Tiếng anh lớp 10 unit 5 c

     

1. Look at the picture and discuss with a partner what this flying oto (or aerocar) can & cannot do.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 5 c

(Nhìn vào bức tranh và thảo luận với một người bạn xem mẫu xe cất cánh này rất có thể và thiết yếu làm gì.)

*

2. Listen to lớn an interview with Mr Brown, a spectator at a chạy thử flight of a flying car. Tick the words or phrases that you hear. (Lắng nghe cuộc chất vấn với ông Brown, một khán giả tại buổi cất cánh thử của mẫu xe bay. Đánh vết từ hoặc các từ bạn nghe được.)

Bài nghe:

https://cameraquansat24h.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-5-skills-listening-ex-2.mp3

Các từ: Traffic jams, collapse, garage, gallon, runway

Nội dung bài xích nghe:

Reporter: Excuse me; I’m from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?

Mr Brown: Sure.

Reporter: Your name is ….

Mr Brown: Eric Brown.

Reporter: Yes, Mr Brown. Why are you interested in this chạy thử flight in new york City?

Mr Brown: Well… I’m a businessman here in this city. You see… there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car like this might be a good idea.

Reporter: I see. What vì you lượt thích about this car?

Mr Brown: It’s not… not too big, just a little bit bigger than a normal car. So when its wings collapse, it fits quite well in any garage. Second, it doesn’t use too much gas – just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.

Reporter: How about its speed?

Mr Brown: It’s OK. It can reach 120 km per hour on the ground & nearly 200 in the air.

Reporter: Anything you don’t lượt thích about it, Mr Brown?

Mr Brown: Yes. It needs a runway. That’s the biggest problem. What happens if it gets stuck in traffic & cannot take off?

Reporter: Yeah… Thank you very much for spending time with us…

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Xin lỗi, tôi đến từ kênh ABC Discovery Channel. Tôi hoàn toàn có thể hỏi ông vài ba câu được không?

Ông Brown: Chắc chắn rồi.

Phóng viên: Tên ông là ….

Ông Brown: Eric Brown.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Lá La Là Lá La Là Lá La 1, Sách Vải Là Lá La 1

Phóng viên: Vâng, ông Brown. Vì sao ông quan tâm đến chuyến cất cánh thử nghiệm ở thành phố New York này?

Ông Brown: À … Tôi là doanh nhân ở đây. Anh thấy đấy … tình trạng ùn tắc giao thông vận tải khá chen chúc trong tiếng cao điểm. Tôi đoán việc sở hữu một chiếc ô tô bay như thế này có thể là một phát minh hay.

Phóng viên: Tôi đọc rồi. Ông thích hợp gì về chiếc ô tô này?

Ông Brown: Nó không … không thực sự lớn, chỉ to hơn một chút so với một dòng xe bình thường. Vì vậy, lúc cánh động cơ đóng lại, nó hoàn toàn có thể đứng vừa căn vặn trong bất cứ cái ga-ra nào. Vật dụng hai, nó không sử dụng không ít khí đốt – chỉ năm gallon từng giờ bay trong ko khí với một gallon cho từng 50 km chạy trên mặt đất.

Phóng viên: Tốc độ của nó như thế nào?

Ông Brown: Khá hòa hợp lý. Nó rất có thể đạt 120 km từng giờ trên mặt đất với gần 200 km trong không khí.

Phóng viên: Ông không yêu thích điều gì về nó, ông Brown?

Ông Brown: À. Nó bắt buộc một mặt đường băng. Đó là vấn đề lớn nhất. Điều gì sẽ xẩy ra nếu nó bị kẹt trong gò ùn tắc và tất yêu cất cánh?

Phóng viên: Vâng … Cảm ơn rất nhiều vì đang dành thời hạn cho chúng tôi …

3. Listen và answer these questions.(Lắng nghe và trả lời các câu hỏi sau đây.)

https://cameraquansat24h.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-5-skills-listening-ex-3.mp3

1. Where is the chạy thử flight taking place? (Buổi bay thử diễn ra ở đâu?)

In thủ đô new york City. (Ở tp New York)

2. What does Mr Brown do? (Ông Brown làm cho nghề gì?)

He’s a businessman. (Ông ấy là một trong doanh nhân)

3. Why is he interested in the chạy thử flight? (Tại sao ông lại suy xét việc thử sản phẩm bay?)

He’s considering owning a flying oto to giảm giá khuyến mãi with the traffic problem. (Ông ấy thấy bài toán sử dụng xe hơi bay có thể giải quyết chứng trạng ùn tắc giao thông).

4. What does Mr Brown lượt thích about the flying car? (Ông Brown say đắm gì ở chiếc xe bay?)

It’s not too big, so it can be put in a garage. (Nó không thật lớn, đến nên hoàn toàn có thể để trong gara)

5. What is the biggest problem with this flying car? (Vấn đề lớn số 1 của chiếc xe cất cánh này là gì?)

This flying car cannot take off without a runway. (Chiếc xe không thể cất cánh nếu không có đường băng).

4. Listen again và complete the information about the flying car. Write one word or number in each gap.

Xem thêm: 42 Bài Văn Nghị Luận Thi Thpt Quốc Gia 2022, Nghị Luận Xã Hội Lớp 12

(Lắng nghe lại và dứt thông tin về dòng xe bay. Viết một từ bỏ hoặc một vài trong mỗi khoảng tầm trống.)

1. Bigger

2. 5 (in the air); 1 (on the ground)

3. 200 (in the air); 120 (on the ground)

5. Vị you want lớn own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way khổng lồ solve the problem with the oto that Mr Brown discusses?(Bạn vẫn muốn sở hữu một mẫu xe bay như ông Brown không? trên sao? tất cả cách nào xử lý vấn đề của chiếc xe bay mà ông Brown kể tới không?)

If possible I definitely would go for such a car. I will be able to get away from the traffic, which always haunts me every time I go lớn work. I also lượt thích the feeling of flying, seeing the sky & enjoying the landscape from above. I think we should build a runway used only for flying cars. At the same time, roads should be broadened so that the vehicles would be able lớn travel more easily.

(Nếu rất có thể tôi chắc chắn là sẽ đi một mẫu xe như vậy. Tôi sẽ rất có thể thoát khỏi chứng trạng giao thông luôn luôn ám ảnh tôi mỗi lúc đi làm. Tôi cũng thích cảm xúc bay, nhìn bầu trời và thưởng ngoạn phong cảnh từ bên trên cao. Tôi nghĩ họ nên xây một đường sân bay chỉ cần sử dụng cho ô tô bay. Đồng thời, nên không ngừng mở rộng đường để những phương nhân thể đi lại dễ ợt hơn.)