MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông cố âm nhạcCảm âm bài bác hátLời bài xích hátSheet bài bác hátBeat nhạcTài liệu


Bạn đang xem:

*

là đồ dùng rê vật rê,rê fa’ ngươi rê thứ rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ ngươi rê thứ là rêlà đồ dùng rê đồ dùng rê,rê fa’ ngươi rê vật rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ mày rê đồ vật là rêrề mi fa fa’-mi rê thiết bị la rêrề ngươi fa fa’-mi rê đồ vật rế-đô làsol la ham đô rế ,rê mí rề rề mày lami fa’ mày rê đồ gia dụng rế-đô lalà thiết bị rê đồ dùng rê,fa’ ngươi rê trang bị rế-đô làrề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ mi rê đồ gia dụng là rê


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" />


Xem thêm: Các Tổ Chức Wb, Imf, Wto Viết Tắt Của Từ Gì ? Những Ý Nghĩa Của Wto

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" />
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/cameraquansat24h.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" />


Xem thêm: Những Đoạn Thơ Hay Trong Truyện Kiều ", Nguyễn Du (1766