Quy Luật Phân Li Độc Lập Góp Phần Giải Thích Hiện Tượng

     

Quy chế độ phân li độc lập góp phần lý giải hiện tượng đổi mới dị tổng hợp vô cùng nhiều chủng loại ở những loài giao phối

Cùng đứng top lời giải tò mò về quy giải pháp phân li tự do nhé.

Bạn đang xem: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng


Mục lục câu chữ


1. Phân tách lai nhì tính trạng


2. Cơ sở tế bào học của quy mức sử dụng phân ly độc lập


3. Điều kiện nghiệm đúng và cách làm tổng quát


 4. Ý nghĩa của quy công cụ phân ly độc lập


1. Xem sét lai nhị tính trạng

a. Thí nghiệm: lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng không giống nhau về tính trạng màu hạt và hình trạng hạt

Pt/c : ♀(♂) phân tử vàng, suôn sẻ x ♂(♀) hạt xanh, nhăn

F1 : 100% phân tử vàng, trơn

F1 tự thụ phấn

F2: 315 hạt vàng, trơn : 108 hạt vàng, nhăn : 101 phân tử xanh, trơn: 32 hạt xanh, nhăn

F2 ~ 9 vàng, trơn tru : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

b. So với kết quả

- Phân tích phần trăm phân ly từng cặp tính trạng riêng biệt rẽ làm việc F2:

+ về tính chất trạng màu sắc hạt: Hạt vàng : hạt xanh ~ 3:1.

+ về tính trạng vỏ hạt: hạt trơn : phân tử nhăn ~ 3:1.

=> từng tính trạng mọi phân ly theo tỷ lệ ~ 3 trội : 1 lặn.


P

AABB

x

aabb

 

(hạt vàng, trơn)

 

(hạt xanh, nhăn)

G

AB

 

ab

F1

 

AaBb

 
  

(hạt vàng, trơn)

 

F1 x F1

AaBb

x

AaBb

 

(hạt vàng, trơn)

 

(hạt vàng, trơn)

G

1AB : 1aB : 1Ab : 1ab

 

1AB : 1aB : 1Ab : 1ab

 

AB

aB

Ab

ab

AB

AABB (hạt vàng, trơn)

AaBB (hạt vàng, trơn)

AABb (hạt vàng, trơn)

AaBb (hạt vàng, trơn)

aB

AaBB (hạt vàng, trơn)

aaBB (hạt xanh, trơn)

AaBb (hạt vàng, trơn)

aaBB (hạt xanh, trơn)

Ab

AABb (hạt vàng, trơn)

AaBb (hạt vàng, trơn)

Aabb (hạt vàng, nhăn)

Aabb (hạt vàng, nhăn)

ab

AaBb (hạt vàng, trơn)

aaBb (hạt xanh, trơn)

Aabb (hạt vàng, nhăn)

aabb (hạt xanh, nhăn)

- Menđen sử dụng quy luật phần trăm để tính tỷ lệ mỗi dạng hình hình ở F2, ông thấy phần trăm xuât hiện mỗi loại hình làm việc F2 bằng tích tỷ lệ của các tính trạng tạo nên thành giao diện hình đó: 

F2: (3 vàng : 1 xanh) (3 trót lọt : 1 nhăn) = 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

- Menđen đưa ra giả thuyết về việc phân ly và tổ hợp của những cặp yếu tố di truyền xuất xắc giao tử thuần khiết.

c. Quy phương pháp phân ly độc lập

- Nội dung: “Các cặp yếu tố di truyền quy định những tính trạng không giống nhau phân ly hòa bình trong quy trình hình thành giao tử.”

- ký hiệu alen A công cụ hạt vàng, a mức sử dụng hạt xanh; B cách thức hạt trơn, b luật pháp hạt nhăn. Ta tất cả sơ đồ vật lai:

Pt/c: ♀(♂) AABB (Hạt vàng, trơn) x ♂(♀) aabb (Hạt xanh, nhăn)

F1 : AaBb (100% hạt vàng, trơn)

GF1 :AB, Ab, aB, ab

F2: form Penet

 ABAbaBab
ABAABBAAbbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

=> xác suất phân ly vẻ bên ngoài hình F2: 

9/16 vàng, trót lọt (A-B-) : 3/16 vàng, nhăn (A-bb) : 3/16 xanh, trơn (aaB-) : 1/16 xanh, nhăn (aabb).

