập sinh dễ dàng soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem:


Tiếng Anh 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128)

Task 1. (Trang 127 giờ đồng hồ Anh lớp 11): The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick () the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partners. (Các câu sau trên đây liệt kê một trong những lợi cụ và bất lợi của các nguồn tích điện khác nhau. Đọc và khắc ghi () vào ô tương thích A (đối với đều lợi thế) hoặc D (đối với rất nhiều khó khăn), kế tiếp so sánh tác dụng với bạn.)

*

Đáp án:

1. D

2. D

3. D

4. A

5. D

6. A

7. D

Hướng dẫn dịch:

1. Nguyên nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian khá ngắn.

2. Địa nhiệt chỉ có sẵn ở một vài chỗ trên cầm cố giới.

3. Trường hợp gió không thổi, không có năng lượng gió.

4. Năng lượng nước cung ứng điện mà không gây ô nhiễm.

5. Lò phản nghịch ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hiểm cho môi trường.

6. Năng lượng mặt trời không phần lớn dồi dào và vô tận ngoài ra sạch và an toàn.

7. Xây đập thủy điện khôn cùng tốn kém.

Task 2. (Trang 128 giờ Anh lớp 11): Work in pairs.Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm bài toán theo cặp. Nói với đồng đội về những lợi thế và ăn hại của việc thực hiện mỗi nguồn năng lượng thay thế áp dụng những gợi ý từ bài bác 1.)

.Example:A: I think/believe that wind power nguồn can be an alternative source of energy.B: Why vì chưng you think/believe so?A: Because our major sources of energy are running out while the wind is abundant and unlimited.B: I know it is also clean và safe to lớn the environment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean & safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ giải pháp công nghệ harmful

exhausted

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ/tin rằng năng lượng gió rất có thể là một nguồn tích điện thay thế.

Xem thêm: Top #10 Cách Vẽ Skin Súng Free Fire, Cách Vẽ Súng Ff

B: vì sao bạn lại nghĩ/tin như vậy?

A: chính vì nguồn năng lượng chính của họ đang dần cạn kiệt trong khi gió thì có không ít và vô tận.

B: Tôi biết rằng nó cũng sạch sẽ và bình an với môi trường. Mặc dù nhiên, nó sẽ không có nếu trời không có gió.

Các từ hoàn toàn có thể dùng:

khổng lồ, nhiều, sẵn có nguy hiểm

sạch và an ninh đắt đỏ

vô hạn, có thể tái sản xuất ô nhiễm

tiện lợi bao gồm hạn, chẳng thể tái tạo

rẻ, thiết bị/công nghệ dễ dàng và đơn giản có hại

cạn kiệt

Gợi ý:

A: I thinksolar energycan be an alternative source of energy.

B: Why vị you think so?

A: Because our major sources of energy are running out whilethe sunis plentiful & unlimited.

B: I know it is alsocleanandsafeto the environment. However, it isnot available when it is not sunny.

Hướng dẫn dịch:

A: bản thân nghĩ năng lượng mặt trời hoàn toàn có thể là một nguồn năng lượng thay thế.

B: Sao chúng ta nghĩ vậy?

A: chính vì các nguồn năng lượng chính đang hết sạch trong lúc mặt trời luôn dồi dào với vô tận.

B: bản thân biết nó cũng sạch sẽ và bình an với môi trường. Tuy nhiên, nó sẽ không còn sẵn tất cả nếu trời không có nắng.

Task 3. (Trang 128 tiếng Anh lớp 11): Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm việc theo nhóm. Bày tỏ niềm tin của khách hàng vào việc thực hiện nguồn tích điện thay gắng ngày càng tăng trong tương lai, bằng phương pháp sử dụng những ý từ bài bác 2.)

Gợi ý:

In my opinion, using alternative sources is the necessary way to lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. Alternative sources such as solar energy, water power, or wind power, are clean and safe to us. Besides that, they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use alternative sources besides the major sources of energy. Science and technology have developed so fast these days. There are more windmills, dams are built, more solar panels are mix on the roofs of houses khổng lồ create energy. I think, in the future, alternative sources will officially become our major sources of energy.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, bài toán sử dụng những nguồn thay thế là cách quan trọng để giải quyết và xử lý sự hết sạch nhanh chóng của những nguồn năng lượng chính của chúng ta. Các nguồn thay thế sửa chữa như tích điện mặt trời, năng lượng nước hay tích điện gió ... Thì sạch sẽ và bình yên với bọn chúng ta. Bên cạnh đó chúng là vô tận và có thể tái tạo. Hiện nay nay, có một số nước cải tiến và phát triển sử dụng những nguồn năng lượng thay thế bên cạnh các nguồn năng lượng chính. Khoa học và technology phát triển khôn cùng nhanh thời hạn gần đây. Có tương đối nhiều cối xay gió, đập thủy năng lượng điện được xây dựng, thêm những tấm pin mặt trời được bỏ lên trên mái bên để sản xuất ra tích điện hơn. Tôi cho là trong tương lai, các nguồn tích điện thay cố gắng sẽ thừa nhận trở thành những nguồn năng lượng chính của chúng ta.

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Trả lời các thắc mắc sau.)...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Bài 29 Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Nhận Xét Và Giải Thích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Công Nghiệp

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 và fill in the gaps with the information from the chart...