Thông tư số 16/2014/tt-bct

     

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 16/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 mon 5 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Công Thương;

Căn cứ lý lẽ Điện lực ngày 03tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điệnlực ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thihành một vài điều của qui định Điện lực và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtĐiện lực;

Căn cứ đưa ra quyết định số69/2013/QĐ-TTg ngày 19 mon 11 năm trước đó của Thủ tướng chính phủ quy định về cơchế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;

Căn cứ ra quyết định số28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng tư năm năm trước của Thủ tướng chính phủ quy định về cơcấu biểu giá nhỏ lẻ điện;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng CụcĐiều tiết năng lượng điện lực,

Bộ trưởng cỗ Công yêu mến banhành Thông tư công cụ về thực hiện giá bán điện.

Bạn đang xem: Thông tư số 16/2014/tt-bct

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông bốn này công cụ về thựchiện giá kinh doanh nhỏ điện cho những nhóm đối tượng người sử dụng khách hàng sử dụng điện với giá bánđiện cho các đơn vị bán lẻ điện (các mức giá bán điện rõ ràng được nguyên lý tạiQuyết định nguyên tắc về giá bán điện do cỗ Công yêu mến ban hành).

2. Thông tứ này áp dụng cho những tổ chức, cá nhânmua phân phối điện từ hệ thống điện tổ quốc tại quanh vùng nối lưới điện quốc gia; tạinông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khoanh vùng chưa nối lưới điện đất nước vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây đượchiểu như sau:

1. Giá buôn bán điện là giá thành điện do Tổngcông ty Điện lực, doanh nghiệp Điện lực hoặc đơn vị chức năng được ủy quyền thuộc tập đoàn lớn Điệnlực Việt Nam bán cho đơn vị kinh doanh nhỏ điện.

2. Định mức áp dụng điện ở là mứcsử dụng năng lượng điện của từng bậc chế độ tại mục 4.1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng bốn năm năm trước của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cơ cấubiểu giá bán lẻ điện (sau đây call tắt là định mức).

Điều 3. Áp dụng giá bán điện

1. Giá bán điện phải vận dụng theo đúng đối tượngvà mục tiêu sử dụng điện theo điều khoản tại Thông tư này.

Bên thiết lập điện có nhiệm vụ kê khai đúng mụcđích sử dụng điện để tính giá cả điện theo qui định của Thông tứ này.

Trường thích hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làmthay đổi giá áp dụng, mặt mua năng lượng điện phải thông tin cho bên bán điện trước 15ngày để kiểm soát và điều chỉnh việc áp giá trong thích hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng. Bênbán điện đề nghị kiểm tra và kịp thời áp dụng giá thành điện theo đúng đối tượng người dùng quyđịnh.

Trường hợp vận dụng giá sai mục đích sử dụng điệngây thiệt sợ hãi cho bên mua hoặc bên chào bán điện, phải thực hiện truy thu hoặc thoáihoàn chi phí điện. Trường phù hợp không xác định rõ thời điểm vận dụng sai giá chỉ thì đượctính với thời hạn là 12 tháng tính từ lúc thời điểm phát hiện trở về trước.

2. Trường hợp bên mua điện sửdụng điện mang đến nhiều mục đích khác nhau:

a) Đối với khách hàng ký hòa hợp đồng áp dụng điệncho mục tiêu sinh hoạt sau một công tơ nhưng bao gồm sử dụng một phần cho các mụcđích không giống (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) thì áp dụng giá nhỏ lẻ điện sinh hoạtcho toàn cục sản lượng năng lượng điện năng thống kê được trên công tơ đó;

b) Đối với người tiêu dùng ký hòa hợp đồng sử dụng điệnngoài mục tiêu sinh hoạt sau đó 1 công tơ thì phía hai bên mua, phân phối điện căn cứ theotình hình áp dụng điện thực tiễn để thỏa thuận xác suất điện sử dụng cho từng loại mụcđích.

3. Trong ngày chuyển đổi giá điện theo giải pháp tạiQuyết định về biểu giá thành điện được bộ Công yêu quý ban hành, bên bán điện phảichốt chỉ số của cục bộ công tơ đang quản lý và vận hành trên lưới, trừ những công tơ chào bán lẻđiện sinh hoạt.

Việc chốt chỉ số của những công tơ bố giá, công tơtrạm siêng dùng, công tơ tổng mua sắm điện nên có chứng thực của đại diệnkhách sản phẩm hoặc người làm bệnh hoặc theo cách tiến hành do phía 2 bên thỏa thuận.

Điều 4. Giá thành điện theo cấpđiện áp

1. Đối tượng áp dụng giá thành điện theo cấp điệnáp bao gồm:

a) quý khách hàng sử dụng năng lượng điện cho mục tiêu sản xuất,kinh doanh, dịch vụ, hành chính vì sự nghiệp;

b) Đơn vị nhỏ lẻ điện tạikhu công nghiệp.

2. Khối hệ thống đo đếm điện đặt tại cấp năng lượng điện áp nàothì giá cả điện được tính theo giá nguyên tắc tại cấp điện áp đó.

Điều 5. Giá thành điện theo thờigian áp dụng trong ngày

1. Thời gian sử dụng điện trong thời gian ngày được quy địnhnhư sau:

a) giờ đồng hồ bình thường:

- Gồm các ngày từ vật dụng Hai đến thứ Bảy

+ trường đoản cú 04h00 cho 09h30 (5 giờ với 30 phút);

+ trường đoản cú 11h30 đến 17h00 (5 giờ cùng 30 phút);

+ trường đoản cú 20h00 mang lại 22h00 (2 giờ).

- Ngày nhà nhật

Từ 04h00 mang đến 22h00 (18 giờ).

b) tiếng cao điểm

- Gồm những ngày từ lắp thêm Hai mang đến thứ Bảy

+ từ 09h30 đến 11h30 (2 giờ);

+ trường đoản cú 17h00 đến 20h00 (3 giờ).

- Ngày nhà nhật: không có giờ cao điểm.

c) Giờ rẻ điểm

Tất cả những ngày vào tuần: trường đoản cú 22h00 cho 04h00sáng ngày ngày sau (6 giờ).

2. Đối tượng áp dụng giá cả điện theo thời giansử dụng điện trong ngày (sau đây điện thoại tư vấn là vẻ ngoài ba giá) gồm:

a) bên mua điện sử dụng cho mục tiêu sản xuất,kinh doanh, dịch vụ thương mại được cấp cho điện qua máy biến đổi áp chuyên sử dụng từ 25 kVA trở lênhoặc bao gồm sản lượng điện sử dụng trung bình bố tháng liên tiếp từ 2000 kWh/thángtrở lên;

b) Đơn vị bán lẻ điện tạikhu công nghiệp;

c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện xung quanh mục đíchsinh hoạt trên tổ hợp dịch vụ thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;

Khuyến khích thiết lập điện theo vẻ ngoài ba giá bán đốivới mặt mua điện thực hiện điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ có máy thay đổi áp cùng sản lượng điện sử dụng dưới mức pháp luật tạiĐiểm a Khoản này. Bên bán điện có trách nhiệm tạo điều kiện, chỉ dẫn để bênmua năng lượng điện được thêm công tơ ba giá.

3. Bên phân phối điện phải sẵn sàng đủ công tơ đo đếmđiện để lắp đặt cho mặt mua điện thuộc đối tượng người tiêu dùng áp dụng hình thức ba giá. Trongthời gian bên chào bán điện chưa xuất hiện điều kiện lắp đặt được công tơ ba giá thì áp dụnggiá buôn bán điện theo giờ bình thường.

4. Trường phù hợp bên buôn bán điện có đủ đk lắp đặtcông tơ ba giá, sẽ có thông tin trước bằng văn bản cho bên mua năng lượng điện thuộc đốitượng bắt buộc áp dụng vẻ ngoài ba giá chỉ về kế hoạch lắp ráp công tơ cha giá, bênmua điện phải phối phù hợp với bên chào bán điện để thực hiện việc lắp ráp công tơ bagiá trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp bên mua năng lượng điện thuộc đối tượng người sử dụng bắt buộcáp dụng bề ngoài ba giá chỉ nhưng từ chối thực hiện việc lắp đặt công tơ bố giákhi đã có bên buôn bán điện thông tin hai lần (có chứng thực của đại diện khách hàngvà thời hạn tối thiểu giữa hai lần thông báo là 10 ngày) thì sau 15 ngày đề cập từngày thông báo cuối cùng, Bên phân phối điện được áp dụng giá bán điện giờ đồng hồ cao điểmcho toàn cục sản lượng điện tiêu thụ của mặt mua điện cho tới khi lắp ráp côngtơ tía giá.

5. Ngôi trường hợp bên mua năng lượng điện thuộc đối tượng người sử dụng áp dụnghình thức cha giá, nhưng có những tổ chức, cá thể dùng bình thường công tơ ko thuộcđối tượng áp dụng vẻ ngoài ba giá, mặt mua điện bắt buộc phối hợp với bên cung cấp điệnđể bóc tách riêng công tơ cho những tổ chức, cá thể này thành quý khách hàng sử dụngriêng để ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp và áp giá theo đúng đối tượng sử dụng.

6. Trường hợp mặt mua điện thực hiện điện mang đến mụcđích sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng người sử dụng áp dụng bề ngoài bagiá pháp luật tại khoản 2 Điều này thì áp dụng giá bán điện theo giờ bình thường.

Điều 6. Điều kiện áp dụnggiá buôn bán điện

1. Đơn vị kinh doanh nhỏ điện tạikhu vực nông thôn, khu tập thể, các dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ thương mại - sinhhoạt, các khu công nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) tất cả Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vựcphân phối và nhỏ lẻ điện được cơ quan gồm thẩm quyền cấp, trừ những trường hòa hợp đượcmiễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo hình thức tại Điểm cKhoản 1 Điều 34 cơ chế Điện lực;

b) gồm sổ sách kế toán theo quy định, trong đó phầnkinh doanh kinh doanh nhỏ điện nên được hạch toán bóc tách biệt cùng với các vận động kinhdoanh khác;

c) gồm hợp đồng giao thương điện với công tơ thống kê điệnlắp đặt cho từng hộ sử dụng điện theo công cụ tại Điều 24 LuậtĐiện lực cùng Khoản 10 Điều 1 hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa phép tắc Điện lực;

d) bao gồm phát hành hoá đơn tiền năng lượng điện theo quy địnhcủa cỗ Tài chủ yếu cho từng quý khách hàng sử dụng năng lượng điện theo từng kỳ giao dịch đượcquy định trong hòa hợp đồng mua bán điện.

2. Đối với đối chọi vị bán lẻ điện không đáp ứng đủcác điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, Tổng doanh nghiệp điện lực hoặc cácCông ty năng lượng điện lực trực thuộc tất cả trách nhiệm report Sở công thương trình Uỷ bannhân dân cung cấp tỉnh coi xét ra quyết định để chuyển giao lưới điện thuộc phạm vi quảnlý của đơn vị chức năng này mang đến Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực trực thuộcđể chào bán điện thẳng cho người tiêu dùng sử dụng điện.

