UNIT 8 LỚP 10: NEW WAYS TO LEARN

     

Bài viết phía dẫn cách học và biện pháp giải bài xích tập của phần Reading về chủ thể The story of my village, một công ty điểm rất đáng quan chổ chính giữa trong công tác tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập bên dưới đây.


*

Before you read(Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10: new ways to learn

(Làm vấn đề theo cặp. Quan sát vào tranh. Bàn thảo các câu hỏi.)

1.What are the people in the picture doing? (Người vào tranh đang làm cho gì?)=> They"re harvesting the crop/ rice from the fields. (Họ đang thu hoạch lúa từ bỏ cánh đồng.)2.How are they working? (Họ thao tác làm việc như núm nào?)=> They"re working hard and merrily. (Họ thao tác làm việc hăng say cùng vui vẻ.)3.What bởi vì you think of the crop? (Bạn suy nghĩ gì về vụ thu hoạch?)=> I think it"s a good crop/ bumper crop. (Tôi suy nghĩ nó là vụ thu hoạch bội thu.)4.What helps produce good crops? (Điều gì hỗ trợ cho vụ mùa bội thu/ năng suất?)=> to get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work & suitable weather. (Để bao gồm vụ mùa bội thu, cạnh bên phương thức canh tác tốt, cần phải có sự lao động hăng say và thời huyết phù hợp.)

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow.(Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Many years ago, my village was very poor. The villagers had lớn work hard in the fields all day and could hardly make ends meet. Their lives were simple & they were in need of many things. Many people had to live in houses made of straw and mud, and few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed lớn send their children lớn school & college. They hoped that with an education of science và technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen to lớn the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go to lớn town on their motorbikes to vị some shopping or lớn visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks khổng lồ the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren khổng lồ study harder so that they can vày even more for the village than their parents did."

Dịch:

Nhiều năm trước đây, buôn bản tôi siêu nghèo. Dân làng bắt buộc làm lụng vất vả cả ngày trên cánh đồng mà phần đông không đủ sống. Cuộc sống của chúng ta đạm bạc và họ phải nhiều thứ. Không ít người dân phải sinh sống trong đơn vị tranh vách đất, và phần đông chẳng có mái ấm gia đình nào gồm đài tốt tivi. Mang dù cuộc sống đời thường còn nhiều thiếu thốn, dân xã vẫn cố gắng cho bé đến ngôi trường và đi học đại học. Họ mong muốn rằng với học tập vấn về công nghệ và công nghệ, con cái của họ rất có thể tìm giải pháp làm cho cuộc sống thường ngày tốt rất đẹp hơn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Ngày Ấy Đâu Rồi, Lời Bài Hát Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

Con cái triển khai được ước muốn của ba mẹ. Khi chúng giỏi nghiệp đh hay trung cấp cho kỹ thuật về bên làng, bọn chúng đã giới thiệu phương thức canh tác mới đem về những hoa màu bội thu. Bọn chúng cũng góp dân làng mạc trồng cây yêu đương phẩm nhằm xuất khẩu. Chẳng bao lâu sau cuộc sống đời thường ở xã tôi đã cầm đổi. Thời nay người dân sẽ sống giữa những ngôi đơn vị gạch. Buổi tối đến họ hoàn toàn có thể nghe thông tin trên đài xuất xắc xem tivi nhằm giải trí. Thỉnh thoảng bọn họ đi xe máy ra phố sắm sửa hay thăm chúng ta bè.

"Cuộc sống của cửa hàng chúng tôi đã đổi khác nhiều nhờ kiến thức và kỹ năng mà lũ trẻ sở hữu về", một lão nông nói, "và tôi luôn bảo con cháu mình yêu cầu học hành cần cù hơn để rất có thể đóng góp đến xóm làng nhiều hơn bố mẹ chúng trước đây."

Task 1.The words inAappear in the reading passage. Match them with their definitions inB.(Các từ bỏ ởAxuất hiện tại trong bài đọc. Ghép chúng với có mang của chúng ởB.)

