Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6

     

Các số được nối cùng với nhau do dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân chia, thổi lên lũy thừa) có tác dụng thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6

Trong một biểu thức rất có thể có dấu ngoặc.

a. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc.

+ ví như phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ tất cả nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo vật dụng tự từ trái sang trọng phải.

+ trường hợp phép tính gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta triển khai phép nâng lên lũy quá trước, rồi cho nhân chia, cuối cùng đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân với chia ( o )  cộng cùng trừ.

b. Đối với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Xem thêm: Giải Bài Tập Cấu Hình Electron Nguyên Tử 53892, Giải Hóa 10 Bài 5: Cấu Hình Electron

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo đồ vật tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức bao gồm phép cộng và phép nhân đề nghị ta triển khai phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cộng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức có dấu ngoặc đề nghị ta tiến hành phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc có phép thổi lên lũy thừa yêu cầu ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Thực hiện phép tính

Phương pháp:

1. Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc :

+ nếu như phép tính chỉ gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo vật dụng tự từ trái lịch sự phải.

+ nếu như phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi cho nhân chia, ở đầu cuối đến cùng trừ.


Lũy vượt ( o ) nhân và phân tách ( o ) cùng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tụ Điện Lớp 11 Tụ Điện, Năng Lượng Điện Trường, Vật Lý 11

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo trang bị tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện tại phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Kiếm tìm số hạng không biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để kiếm tìm số hạng không biết, ta cần khẳng định rõ coi số hạng kia nằm ở trong phần nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Từ đó xác định được cách chuyển đổi và tính toán.