Chương II

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

Điều 7. Giá nhỏ lẻ điện chosản xuất

Giá bán lẻ điện cho phân phối áp dụng đối với bênmua điện áp dụng vào thêm vào thuộc các ngành sau:

1. Công nghiệp.

2. Xây dựng; giao thông vận tải; khai thác mỏ;lâm nghiệp; thuỷ hải sản.

3. Nông nghiệp: trồng trọt; bơm nước tưới tiêu;chăn nuôi gia súc, thuỷ thủy sản và những loại chăn nuôi khác; cung ứng thuốc bảoquản và phòng dịch bệnh.

4. Cung ứng nước sạch cung cấp cho tiêu dùngsinh hoạt, sản xuất, tởm doanh.

5. Văn phòng thống trị sản xuất được để ở địađiểm thuộc với quanh vùng sản xuất.

6. Những kho đựng hàng hoá (nguyên vật liệu, thànhphẩm, phân phối thành phẩm) sẽ trong quá trình sản xuất và địa điểm đặt kho tại khuvực sản xuất.

7. Những doanh nghiệp cung cấp và đáp ứng sản phẩm,dịch vụ công ích (cho phần sản lượng điện sử dụng cho các vận động công ích)trừ vận động chiếu sáng sủa công cộng.

8. Bơm thoát nước, bơm tiêu úng tại thành phố,thị xã; trạm xử lý nước thải.

9. Những tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phátsóng thuộc những công ty viễn thông, doanh nghiệp truyền hình.

10. Các cơ sở dệt vải, chăn nuôi, ấp trứng gia cầm,xay xát, làm đá đông lạnh, hàn, xì, cưa xẻ, đồ vật mộc, sấy thóc (lúa), bảo quảnnông sản sau thu hoạch.

11. Hoạt động in ấn thuộc đội ngành công nghiệpchế biến, chế tạo; chuyển động in ấn của cơ quan báo chí, truyền thông, bên xuấtbản.

12. May gia công công nghiệp; thêu vi tính côngnghiệp; giặt là công nghiệp; sản xuất thực phẩm, nông sản, lâm sản, hải sản.

13. Sản xuất sản phẩm cơ khí; sản xuất những sảnphẩm từ kim cương bạc, đá quý; sản xuất phần mềm tin học, âm bản; phân phối bao bì.

14. Chiếu xạ tiệt trùng.

15. Các chuyển động sản xuất khác.

Điều 8. Giá kinh doanh nhỏ điện chokinh doanh

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng đối vớibên tải điện sử dụng điện cho mục tiêu kinh doanh, dịch vụ thương mại bao gồm:

1. Siêu thị kinh doanh, dịch vụ, cực kỳ thị, hộichợ, cơ sở marketing thương mại chào bán buôn, kinh doanh nhỏ vật tư, mặt hàng hoá.

2. Cơ sở kinh doanh tiền tệ, triệu chứng khoán, ngânhàng yêu mến mại, quỹ tiết kiệm, công ty tài chính, doanh nghiệp chứng khoán.

3. Cơ sở chuyển động kinh doanh của khách hàng truyềnthông, viễn thông, truyền hình; cơ sở vận động trong nghành nghề dịch vụ thông tin, bưuchính (trừ thương mại dịch vụ bưu thiết yếu phổ cập, dịch vụ thương mại bưu chủ yếu bắt buộc là những dịch vụcông ích).

4. Công ty xổ số.

5. Tổ chức vận động bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế).

6. Cơ sở du lịch, siêu thị nhiếp ảnh, vũ trường,nhà hàng karaoke, massage.

7. Shop ăn uống, giải khát, uốn nắn tóc, giặtlà, may đo, cọ xe.

8. Chuyển động quảng cáo của những cơ sở sản xuất,kinh doanh, dịch vụ.

9. đại lý sửa chữa, tân trang ô tô, xe máy,phương tiện thể vận tải, hàng chi tiêu và sử dụng và vật dụng gia đình.

10. Khách sạn, bên nghỉ, công ty khách của những tổ chức,cá nhân; nhà thuê mướn sử dụng điện ngoài mục tiêu sinh hoạt do gia chủ ký thích hợp đồngmua điện.

Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 1 - Unit 1 Lớp 8: Getting Started

11. Phòng bán vé, trạm giao nhấn hàng, chống đợi(kể cả sảnh chờ) cửa ngõ hàng, quầy bán hàng hoá thuộc những sân bay, nhà ga, bến xe,bến cảng.

12. Trạm thu phí giao thông, điểm trông giữ lại xe.

13. Kho chứa hàng hoá trong quy trình lưu thông.

14. Văn phòng, trụ sở làm chủ của những tập đoàn,tổng công ty và công ty, trừ đều trường hợp áp dụng điện pháp luật tại Khoản 5Điều 7 Thông tứ này.

15. Văn phòng thay mặt của những tổ chức kinhdoanh, trung tâm dịch vụ thương mại khách hàng; công ty tư vấn; văn phòng công chứng.

16. Thành phần kinh doanh của các đơn vị hoạt độngtrong nghành văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, nhà văn hoá, thông tin,nhà thi đấu thể thao, viện bảo tàng, triển lãm.

17. Cơ sở marketing thể dục thể thao.

18. Bên hát, công ty biểu diễn; doanh nghiệp chiếubóng và rạp chiếu phim giải trí bóng; rạp xiếc.

Điều 9. Giá nhỏ lẻ điện chokhối hành chính, sự nghiệp

1. Giá bán lẻ điện cho bệnh viện, đơn vị trẻ, mẫugiáo với trường phổ thông được áp dụng cho các đối tượng sau:

a) công ty trẻ, trường mẫu giáo, ngôi trường phổ thôngcác cấp, trung trung ương giáo dục liên tục (phần dạy dỗ văn hoá phổ thông), trườngdân tộc nội trú;

b) những bệnh viện (bao gồm anh chị em tang lễ với đốtrác thải y tế nằm trong khuôn viên dịch viện); cửa hàng khám, chữa bệnh (bao bao gồm cảphần sản lượng điện thực hiện cho khám, chữa bệnh lý của trung tâm y tế dự phòng);cơ sở điều dưỡng, phục sinh chức năng, điều trị căn bệnh nghề nghiệp; các đại lý dưỡnglão, người tàn tật, trại trẻ con mồ côi; cơ sở cai nghiện ma tuý, trung trung tâm giáo dụclao rượu cồn xã hội; văn phòng tư vấn cai nghiện ma tuý, phòng kháng HIV/AIDS, sinhđẻ gồm kế hoạch.

