Soạn anh văn 11 unit 1

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi khu vực trống bởi một từ/ cụm từ phù hợp hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 11 unit 1

 Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What do you think of the friend in the poem?"

(Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành đọc bài bác thơ sinh sống trang tiếp theo sau và trao đổi câu hỏi: "Bạn nghĩ về gì về người chúng ta trong bài bác thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài bác thơ:

Bạn tất cả một fan bạn

Sáng tác vị Carole King

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn phải sự quan liêu tâm

Và chẳng gồm gì đúng mực cả

Hãy nhắm mắt với nghĩ về tôi

Tôi đang sớm đến bên bạn

Để làm sáng lên màn đêm bất minh nhất khu vực bạn;

Chỉ đề xuất gọi tên tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi đã chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả các gì bạn cần là hotline tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi đã đến,

Bạn có một fan bạn!

Lời giải đưa ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người các bạn trong bài xích thơ là 1 trong người bạn thật sự.)


While bài bác đọc

WHILE YOU READ

Read the passage the vày the tasks that follow.

(Hãy hiểu đoạn văn này và làm các bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem khổng lồ be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vì not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it và feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal khổng lồ each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vị not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits và pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Mọi người ai cũng có một số người thân quen biết, nhưng không ai có rất nhiều bạn cả, cũng chính vì tình bạn bè thiết thiệt sự thì không có nhiều, và có khá nhiều người bên cạnh đó không thể đã có được tình bạn. Để mang lại tình bạn được thân thiện và bền vững, cả nhì người các bạn phải có một số trong những phẩm hóa học rất quánh biệt.

Phẩm chất trước tiên là tính ko ích kỉ. Một fan chỉ biết quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của riêng rẽ mình không thể là 1 trong người các bạn thật sự được. Tình bạn là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa trên cơ sở mang lại và nhận, và không tồn tại tình chúng ta nào rất có thể trường tồn, trường hợp như chỉ gồm một bên cho cùng một bên nhận.

Tính kiên trì là phẩm hóa học thứ nhị của tình bạn. Một trong những người hình như không bao gồm tính kiên định. Họ hăng hái theo xua một sở thích, cơ mà chẳng bao thọ sau họ cảm thấy chán nó và bước đầu cảm thấy bị thu hút bởi một phương châm mới nào đó. Những người không lập trường cùng không bền chí như vậy thì không thể giành được tình bạn bền vững được.

Lòng trung thành với chủ là phẩm chất quan trọng thứ ba. Nhì người bạn phải trung thành với nhau, với họ phải biết nhau vượt tường tận cho nỗi không có điều gì nghi hoặc giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ các về mọi người chuẩn bị tin vào những tin đồn thổi đại, phần nhiều chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu chúng ta bè. đông đảo ai dễ dãi bị tác động bởi gần như lời xì xào quan trọng nào là những người dân bạn tốt.

Sự tin tưởng chắc rằng là phẩm hóa học thứ tư. Bạn bè phải bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau để mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy an ninh khi kể lẫn nhau về những kín đáo riêng tư của mình, cơ mà lại có những người dân nhiều chuyện cần yếu giữ bí mật chuyện của bản thân mình hoặc của bạn khác. Những người dân như vậy đang không bao giờ kết chúng ta dài lâu.

Cuối cùng, giữa anh em phải gồm sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông vì mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu mong và ước mơ của nhau. Cùng ở đâu không có sự cảm thông nhau, thì ở đó không tồn tại tình bạn.


While Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi khu vực trống bằng một từ/ nhiều từ ưa thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không có khả năng 

3. Unselfish (adj): ko ích kỉ

4. Acquaintance (n): thân quen biết

5. Friend (n): bạn bè

6. Give-and-take: mang đến và nhận

7. Loyal lớn (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn giỏi nên được dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem to lớn be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: I Can Do It, You Can Do It Quotes, I Can Do It, You Can Do It!

(Trẻ con có vẻ như từ chúng không gồm khả năng làm vấn đề một giải pháp yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là 1 trong những người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp sức mọi người mà không nghĩ là đến tiện ích cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người dễ dàng và đơn giản mà bạn biết, và một người bạn là người dân có mối quan tiền hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some give-and-take.

(Bạn cấp thiết lúc nào cũng khăng khăng chủ động - cần có sự nhường nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù có nhiều chuyển đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác củ mình.)

7. He started to lớn get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đi đến Anh nhiều lần.)


While Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt phù hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn xuất hiện khi chúng ta cần bắt đầu là người các bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình chúng ta chân chính)

C. Features of a good friend

(Những đặc điểm của một người bạn tốt)

D. Friends and acquaintances

(Bạn bè và bạn quen)

Lời giải đưa ra tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first chất lượng for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là gì cùng nó bao gồm thể cho mình biết điều gì?)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay thay đổi và không kiên cường không thể có tình các bạn thật sự?)

