Số bé nhất có 3 chữ số là

     
Số nhỏ xíu nhất có ba chữ số khác biệt là số nào?; Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau là … vào Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề với đáp án rất đầy đủ phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số bé nhất có 3 chữ số là

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé nhất có tía chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Trên bãi cỏ bao gồm 24 nhỏ trâu, số trâu ít hơn số bò 7 con. Trên bến bãi cỏ có bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm một vài biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

*

Hình vẽ mặt có:


Quảng cáo


A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho bố chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết những số có cha chữ số khác nhau, từng số tất cả đủ bố chữ số vẫn cho.

Xem thêm: Tìm I Sao Cho: 9X - Math Equation Of Love

b) search tổng cùng hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ nhất.

7. Một cửa gàng buôn bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần lắp thêm hai bán nhiều hơn lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần đồ vật hai shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. tìm kiếm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách gồm hai ngăn. Chống trên bao gồm 275 quyển sách. Ngăn dưới bao gồm 170 quyển. Bạn ta lấy ra ở mỗi chống 70 quyển khiến cho mượn. Hỏi hiện giờ tủ sách bao gồm bao nhiêu quyển sách? (Giải bởi hai cách)

1.0. Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


Quảng cáo


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có cha chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số nhỏ nhắn nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn số 1 và số bé xíu nhất là: 624

Hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ bé nhất là: 216

7. Một cửa gàng bán lần trước tiên 246kg gạo, lần vật dụng hai bán nhiều hơn lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần trang bị hai shop đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần thiết bị hai siêu thị bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. kiếm tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. bí quyết 1:

Số sách còn lại ở ngăn trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách sót lại ở chống dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn lại ở giá sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách lúc đầu tủ sách gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách cho mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn lại ở giá sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Những Câu Nói Của Bác Hồ Kính Yêu, Những Câu Nói Hay Của Bác Hồ

Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)