2. Giá nhỏ lẻ điện cho chiếu sáng công cộng, cơquan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp được áp dụng đối với các đối tượng người sử dụng và những mụcđích sau:

a) Chiếu sáng chỗ đông người tại con đường phố, côngviên, ngõ xóm; đền, chùa, đơn vị thờ; di tích lịch sử vẻ vang đã được xếp hạng; nghĩatrang liệt sĩ; khu bè đảng hoặc bậc thang nhà tập thể;

b) Điện sử dụng cho cácthang thiết bị khu nhà ở cao tầng; bơm nước giao hàng sinh hoạt tại khu tập thể, cụmdân cư;

c) Điện thực hiện cho đèn biểu thị giao thông;

d) Trụ sở thao tác của các cơ quan hành chínhnhà nước; đơn vị sự nghiệp; đơn vị chức năng lực lượng vũ trang; tổ chức chính trị, chínhtrị - làng mạc hội; những hội nghề nghiệp;

đ) Trụ sở đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, vănphòng đại diện thay mặt của các tổ chức quốc tế (không giao hàng cho mục tiêu kinh doanh);

e) Trụ sở thao tác của các đơn vị báo chí, trungtâm giảng dạy thể thao; đài vạc thanh, truyền hình, bên văn hoá, thông tin,nhà tranh tài thể thao; viện bảo tàng, đơn vị lưu niệm, triển lãm, thư viện, nhàtang lễ, đài hoá thân;

g) bộ phận được cấp kinh phí đầu tư từ chi phí Nhà nướccủa hội chợ, ban cai quản chợ, các nhà khách, nhà nghỉ thuộc các cơ quan liêu hànhchính. Bên mua điện phải cung cấp những văn phiên bản pháp lý về áp dụng kinh phíngân sách để gia công cơ sở xác minh tính giá bán theo tỷ lệ;

h) những cơ quan bảo hiểm y tế, bảo đảm xã hội;

i) những cơ quan nghiên cứu; các trường đại học,cao đẳng, dạy nghề nằm trong mọi mô hình công lập và bốn thục, các cơ sở đào tạokhác (trừ các đối tượng được nguyên tắc tại điểm a khoản 1 Điều này);

k) các tổ chức, cơ quan tạo ra sách, báotrung ương và địa phương, cung ứng thiết bị ngôi trường học, trang bị y tế, các tổchức vận động từ thiện;

l) những kho dự trữ được cấp tất cả thẩm quyền quy địnhchức năng dự trữ quốc gia;

m) Ngân hàng chính sách xã hội chuyển động phi lợinhuận;

n) Trụ sở văn phòng những cơ quan tiền làm trọng trách quảnlý, khai thác các công trình xây dựng thuỷ lợi;

o) Trụ sở ban thống trị dự án những dự án sử dụng vốnngân sách đơn vị nước.

3. Trường hợp phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệpcó thực hiện các chuyển động sản xuất hàng hoá thì áp dụng giá thành điện mang đến sảnxuất; có thực hiện các vận động kinh doanh, thương mại dịch vụ thì áp dụng giá cả điệnkinh doanh cho chỗ sản lượng điện tương ứng với các hoạt động này.

Điều 10. Giá nhỏ lẻ điệnsinh hoạt

1. Giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt áp dụng với hộ sử dụngđiện cho nhu yếu sinh hoạt bao gồm hợp đồng giao thương mua bán điện thẳng với bên chào bán điện.Mỗi hộ sử dụng điện trong một tháng được vận dụng một định mức áp dụng điện sinhhoạt.

2. Mặt mua năng lượng điện sinh hoạt có các hộ áp dụng điệndùng chung công tơ (có hộ khẩu riêng) áp dụng giá thành điện cho những hộ sử dụngtheo nguyên tắc định mức tầm thường của bên mua điện bởi định nấc của từng bậc nhânvới số hộ sử dụng điện dùng tầm thường công tơ.

3. Mặt mua điện sử dụng vào mục tiêu sinh hoạtcho nhà xã hội của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhà ở củangười tu hành; cam kết túc xá học tập sinh, sinh viên vận dụng như sau:

a) trường hợp có thể kê khai được số bạn thì cứ4 tín đồ (căn cứ vào sổ tạm thời trú hoặc danh sách cán bộ, đồng chí có xác thực củathủ trưởng 1-1 vị so với lực lượng vũ trang) được tính là một trong hộ thực hiện điệnđể vận dụng giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt;

b) ngôi trường hợp thiết yếu kê khai được số ngườithì vận dụng giá kinh doanh nhỏ điện sống của bậc 3: từ bỏ 101 - 200 kWh cho toàn cục sảnlượng điện đo đếm được tại công tơ.

4. Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt củangười mướn nhà nhằm ở vận dụng như sau:

a) tại mỗi địa chỉ cửa hàng nhà cho thuê, bên phân phối điện chỉký một vừa lòng đồng mua bán điện duy nhất. Nhà nhà cho thuê có trọng trách xuấttrình sổ tạm thời trú hoặc triệu chứng từ chứng thực tạm trú của phòng ban Công an quản lý địabàn của người thuê mướn nhà;

b) Đối với trường hợp đến hộ gia đình thuê: Chủnhà trực tiếp ký kết hợp đồng giao thương điện hoặc ủy quyền mang lại hộ mái ấm gia đình thuê nhàký đúng theo đồng giao thương mua bán điện (có cam kết thanh toán chi phí điện), mỗi hộ gia đìnhthuê nhà được xem một định mức;

c) ngôi trường hợp cho sinhviên và bạn lao hễ thuê đơn vị (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình):

- Bên chào bán điện gồm trách nhiệm thông báo côngkhai và cấp định mức cho gia chủ căn cứ vào sổ trợ thời trú hoặc chứng từ xác thực tạmtrú của cơ quan Công an làm chủ địa bàn. Cứ 4 bạn được tính là một trong những hộ sử dụngđiện nhằm tính số định mức áp dụng giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt, vắt thể: 1 người đượctính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là3/4 định mức, 4 người được tính là một trong định mức;

- Đối với ngôi trường hợp đến sinh viên và người laođộng mướn nhà đk tạm trú trường đoản cú 12 mon trở lên thì gia chủ trực tiếp ký kết hợpđồng mua bán điện hoặc thay mặt người lao rượu cồn hoặc sv thuê nhà ký kết hợpđồng mua bán điện (có khẳng định thanh toán tiền năng lượng điện của chủ nhà). Trường hợp thờihạn thuê công ty dưới 12 mon thì chủ nhà phải trực tiếp ký kết hợp đồng giao thương điện;

- trường hợp người thuê nhà không ký kết hợp đồng trựctiếp với bên bán điện thì công ty nhà thuê mướn có trọng trách thu tiền năng lượng điện của ngườithuê nhà theo như đúng giá bán lẻ điện vào hoá đối kháng tiền điện hàng tháng do đối chọi vịbán lẻ năng lượng điện phát hành thêm vào đó 10% đến tổn thất năng lượng điện năng, ngân sách chiếu sángvà bơm nước sử dụng chung;

- lúc có biến hóa về số khách mướn nhà, nhà nhàcho thuê tất cả trách nhiệm thông báo cho bên chào bán điện để kiểm soát và điều chỉnh định nấc tínhtoán chi phí điện. Bên chào bán điện tất cả quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trìnhsổ đăng ký tạm trú mỗi tháng để xác minh số người tính số định mức khi tínhtoán hóa đơn tiền điện;

- ngôi trường hợp cần thiết kê khai được số fan thìáp dụng giá kinh doanh nhỏ điện sinh sống của bậc 3: từ bỏ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sảnlượng điện đo đếm được trên công tơ.

5. Các quý khách mua điện qua máy vươn lên là áp riêngsử dụng vào mục đích sinh hoạt thì tính giá điện theo giá kinh doanh nhỏ điện sinh hoạt.

6. Vào trường phù hợp bất khả kháng dẫn cho bênbán năng lượng điện phải dịch rời thời điểm ghi chỉ số công tơ thì lượng năng lượng điện sinh hoạtcủa từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.

7. Trường hòa hợp ngày ghi chỉ số công tơ khôngtrùng cùng với ngày kiểm soát và điều chỉnh giá năng lượng điện thì câu hỏi tính chi phí điện mang lại giá năng lượng điện sinh hoạtsử dụng phương pháp nội suy cùng với các thông số kỹ thuật sau:

a) Lượng điện thực tế người sử dụng sử dụng trong kỳghi chỉ số;

b) Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữahai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày vận dụng giá mới);

c) Mức thực hiện điện của từng bậc tính theo sốngày thực tế giữa nhị kỳ ghi chỉ số.

8. Giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt cần sử dụng công tơ thẻ trảtrước được áp dụng so với nhóm quý khách mua điện trong thời điểm tạm thời và thiết lập điện ngắn hạnsử dụng năng lượng điện cho mục đích sinh hoạt. Khi điều kiện kỹ thuật và pháp lý chophép, 1-1 vị kinh doanh nhỏ điện có trọng trách lắp đặt công tơ thực hiện thẻ trả tiềntrước tại các vị trí khách hàng có nhu cầu mua điện áp dụng vào mục đích sinhhoạt.

Điều 11. Giá thành điện tạikhu công nghiệp thiết lập điện từ hệ thống điện đất nước đồng thời có nhà máy sản xuất phát điệntại chỗ

Đơn vị nhỏ lẻ điện tại các khu công nghiệp cónhà vật dụng phát điện tại chỗ phối hợp phát năng lượng điện với sở hữu điện từ hệ thống điện quốcgia để kinh doanh nhỏ điện mang đến các quý khách sử dụng năng lượng điện có nhiệm vụ xây dựng đềán giá bán điện cho các đối tượng người sử dụng khách hàng thực hiện điện trong khu vực gửi SởCông yêu mến thẩm tra, gửi cục Điều tiết điện lực có chủ kiến bằng văn bản, sau đótrình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê để ý hàng năm.

Chương III

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN

Điều 12. Giá sắm sửa điệnnông thôn

1. Giá sắm sửa điện nôngthôn được áp dụng so với các solo vị kinh doanh nhỏ điện nông xã (trừ các đối tượngquy định trên Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư này) đến sản lượng năng lượng điện muabuôn tổng hợp được trên công tơ tổng để tại trạm phát triển thành áp, không tách biệt trạm biếnáp của bên mua năng lượng điện hay bên cung cấp điện.