3. What is the third chất lượng for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thực là ai cùng nó có thể cho mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải gồm sự tin cẩn lẫn nhau giữa hai fan bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người nhiều chuyện quan yếu kết các bạn được bền lâu?)

6. What is the last quality for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thực là gì và nó có thể cho mình biết điều gì?)


Lời giải chi tiết:

1. The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thật là tính không ích kỉ. Nó cho ta hiểu được một tín đồ chỉ biết suy nghĩ lợi ích và cảm giác của riêng mình không thể là một người các bạn thực sự được.)

2. Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những người hay đổi khác và không kiên cường không thể có tình các bạn thật sự bởi vì họ nhiệt huyết theo xua một sở thích, nhưng chẳng bao lâu họ cảm thấy chán nó và bước đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số kim chỉ nam mới làm sao đó.)

3. The third chất lượng for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ ba của tình bạn sống động là lòng trung thành. Nó đến ta biết rằng hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải biết nhau thừa tường tận mang lại nỗi không tồn tại điều gì nghi hoặc giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải tất cả sự tin tưởng lẫn nhau thân hai người các bạn vì người ta có nhu cầu cảm thấy bình an khi kể cho những người kia nghe những kín thầm kín đáo của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những tín đồ nhiều chuyện cấp thiết kết bạn được bền lâu vì họ tất yêu giữ kín đáo chuyện của chính mình hoặc của fan khác.)

6. The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn sống động là sự cảm thông. Nó mang lại ta hiểu được để đổi mới một người bạn thật sự, bạn phải thông cảm với các bạn của mình, làm việc đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa bạn bè, thì ở đó sẽ không có tình chúng ta chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vì chưng we need to lớn have friends?" Then report ... .

(Làm việc theo cặp. đàm luận câu hỏi: "Tại sao chúng ta cần có chúng ta bè?" tiếp đến tường thuật hiệu quả phần đàm luận của chúng ta với lớp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to lớn have friends. Why vị you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can giới thiệu with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need lớn have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: Trong Khoảng Từ 160 Đến 325 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 9? Trả Lời:  Số

(Trong cuộc sống hiện nay, nhỏ người cần có bạn. Trên sao chúng ta cần tất cả bạn? Đầu tiên, không thể lắc đầu rằng bằng hữu chia sẻ với bọn họ không chỉ là thú vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với họ và vẫn luôn cạnh bên chúng ta khi họ cần. Lắp thêm hai, anh em có phần nhiều điểm bình thường mà luôn luôn làm cho họ vui vẻ. Họ hoàn toàn có thể cho bọn họ lời khuyên răn khi chúng ta gặp rặc rối. Con người không thể sống tách bóc rời nhau, cuộc sống là một cùng đồng. Bởi vì đó, chúng ta cần phải có nhiều bạn hơn. Mặc dù nhiên, bọn họ cũng đề nghị học từ bỏ họ phần lớn gì nhưng mà mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Lượt thích you know, we need lớn have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you and I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired & disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to lớn a standstill & we don"t know how lớn solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral support to us. By their side, we feel safe & comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift khổng lồ humans. They can bring joyfulness lớn our life when we are dying from boredom & sadness. Vị we have so much reason lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need lớn respect them.

(Bạn đã từng có lần hỏi bản thân rằng nếu bạn chỉ từ một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì đang xảy ra? gồm lẽ các bạn sẽ cảm thấy toàn bộ những điều tồi tệ trong cuộc sống đời thường này. Họ cần đồng đội trong cuộc sống đời thường này cũng chính vì rất nhiều lý do. Không ai trên trái khu đất này sống 1 mình cô đơn. Nhắc cả chúng ta và tôi đầy đủ cần đồng đội bên cạnh. Cuộc sống đời thường vốn không vô tư và không dễ dàng. Đôi lúc, họ cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất kiểm soát điều hành trong cuộc sống. Bọn họ không biết phải xử lý vấn đề của chính mình như chũm nào. Đây là thời gian mà họ cần bạn bè. Họ sẽ chỉ dẫn sự ủng hộ nhiệt độ tình. ở kề bên họ, bọn họ cảm thấy an ninh và dễ chịu mà không thể cảm xúc được từ những người khác. Bạn bè là món quà giành cho con người. Bạn đem đến niềm vui đến cuộc sống khi chúng ta buồn và đau khổ. Bọn họ có rất nhiều lý bởi vì để để sở hữu những người các bạn trong cuộc sống phải không? đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Anh em đóng một phương châm trong cuộc sống mà chúng ta cần kính trọng họ.)