Xem thêm: Just A Moment - Gương Người Tốt Việc Tốt

=> Về thực chất, phép lai 2 tính trạng được xem như là hai phép lai 1 tính trạng diễn ra độc lập và cùng lúc.

2. đại lý tế bào học tập của quy lý lẽ phân ly độc lập

- những gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên những cặp NST tương đồng khác biệt thì khi sút phân chế tạo ra giao tử, các cặp NST tương đương phân aly độc lập, dẫn tới sự phân ly chủ quyền của những cặp alen.

- Như vậy: 

+ Sự phân ly tự do và tổng hợp tự bởi của 2 cặp alen dị vừa lòng Aa và Bb của F1 tạo ra 4 một số loại giao tử có tỷ lệ ngang nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4.

+ Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 4 nhiều loại giao tử ♂ với 4 loại giao tử ♀ tạo thành 16 tổ hợp giao tử (16 kiểu phối kết hợp giao tử ♂ cùng giao tử ♀) => hình thành 4 nhiều loại kiểu hình cùng với tỷ lệ: 9A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1aabb.

*

3. Điều khiếu nại nghiệm đúng và phương pháp tổng quát

a. Điều khiếu nại nghiệm đúng của quy biện pháp phân ly độc lập

- phụ huynh thuần chủng về cặp tính trạng tương phản lấy lai.

- mỗi tính trạng vị một cặp gen quy định, những cặp gen nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau, ảnh hưởng tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 11 Language Focus Unit 3, Language Focus Unit 3

- số lượng cá thể chiếm được của phép lai đầy đủ lớn.

b. Bí quyết tổng quát

- Phép lai 1 tính trạng: F2 phân ly đến 2 = 21 loại giao diện hình theo tỷ lệ : 3:1 = (3:1)1

- Phép lai 2 tính trạng: F2 phân ly mang lại 4 = 22 loại kiểu hình theo xác suất : 9:3:3:1 = (3:1)2

- Phép lai các tính trạng:

Số cặp gene dị hòa hợp ở F1

Số các loại giao tử của F1

Số hình dáng hợp tử ở F2

Số các loại kiểu hình sống F2

Tỷ lệ phân ly hình trạng hình ở F2

Số loại kiểu gen ở F2

Tỷ lệ phân ly đẳng cấp gen ở F2

1

21

41

21

(3:1)1

31

(1:2:1)1

2

22

42

22

(3:1)2

32

(1:2:1)2

3

23

43

23

(3:1)3

33

(1:2:1)3

 

 

 

 

 

 

n

2n

4n

2n

(3:1)n

3n

(1:2:1)n

 4. Ý nghĩa của quy phương pháp phân ly độc lập

- Quy luật pháp phân li độc lập cho thấy khi các cặp alen phân li hòa bình nhau thì quá trình sinh sản hữu tính sẽ tạo ra một số lượng bự biến dị tổ hợp là sinh vật nhiều dạng, phong phú

- Nếu biết được 2 gene nào kia phân li độc lập, thì phụ thuộc vào quy phương tiện này ta đang đoán trước được tác dụng phân li sinh sống đời sau

- Biến dị tổ hợp: giao diện hình mới mở ra ở đời con do sự tổng hợp lại các alen từ tía và mẹ. Biến tấu tổ hợp phụ thuộc vào số tổng hợp gen (tổ vừa lòng giao tử) ở bé lai, số tổng hợp giao tử càng to thì trở thành dị tổ hợp càng cao

- Điều kiện quan trọng để có thể xảy ra phân li tự do là những cặp gen qui định những cặp tính trạng phải nằm trên các cặp NST tương đương khác nhau