2. Giá bán buôn điện sinh sống nông thôn

a) Giá buôn bán điện nghỉ ngơi nông xóm được ápdụng đối với sản lượng điện thực hiện cho mục đích sinh hoạt của các hộ sử dụngđiện trên xã, thôn, thôn do solo vị nhỏ lẻ điện nông thôn download điện tại công tơ tổngđặt tại trạm đổi thay áp, không phân biệt trạm phát triển thành áp của bên mua năng lượng điện hay bên bánđiện, không tách biệt cấp năng lượng điện áp;

b) Sản lượng điện tổng vận dụng giá mua sắm điệnsinh hoạt mang lại từng bậc trên công tơ tổng để tính tiền điện bằng định nấc của từngbậc nhân cùng với số hộ cài điện sau công tơ tổng đó;

c) Số hộ áp dụng điện sống nông xóm saucông tơ tổng là số hộ thực hiện điện gồm hộ khẩu hay trú với tạm trú dài hạn,thuộc phạm vi cung ứng điện của công tơ tổng được chứng thực của công an cấp xã phụ trách hộ khẩu và định nút trong vừa lòng đồng giao thương điện kývới đơn vị kinh doanh nhỏ điện nông thôn;

d) Việc thống kê giám sát tiền điện mua sắm sinh hoạtnông làng mạc trong tháng chuyển đổi giá năng lượng điện như sau: sản lượng điện của từng bậcgiá buôn bán điện làm việc nông thôn áp dụng các mức giá thành cũ và bắt đầu được tínhtheo sản lượng định nút ngày nhân cùng với số ngày thực tiễn trước và sau khoản thời gian điều chỉnhgiá của tháng chuyển đổi. Sản lượng định nấc ngày của từng bậc bởi sản lượng củatừng bậc phân tách cho số ngày thực tế hồi tháng tính toán.

3. Giá buôn bán điện sử dụng cho những mục đíchkhác download điện sau công tơ tổng sắm sửa điện nông làng được áp dụng so với lượngđiện thực hiện ngoài mục tiêu sinh hoạt.

4. Sản lượng điện vận dụng giá mua sắm mục đíchkhác tại công tơ tổng được khẳng định bằng tổng sản lượng điện thương phẩm sử dụngcho những mục đích không giống đo được tại các công tơ nhỏ lẻ nhân với hệ số 1,1.

5. Sản lượng điện vận dụng giá sắm sửa điện sinhhoạt nông thôn được tính bằng tổng sản lượng điện sắm sửa tại công tơ tổng trừđi sản lượng điện vận dụng giá sắm sửa mục đích khác.

6. Trong thời hạn không thực sự 3 ngày tính từ lúc ngàyghi chỉ số trên công tơ tổng của một kỳ thanh toán, đơn vị kinh doanh nhỏ điện nông thônphải cung cấp cho bên bán buôn điện:

a) Bảng kê sản lượng điện thương phẩm sử dụngcho mục đích khác;

b) Số hộ tải lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổngcó xác nhận của thay mặt hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện;

c) danh sách số hộ tăng thêm hoặc giảm xuống (nếucó) được Công an cấp cho xã phụ trách hộ khẩu xác nhận.

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị kinh doanh nhỏ điện khôngcung cấp đủ các văn phiên bản nêu trên, bên sắm sửa điện được phép áp giá cả buônđiện nghỉ ngơi nông làng của bậc 4: từ bỏ 201 - 300 kWh cho toàn bộ sản lượng điệntại công tơ tổng.

7. Ngôi trường hợp các trạm trở thành áp của nông trường,lâm ngôi trường ở khu vực nông thôn cấp điện cho mục đích sinh hoạt và những mục đíchkhác thì áp dụng giá buôn bán điện sống nông buôn bản cho toàn bộ sản lượng điệnđo đếm được tại công tơ tổng.

Điều 13. Giá bán buôn điệnkhu tập thể, các dân cư

1. Giá mua sắm điện cho khu tập thể, cụm dân cưđược áp dụng cho các đối tượng người dùng sau:

a) Đơn vị bán lẻ điện tại các khu bạn bè của cơquan, công ty, xí nghiệp, đơn vị máy, công trường, nông trường, lâm ngôi trường (khôngphụ trực thuộc vào vị trí địa lý của khu tập thể thuộc khu vực nông thôn tốt khu vựcđô thị);

b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn sở hữu điệnqua công tơ tổng đặt tại đầu nhánh rẽ mặt đường dây hạ áp;

c) Đơn vị kinh doanh nhỏ điện tại các cụm người dân khu vựcnội thị trực thuộc thành phố, thị trấn, thị xã.

2. Giá buôn bán điện sinh hoạt khu vực tập thể, cụmdân cư

a) Sản lượng điện tổng vận dụng giá bán buôn điệnsinh hoạt cho từng bậc trên công tơ tổng để tính chi phí điện bởi định nấc của từngbậc nhân với số hộ áp dụng điện cài điện sau công tơ tổng đó;

b) Số hộ áp dụng điện sinh hoạt quần thể tập thể, cụmdân cư sau công tơ tổng là số hộ sử dụng điện bao gồm hộ khẩu thường trú và tạm trúdài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác thực của công ancấp xã phụ trách hộ khẩu và định mức trong hợp đồng muabán điện ký với 1-1 vị nhỏ lẻ điện khu tập thể, cụm dân cư;

c) Việc đo lường tiền điện buôn bán sinh hoạtkhu tập thể, cụm người dân trong tháng biến đổi giá điện như sau: sản lượng điệncủa từng bậc giá bán buôn điện sinh hoạt quần thể tập thể, cụm dân cư áp dụng các mứcgiá cũ cùng mới được tính theo sản lượng định mức ngày nhân với số ngày thực tếtrước và sau khoản thời gian điều chỉnh giá của tháng gửi đổi. Sản lượng định nấc ngày củatừng bậc bởi sản lượng của từng bậc phân chia cho số ngày thực tế vào tháng tínhtoán.

