THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

     

Bạn đang khám phá về bí quyết tính thể tích của các hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chópthể tích khối lăng trụ các bạn đón coi để ứng dụng giải bài bác tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Thể tích khối lăng trụ


1. Biện pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong đó r là bán kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm cho tròn và lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường chạm mặt nhất có mặt đáy là hình tròn. Khi đó nếu r là bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích dưới đáy nhân với độ cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Cách thức chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức V=1/3.S.h các bạn cũng có thể ứng dụng nó.

Xem thêm: Mikyo: Máy Đóng Gói, Dây Chuyền Đóng Gói Sản Phẩm Hiệu Quả Cao Cho Doanh Nghiệp

1. Phương pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng giải pháp giữa 2 khía cạnh phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong số đó B là thể tích đấy với h là chiều cao. Nói theo cách khác thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> trường hợp một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong các số ấy a là chiều dài, b là chiều rộng và h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> cách làm tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Sơ Đồ Chỉnh Lưu Cầu 3 Pha Có Điều Khiển Pptx, Mạch Chỉnh Lưu Cầu 3 Pha

Chúc các bạn học thật giỏi bộ môn toán này nhé.