So Sánh Hơn Và Hơn Nhất

     

Câu so sánh là một trong một số loại câu được thực hiện rất thông dụng trong giờ Anh. Không chỉ có trong giao tiếp mà trong số kỳ thi tiếng nước anh tế, việc sử dụng câu đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất sẽ giúp bạn khiến được tuyệt hảo với kẻ đối diện về kỹ năng sử dụng ngữ điệu của mình.

Bạn đang xem: So sánh hơn và hơn nhất

Chính do vậy, cameraquansat24h.vn sẽ tổng thích hợp kiến thức vừa đủ và chi tiết nhất về đối chiếu hơn và so sánh hơn độc nhất trong giờ Anh. Nội dung bài viết còn cung cấp cho chúng ta bài tập có đáp án để rèn luyện ở cuối bài nhé!


1. Các loại câu đối chiếu trong tiếng Anh

Câu so sánh trong giờ Anh dựa theo mục tiêu sử dụng mà chia thành

So sánh nhất: thực hiện trong ngôi trường hợp đối chiếu một sự vật, sự việc, hiện tại tượng…có điểm tuyệt đỉnh nhất so với các cái còn lại.So sánh ngang bằng: sử dụng để đối chiếu trong trường phù hợp một sự vật, sự việc, hiện nay tượng…có điểm giống, tương đương với cùng một hoặc nhiều đối tượng người tiêu dùng cùng liên quan.So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào trông rất nổi bật hơn hoặc hèn hơn.
*
*
*
*
*
*
Những hình thức so sánh quánh biệt

Dưới đấy là những vẻ ngoài so sánh quan trọng có cấu trúc, phương pháp dùng và ví dụ minh họa để chúng ta dễ học tập.

5.1. đối chiếu gấp nhiều lần

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp hai (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụngso sánh bằngvà phải xác minh được danh tự là đếm được hay không đếm được.

Xem thêm: Rewrite: Hurry Up Or We'Ll Miss The Plane ( Late) = Unless

Cấu trúc

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + OVí dụ:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

(Giá xăng bây chừ đắt gấp hai giá xăng cách đây vài năm.)

Her book costs three times as much as mine.

(Cuốn sách của cô ấy giá giá thành cao hơn 3 lần của tôi)

Lưu ý

Trường hợp lấp định, as trang bị nhất có thể được thay bằng so. Sau as là một trong những đại từ nhân xưng nhà ngữ, không được sử dụng tân ngữ.Bạn hoàn toàn có thể sử dụng danh từ để đối chiếu trong trường hợp này cơ mà khi đối chiếu thì phải xác minh danh từ bỏ phải gồm tính tự tương đương.

5.2. So sánh kép (Double comparison)

Cấu trúc 1

The + comparative + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:The sooneryou take your medicine,the betteryou will feel

(Uống dung dịch càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy giỏi hơn)

Cấu trúc 2

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:The moreyou study,the smarteryou will become

(Bạn càng học tập nhiều, các bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn)

Cấu trúc 3

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + erLong adj: S + V + more và more + adjVí dụ:The weather gets colder và colder

(Thời tiết càng ngày lạnh hơn)

5.3. đối chiếu hơn yếu không cần sử dụng “than”

Phải có“the” trước tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ so sánh. để ý phân biệt với đối chiếu hơn nhất. Thường trong câu sẽ sở hữu được cụm từ“of the two+noun”

Ví dụ

Harvey isthe smarterof the two boys

(Harvey lý tưởng hơn trong nhì cậu bé)

Of the two books, this one isthe more interesting

(Trong nhì cuốn, cuốn này là cuốn thú vui hơn)

6. Bài bác tập vận dụng

Bài tập 1

Chọn từ đến sẵn nhằm điền vào khu vực trống

Fun popular delicious talented developed succesful
Was the buổi tiệc ngọt as ……….. As she expected?Apple is as………………………..as SamsungPham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the worldSaigon used to lớn be as………………….as several countries in AsiaMy mom’s dishes are as…….………………as food served at restaurants

f. Many people believe that Quang nhị is not as…………… as many famous footbal players in the world

Bài tập 2

Chia theo câu đối chiếu phù hợp

Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.My friend is quieter…………..(quiet) than me.Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea

Bài tập 3

Cho dạng đúng của từ vào ngoặc

Who is the ………….. (tall) person in your family?My mum is the ………….. (good) cook in the world.Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.Goods is going to lớn be………….. (expensive) during Tet holiday.Where are the…………..(nice) beaches in your country?I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.He was a (creative) _______ student in the class.I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.I feel (encouraged) _________whenever I talk lớn my dad.

Bài tập 4

Chọn giải đáp đúng

That was the funniest/ most funny thing lớn do.My sister is the most prettiest/prettiest in the family.It’s one of the best/ most better center in the North West.She is by far the most rich/ richest woman in the world.School days are supposed khổng lồ be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.What is the most popular/ popularest sport in your country?That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Dinh Độc Lập ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất, Top 5 Bài Thuyết Minh Về Dinh Độc Lập

Bài tập 5

Viết lại câu phụ thuộc vào từ cho trước

People/ their views/ who are ready to lớn change/to adapt to a new culture often find it easier.Prefer traveling by train/ because/traveling by plane/ many people/ they think it is safer than.The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.The most/ students/ the one with the best brains /are not always/successful

ĐÁP ÁN

Đáp án bài bác tập 1funpopularsuccessfuldevelopeddelicioustalentedĐáp án bài tập 2more intelligentcheaperlargercolorfulmore quietmore interestingmore comfortablenicermore naturalmore memorableĐáp án bài xích tập 3tallestthe bestthe biggest citythe most dangerousmore expensivethe nicestthe most reasonablethe most famousthe most importantcreativethe most vibrantmore encouragedthe most popularĐáp án bài xích tập 4funniestprettiestthe bestrichestmost popularhealthiestmost boringĐáp án bài bác tập 5People who are ready to lớn change their views often find it easier khổng lồ adapt khổng lồ new cultureMany students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by planeYou’ll find the film much funnier if you watch it in the original versionMany overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachersThe most successful students are not always the ones with the best brains

Bài viết đã cung cấp đầy đủ kỹ năng và kiến thức của chủng loại câu so sánh hơn và đối chiếu nhất trong tiếng Anh. Đi kèm với tất cả cameraquansat24h.vn còn tổng hợp bài xích tập có kèm giải đáp để các bạn luyện tập sau thời điểm học kiến thức mới. Hy vọng những kiến thức có ích này đã giúp chúng ta trong học tập tập.