Sách Giáo Khoa Sinh Học 12

     

cameraquansat24h.vn giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học tập 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và ngôn từ chương trình SGK Sinh học 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Phương pháp di truyền và trở thành dị.Bài 1. Gen, mã di truyền và quy trình nhân song ADN.Bài 2. Phiên mã cùng dịch mã.Bài 3. Điều hoà hoạt động gen.Bài 4. Đột đổi thay gen.Bài 5. Nhiễm nhan sắc thể và chợt biến kết cấu nhiễm dung nhan thể.Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc đẹp thể.Bài 7. Thực hành: quan lại sát những dạng bỗng nhiên biến số lượng nhiễm dung nhan thể bên trên tiêu phiên bản cố định với trên tiêu phiên bản tạm thời.Chương II. Tính quy nguyên lý của hiện tượng lạ di truyền.Bài 8. Quy cách thức Menđen: Quy nguyên lý phân li.Bài 9. Quy phương tiện Menđen: Quy phép tắc phân li độc lập.Bài 10. địa chỉ gen và ảnh hưởng đa hiệu của gen.Bài 11. Links gen cùng hoán vị gen.Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính với di truyền ngoài nhân.Bài 13. Ảnh hưởng trọn của môi trường thiên nhiên lên sự biểu thị của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài bác tập chương I với chương II.Chương III. Dt học quần thể.Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể.Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng di truyền học.Bài 18. Lựa chọn giống thiết bị nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến tấu tổ hợp.Bài 19. Chế tác giống bằng cách thức gây bỗng dưng biến và công nghệ tế bào.Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen.Chương V. Di truyền học người.Bài 21. Di truyền y học.Bài 22. Bảo đảm an toàn vốn ren của loài người và một vài vấn đề làng hội của di truyền học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12


Xem thêm: Khoảng Cách Từ Hà Nội Đi Thái Bình Bao Nhiêu Km, Thái Bình Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km


Xem thêm: Ám Ảnh Poster Bảo Vệ Đông Vật Quý Hiếm, Mẫu Áp Phích Bảo Vệ Động Vật


Bằng chứng và qui định tiến hoá.Bài 24. Các minh chứng tiến hoá.Bài 25. Giáo lý Lamac với học thuyết Đacuyn.Bài 26. Lý thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể mê thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quá trình hình thành chủng loại (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự gây ra và phát triển của sự sống trên Trái Đất.Bài 32. Xuất phát sự sống.Bài 33. Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua những đại địa chất.Bài 34. Sự gây ra loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường xung quanh sống với các nhân tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh vật và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.Bài 38. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh đồ (tiếp theo).Bài 39. Trở thành động con số cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần làng sinh vật.Bài 40. Quần thôn sinh thiết bị và một vài đặc trưng cơ bạn dạng của quần xã.Bài 41. Diễn chũm sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và đảm bảo an toàn môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Trao đổi vật hóa học trong hệ sinh thái.Bài 44. Chu trình sinh địa hoá cùng sinh quyển.Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: quản lí và sử dụng chắc chắn tài nguyên thiên nhiên.Bài 47. Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái học.Bài 48. Ôn tập lịch trình Sinh học cung cấp Trung học phổ thông.