3. Giá bán buôn điện sử dụng cho các mục đíchkhác sở hữu điện sau công tơ tổng buôn bán điện khu vực tập thể, cụm người dân được áp dụngđối với lượng điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt.

4. Sản lượng điện vận dụng giá buôn bán mục đíchkhác tại công tơ tổng được xác minh bằng tổng sản lượng điện thương phẩm sử dụngcho những mục đích khác đo được tại những công tơ nhỏ lẻ nhân với hệ số 1,1.

5. Sản lượng điện vận dụng giá buôn bán điện sinhhoạt khu vực tập thể, cụm người dân được tính bằng tổng sản lượng điện mua sắm tạicông tơ tổng trừ đi sản lượng điện áp dụng giá mua sắm mục đích khác.

6. Trong thời hạn không thực sự 3 ngày tính từ lúc ngàyghi chỉ số tại công tơ tổng của một kỳ thanh toán, đối kháng vị kinh doanh nhỏ điện khu vực tậpthể, cụm người dân phải cung cấp cho bên buôn bán điện:

a) Bảng kê sản lượng năng lượng điện thương phẩm sử dụngcho mục tiêu khác;

b) Số hộ sở hữu lẻ năng lượng điện sinh hoạt sau công tơ tổngcó xác thực của đại diện hợp pháp của đối kháng vị bán lẻ điện;

c) list số hộ tăng thêm hoặc giảm xuống (nếucó) được Công an cung cấp xã phụ trách hộ khẩu xác nhận.

Quá thời hạn trên, nếu đối chọi vị bán lẻ điện không cungcấp đủ những văn bản nêu trên, bên buôn bán điện được phép áp giá buôn bán điệnsinh hoạt quần thể tập thể, cụm cư dân của bậc 4: từ 201 - 300 kWh cho toàn cục sảnlượng năng lượng điện tại công tơ tổng.

7. Trên những địa phận có đưa ra quyết định của cấp bao gồm thẩmquyền gửi từ quanh vùng nông xóm sang khu vực nội thị trực thuộc thị trấn, thị xãhoặc thành phố, hoặc có quyết định chuyển từ khu vực thị trấn sang khu vựcthành phố, thị xã, đối kháng vị bán lẻ điện tại những địa bàn bên trên được tạm thời tiếp tụcáp dụng biểu giá điện vẻ ngoài cho khoanh vùng cũ vào thời hạn không thực sự 12 thángkể từ ngày có đưa ra quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. Sau thời hạn trên đơnvị kinh doanh nhỏ điện đề nghị chuyển sang áp dụng giá thành điện phương tiện cho quanh vùng mới.

Điều 14. Giá buôn bán điệntổ hợp dịch vụ thương mại - thương mại dịch vụ - sinh hoạt

1. Giá sắm sửa điện tổ hợp thương mại - dịch vụ- sinh sống được áp dụng cho 1-1 vị bán lẻ điện tận nơi chung cư; khu vực đô thị;trung trọng tâm thương mại; tòa bên văn phòng dịch vụ cho thuê (không phụ thuộc vào vào địa chỉ địalý của tổ hợp thương mại dịch vụ - dịch vụ thương mại - sống thuộc khoanh vùng nông thôn xuất xắc khuvực đô thị).

2. Giá sắm sửa điện sinh sống cho tổ hợp thươngmại - thương mại dịch vụ - sinh hoạt

a) Giá bán buôn điện sinh hoạt tổ hợp thương mại- dịch vụ - nghỉ ngơi được áp dụng đối với sản lượng điện áp dụng cho mục đíchsinh hoạt của các hộ thực hiện điện do 1-1 vị kinh doanh nhỏ điện tải điện tại công tơ tổngđặt trên trạm phát triển thành áp, không phân biệt cấp điện áp;

b) Sản lượng điện tổng đến từng bậc trên công tơtổng nhằm tính chi phí điện bởi định nấc của từng bậc nhân với số hộ thực hiện điệncho sinh hoạt sau công tơ tổng đó;

c) Số hộ thực hiện điện sinh hoạt tổng hợp thương mại- dịch vụ thương mại - ở sau công tơ tổng là số hộ có hộ khẩu thường trú với tạmtrú dài hạn, ở trong phạm vi hỗ trợ điện của công tơ tổng được chứng thực củacông an cung cấp xã phụ trách hộ khẩu với định nấc trong đúng theo đồngmua bán điện ký với solo vị bán lẻ điện;

d) Việc đo lường và tính toán tiền điện sắm sửa sinh hoạt tổhợp thương mại dịch vụ - thương mại dịch vụ - nghỉ ngơi trong tháng đổi khác giá năng lượng điện như sau: sảnlượng năng lượng điện của từng bậc giá bán buôn điện sinh hoạt vận dụng các mức ngân sách cũ với mớiđược tính theo sản lượng định nút ngày nhân với số ngày thực tế trước với saukhi điều chỉnh giá của tháng chuyển đổi. Sản lượng định nút ngày của từng bậc bằngsản lượng của từng bậc chia cho số ngày thực tế vào thời điểm tháng tính toán.

3. Giá buôn bán điện mục đích khác mang lại tổ hợpthương mại - dịch vụ - ngơi nghỉ được áp dụng so với lượng điện áp dụng ngoàimục đích sinh hoạt, không minh bạch theo cung cấp điện áp với được áp dụng theo hìnhthức bố giá pháp luật tại Điều 5 Thông tư này.

