UNITED STATES: FREEDOM IN THE WORLD 2021 COUNTRY REPORT

     

-> thông tin ở câu cuối của đoạn 1 : This situation is sometimes blamed on “selfishness” of the younger generation but a closer look shows that many of the elderly prefer to maintain their independent lives.

3. B

-> tin tức ở câu thứ nhất ở đoạn 2 : Research on the situation of the elderly in America has shown that while grandparents are delighted to be visited periodically by their children & grandchildren, they prefer khổng lồ continue living in the surrounding that they are familiar with.

4. C

-> tin tức ở câu cuối của đoạn văn : It has been shown that elderly people who care for small pets, such as cats or dogs, live longer, are healthier, and have better attitudes toward their lives than similar elderly people without these companions.
Bạn đang xem: United states: freedom in the world 2021 country report

Chae


Hãy góp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này cố nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote


Xem thêm: Hãy Để Tình Ngủ Say (Remix), Lời Bài Hát Hãy Để Tình Ngủ Say

GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Dream is foreverTrả lời1495

Điểm

44942

Cám ơn

2366


*Xem thêm: Phân Tích Cảnh Đoàn Tàu Trong Hai Đứa Trẻ Hay Nhất, Phân Tích Cảnh Đợi Tàu Trong Tác Phẩm Hai Đứa Trẻ

Thành viên Biệt đội Hăng Hái

Câu `VII` :

`1.`B the social practice in the USA makes the elderly live alone

`->`Dựa vào toàn bộ nội dung của đoạn 1 `=>`Nội dung "thực tiễn làng mạc hội ngơi nghỉ Hoa Kỳ khiến người già sinh sống một mình"

`2.`D The young people are too selfish

`->`Dẫn chứng : This situation is sometimes blamed on “selfishness” of the younger generation but a closer look shows that many of the elderly prefer to maintain their independent lives. ( Câu cuối đoạn 1 )

`3.`B remain with their grandchildren in their house

`->`Dẫn chứng : Research on the situation of the elderly in America has shown that while grandparents are delighted to be visited periodically by their children và grandchildren, they prefer lớn continue living in the surrounding that they are familiar with. ( Câu 1 đoạn 2 )

`4.`C permit their elderly relatives to raise some pets

`->`Dẫn chứng : It has been shown that elderly people who care for small pets, such as cats or dogs, live longer, are healthier, & have better attitudes toward their lives than similar elderly people without these companions. ( Câu cuối của bài xích )