Lawn mower

     

IV. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Câu 1: Thanks to lớn the first lawn mower which (A) was invented in 1830, we don’t have (B) to pay for someone (C) to have our grass (D) to be cut any more.

Bạn đang xem: Lawn mower

A. was invented

B. to pay 

C. to have

D. lớn be cut


Giải đưa ra tiết:

have/ get sth Ved/PII: dựa vào hoặc mướn ai có tác dụng gì

Sửa: khổng lồ be cut => cut

Tạm dịch: nhờ vào máy giảm cỏ trước tiên được sáng tạo vào năm 1830, chúng ta không nên trả tiền mang lại ai kia để cắt cỏ nữa.


Câu 2: According khổng lồ the futurist Ray Kurzweil, humans (A) could have tiny (B) computerized machines or nanobots (C) invent (D) thanks to future medical advances.

A. could

B.

Xem thêm: Phân Tích Bài Bến Quê Ngắn Gọn, Hay Nhất, Phân Tích Truyện Bến Quê

computerized 

C. invent

D. thanks to


Giải chi tiết:

have/ get sth Ved/PII: dựa vào hoặc mướn ai làm gì

Sửa: invent => invented

Tạm dịch: Theo công ty tương lai học Ray Kurzweil, bé người hoàn toàn có thể có những cỗ máy vi tính hoặc những bé robot bé dại được phát minh sáng tạo nhờ những tiến bộ y học tập trong tương lai.


Câu 3: In (A) his Aston Martin DB5 car, James Bond can (B) have the photos being printed out (C) along with the information (D) about the people in them from a panel in a dashboard.

A. his

B. have the photos being printed 

C. along with 

D.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp 3 Lần Chiều Rộng Va Dien Tich La 108 Cm2

about


Giải chi tiết:

have/ get sth Ved/PII: nhờ hoặc mướn ai làm cho gì

Sửa: being printed => printed

Tạm dịch: Trong cái xe khá Martin Martin DB5 của mình, James Bond rất có thể in những bức ảnh ra thuộc với tin tức về hầu hết người trong các số đó từ một ô vào bảng đồng hồ.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát