Writing unit 10 : conservation

     

Phần writing giới thiệu cách bố trí ý và viết một đoạn văn chủ thể Conservation (Sự bảo tồn). Nội dung bài viết dưới đây hỗ trợ các tự vựng và kết cấu cần chú ý cũng như hướng dẫn bí quyết giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong việc học tập giờ đồng hồ Anh trên lớp cũng giống như trong những bài kiểm tra.


*

A letter of invitation(Thư mời)

Task 1.Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.

Bạn đang xem: Writing unit 10 : conservation

(Viết thành câu bằng phương pháp ghép nửa câu đầu sống A cùng với phần nửa câu phù hợp nhất sinh sống B.)

1. C : Let’s try the cake I have just made. (Hãy cùng thử dòng bánh nhưng tôi vừa làm nào.)2. F/h : Why don’t you join us in this trip? (Tại sao chúng ta không tham gia chuyến đi này với chúng tôi?)Why don’t you sing us a Vietnamese song? (Tại sao các bạn không hát cho chúng tôi nghe một bài hát tiếng Việt nhỉ?)3. A : Would you like to have a cold drink? (Bạn có muốn uống một ly nước giá không?)4. G/d : bởi you feel like taking a walk for a while? (Bạn vẫn muốn đi bộ một lát không?)Do you feel lượt thích going khổng lồ the cinema tonight, Ba? (Bạn có muốn đi xem phim buổi tối nay không hả Ba?)5. H/f : Can you sing us a Vietnamese song? (Bạn có thể hát một bài bác hát tiếng Việt không?)Can you join us in this trip? ((Bạn có thể tham gia chuyến du ngoạn này với cửa hàng chúng tôi không?)6. D/g : How about going to lớn the cinema tonight, Ba? (Thế còn đi xem phim tối nay thì sao hả Ba?)How about taking a walk for a while? (Thế còn đi bộ một lát thì sao?)7. E : Shall we have some chicken soup first? (Đầu tiên chúng ta sẽ ăn uống canh kê trước nhé?)8. B : Are you không lấy phí to play table tennis now? (Hiện tại bạn có rảnh để đùa bóng bàn không?

Task 2.Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1.(Điền vào mỗi nơi trống trong những lá thư mời này với cách diễn tả thích hợp đang được cho trong bài tập 1.)

1.

Lien,

There’s a disco at my school from 8:00 to lớn 10:00 on Sunday night.

Would you like / Are you không tính phí to join us?

Give me a call.

Chi

Dịch:

Liên à,

Có một buổi nhạc disco ở trường bản thân từ 8:00 đến 10:00 vào buổi tối Chủ Nhật.

Bạn tất cả muốn/Bạn bao gồm rảnh để tham gia không?

Gọi điện cho mình nhé.

Xem thêm: Mười Lăm Năm Ấy Biết Bao Nhiêu Tình, NguyễN Du, TruyệN KiềU (Cã¢U 3061

Chi

2.

Dear Mike,

Would you like / Are you không tính tiền to go to lớn the football match tomorrow afternoon? I’ve just got two không tính phí tickets. How about going lớn a club afterwards?

David

Dịch:

Mike thân mến,

Bạn tất cả muốn/Bạn gồm rảnh đi xem đá bóng vào chiều mai không? Mình tất cả 2 vé miến tổn phí này. Kế tiếp sẽ đi đến câu lạc cỗ nhé?

David

3.

Susan,

We have just got back from London. Can you / Why don"t you come to dinner on Saturday? Jeremy & Lora will be there, too.

Shall we spend some time together?

Daisy và Tony

Dịch:

Susan à,

Chúng mình vừa trở về tự Luân-đôn. Chúng ta có thể/Tại sao bạn chưa tới ăn buổi tối vào đồ vật bảy nhỉ? Jeremy cùng Lora cũng biến thành ở đó đấy.

Chúng ta đã dành thời hạn cùng cùng nhau nhé?

Daisy và Tony

Task 3.Nam invites his friend - Lam, who is now living in a different town, to spend a weekend with him. Help Nam khổng lồ write a letter, using the cues below.(Nam mời các bạn anh ta - Lâm, bạn hiện đang sinh sống và làm việc ở tp khác, tới nghỉ vào cuối tuần với anh ta. Giúp Nam viết lá thư đến Lâm, áp dụng các nhắc nhở dưới đây.)

Bài làm:

Dear Lam,

We haven"t met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven"t made any other plans, why don"t we spend a weekend together?

Do you feel like visiting the forest near my grandparents" home again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the Tree-Planting Festivals.

Xem thêm: Nice To Meet You Dịch Sang Tiếng Việt Là Gì, Nice To Meet You Bằng Tiếng Việt

Do come if you find it possible và I"ll make all the preparations then. Give my love lớn your parents.