4. Việc đo lường và thống kê sản lượng năng lượng điện tại công tơ tổngđược tiến hành như sau:

a) hai bên mua, phân phối điện địa thế căn cứ theo thực trạng sửdụng điện thực tế để thỏa thuận xác suất sản lượng điện áp dụng giá mua sắm điệnsinh hoạt cùng sản lượng điện vận dụng giá bán buôn điện mục tiêu khác để triển khai cơ sởáp dụng giá điện tại công tơ tổng;

b) Trường đúng theo tổ hợp dịch vụ thương mại - dịch vụ thương mại - sinhhoạt có lắp ráp công tơ đo đếm riêng rẽ cho mục tiêu sinh hoạt và những mục đíchkhác sau công tơ tổng thì việc giám sát sản lượng năng lượng điện cho mục đích sinh hoạtvà mục tiêu khác địa thế căn cứ theo tỷ lệ sản lượng được xác định theo những công tơ đođếm cho những mục đích sau công tơ tổng;

c) Trường thích hợp tổ hợp thương mại dịch vụ - thương mại dịch vụ - sinhhoạt không tồn tại mục đích sinh sống thì áp dụng giá bán buôn điện mục tiêu kháccho toàn cục sản lượng điện đo đếm tại công tơ tổng.

5. Trong thời hạn không quá 3 ngày tính từ lúc ngàyghi chỉ số công tơ tổng, đối chọi vị nhỏ lẻ điện phải cung cấp cho bên bán buôn điện:

a) Bảng kê sản lượng năng lượng điện thương phẩm sử dụngcho những mục đích khác;

b) Số hộ cài đặt lẻ năng lượng điện sinh hoạt sau công tơ tổngcó chứng thực của thay mặt đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện;

c) Danh sách các hộ tăng lên hoặc giảm sút (nếucó) được công an cấp cho xã phụ trách hộ khẩu xác nhận đểtính toán hóa 1-1 tiền điện.

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện khôngcung cung cấp đủ những văn bản nêu trên, bên mua sắm điện được phép áp giá cả buônđiện cho những mục đích không giống cho tổng thể phần sản lượng điện qua công tơ tổng.

Điều 15. Giá sắm sửa điệncho quần thể công nghiệp

1. Giá sắm sửa điện trên thanh mẫu 110 kV của trạmbiến áp 110 kV quần thể công nghiệp áp dụng so với trường hợp 1-1 vị bán lẻ điệnmua buôn năng lượng điện tại thanh chiếc 110 kV của khu công nghiệp (trạm 110 kV do mặt muađầu tư) để nhỏ lẻ cho quý khách sử dụng năng lượng điện trong khu vực công nghiệp. Giá chỉ bánbuôn điện áp dụng cho từng trạm biến chuyển áp 110 kV được xác định bằng phương pháp tham chiếutheo tổng dung lượng của sản phẩm biến áp 110 kV lắp đặt tại quần thể công nghiệp.

2. Giá sắm sửa điện trên thanh cái trung áp củatrạm thay đổi áp 110 kV hoặc trên điểm rẽ nhánh của con đường dây trung áp vào quần thể côngnghiệp áp dụng đối với trường hợp đối kháng vị bán lẻ điện cài buôn điện để bán lẻ điệncho quý khách sử dụng điện trong khu vực công nghiệp sinh hoạt phía trung áp.

3. Giá mua sắm điện do doanh nghiệp điện lực buôn bán chođơn vị bán lẻ điện làm việc phía trung áp của các trạm trở thành áp hạ áp bằng mức chi phí bánlẻ năng lượng điện áp dụng cho những ngành thêm vào tại cấp cho trung áp tương ứng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Cục Điều tiết năng lượng điện lực tất cả tráchnhiệm trình Lãnh đạo cỗ Công Thương ban hành Quyết định chính sách về giá thành điệnáp dụng cho các nhóm người sử dụng sử dụng năng lượng điện và cho các đơn vị kinh doanh nhỏ điện căncứ theo giải pháp tại ra quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng bốn năm 2014 củaThủ tướng chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá kinh doanh nhỏ điện.

2. Sở Công Thương bao gồm trách nhiệm:

a) Kiểm tra, đo lường và thống kê các đối kháng vị nhỏ lẻ điện thuộcđịa bàn cai quản trong bài toán thực hiện giá cả điện theo hiện tượng tại Thông tứ này.Trường phù hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại được quyđịnh trên Điều 6 Thông tư này, Sở Công Thương báo cáo Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnhxem xét quyết định để chuyển nhượng bàn giao lưới năng lượng điện thuộc phạm vi cai quản của đơn vị chức năng nàycho Tổng doanh nghiệp điện lực hoặc những Công ty điện lực trực ở trong để bán điện trựctiếp cho người tiêu dùng sử dụng điện.

b) chất vấn và giám sát việc triển khai tính địnhmức hộ áp dụng và giá kinh doanh nhỏ điện trên các địa điểm cho thuê nhà nhằm ở nhằm mục tiêu đảm bảocho khách thuê mướn nhà được áp dụng đúng những quy định về giá nhỏ lẻ điện sinh hoạtquy định tại Thông tứ này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày01 mon 6 năm 2014, thay thế sửa chữa Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm2013 của bộ Công Thương biện pháp về giá cả điện và gợi ý thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu tất cả vướng mắc,yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh trực tiếp về cục Điều tiết điện lực đểxem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc report Bộ công thương để giải quyết./.

Xem thêm: Một Con Lắc Lò Xo Gồm Viên Bi Nhỏ, Có Khối Lượng M Và Lò Xo

chỗ nhận: - Thủ tướng thiết yếu phủ, những Phó Thủ tướng; - VP Tổng túng thiếu thư; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Công báo; - Website chính phủ; - Website bộ Công Thương; - bộ Tư pháp (Cục kiểm soát VBQPPL); - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - tập đoàn Điện lực Việt Nam; - những Tổng doanh nghiệp Điện lực; - lưu lại VT, PC, ĐTĐL.

kimsa88
cf68