1. B : make ends meet – have just enough money to lớn pay for the things that you need (chỉ bao gồm đủ tiền để chi trả cho những thứ bạn cần) 2. D : in need of many things – having to have many things that you bởi vì not have (phải có khá nhiều thứ mà bạn không có) 3. A : bettering one’s life – making one’s life better (làm cho cuộc sống thường ngày của ai xuất sắc hơn) 4. E : bumper crops – good crops (vụ mùa bội thu) 5. C : cash crops – crops to lớn be sold, not for use by the people who grow it (vụ mùa được bán, không được hưởng lợi bởi những người dân trồng ra; hoa màu sắc thương mại, cây yêu đương phẩm)

Task 2.The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.

Xem thêm: Đây Là Lý Do Tại Sao Mèo Sợ Dưa Chuột ? Lý Giải Hiện Tượng Mèo Sợ

(Bài đọc nói cho bọn họ biết về nhiều biến hóa ở ngôi làng. Ngừng bảng sau.)

Areas of change (các khía cạnh nuốm đổi)

Before (trước đây)

Now (bây giờ)

Houses (nhà cửa)

made of straw and mud

(làm bởi rơm rạ và bùn)

made of brick (làm bởi gạch)

radio & TV (đài cùng tivi)

few families had a radio or a TV phối (rất ít mái ấm gia đình có đài hoặc tivi)

many families has a radio & a TV set (nhiều gia đình có đài và tivi)

farming methods (phương thức canh tác)

Old (lạc hậu)

New (tiên tiến)

Crops (vụ mùa)

Poor (kém)

good/bumper (bội thu)

Travel (đi lại)

on foot/ by cart (đi bộ/xe bò, xe pháo ngựa)

Motorbike (xe máy)

Task 3.Answer the following questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1.What was life like in the author"s village many years ago? (Cuộc sống những năm về trước như thế nào trong ngôi xóm của tác giả?)=> It was poor and simple. (Nó nghèo và solo giản.)2.Why did the villagers want lớn send their children lớn school and college in spite of their shortages? (Tại sao fan dân làng ý muốn cho con cái họ mang lại trường và tới trường đại học cho dù cho cuộc sống thường ngày có thiếu hụt thốn?)=> Because they hoped that with an education of science & technology, their children could find a way of bettering their lives. (Bởi vì chưng họ mong muốn rằng với nền giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, nhỏ của họ hoàn toàn có thể tìm ra con đường giúp cuộc sống thường ngày của họ xuất sắc hơn.)3.How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school? (Con cái giúp cải thiện cuộc sống trong ngôi làng ra làm sao khi bọn họ học hoàn thành đại học xuất xắc trường trung cung cấp kĩ thuật?)=> They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped lớn grow cash crops for export. (Chúng giới thiệu phương thức canh tác mới mà đưa về vụ mùa bội thu. Bọn chúng cũng giúp trồng cây yêu quý phẩm để xuất khẩu.)4.What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home? (Một lão nông vẫn nói gì về hiệu quả của kiến thức mà những người trẻ tuổi đem đến làng?)=> He said their lives had changed a lot thanks to the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges. (Ông ấy nói cuộc sống thường ngày của họ đã biến hóa rất các nhờ có kiến thức và kỹ năng mà con của mình đã đem đến từ đh hay ngôi trường trung cung cấp kĩ thuật.)5.What exactly did he tell his grandchildren? (Ông ấy vẫn nói gì với bậc bé cháu?)=> He told his grandchildren, "study harder so that you can even do more for the village than your parents did". (Ông ấy nói với bé cháu: “Hãy học tập hành chăm chỉ hơn để các cháu rất có thể đóng góp mang lại xóm làng thậm chí là nhiều hơn cha mẹ các cháu trước đây.)

After you read(Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm bài toán theo cặp. Trao đổi câu hỏi sau.)

How can people with an education help make the life of their community better? (Người ta hoàn toàn có thể giúp cuộc sống xã hội tốt hơn bằng học vấn như vậy nào?)

=> People with an education can help to make the life of the community better by applying new methods, new technique & knowledge in working. & thanks lớn this, the work gets more effective and produces better results. (Con người có học vấn rất có thể giúp cuộc sống xã hội tốt hơn bằng bài toán áp dụng những phương thức, kĩ thuật và kiến thức và kỹ năng mới vào vào công việc. Cùng nhờ gồm điều này, các bước trở đề nghị trở nên hiệu quả và cho công dụng tốt hơn.)