QUARREL ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.cameraquansat24h.vnENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
quarrel
*
quarrel<"kwɔrəl>danh từ bỏ (quarrel with somebody about / over something) sự ôm đồm nhau; sự tranh chấp khổng lồ pick a quarrel with somebody khiến chuyện gượng nhẹ nhau với ai I"d a quarrel with my flatmate about who should do the housework tôi đã bào chữa nhau với đứa bạn cùng chống tôi về chuyện ai sẽ lo vệ sinh trong công ty (quarrel with / against somebody / something) cớ để phàn nàn, cớ nhằm rầy rà; đổ lỗi to lớn have no quarrel against/with somebody không có gì phải phàn nàn về ai khổng lồ fasten quarrel upon somebody xem fasten lớn find quarrel in a straw tuyệt bẻ hoẹ, hay bươi bèo ra bọ to lớn take up a quarrel for somebody đứng ra bênh ai vào một cuộc bao biện nhaunội đụng từ (to quarrel with somebody about / over something) biện hộ nhau she quarrelled with her brother about/over the terms of their father"s will cô ta bao biện nhau cùng với anh mình về các luật pháp trong chúc thư của bố stop quarrelling, children ! những con đừng bào chữa nhau nữa! (to quarrel with something) chê bai; phàn nàn to quarrel with a statement, an account, an estimate không gật đầu đồng ý với một lời tuyên bố, bản kê khai, sự reviews you can"t quarrel with the court"s decision - it"s very fair anh bắt buộc phàn nàn về quyết định của toà được - nó rất công bằng a bad workman quarrels with his tools (tục ngữ) dềnh dàng múa chê khu đất lệch to quarrel with one"s bread và butter bỏ nghề đang nuôi sống mình; đi ngược lại với nghĩa vụ và quyền lợi của bao gồm mình
*
/"kwɔrəl/ danh từ sự câi nhau; sự khiến chuyện, sự sinh sự; mọt tranh chấp lớn pick (seek) a quarrel with somebody khiến chuyện gượng nhẹ nhau cùng với ai mối bất hoà cớ để phàn nàn, cớ để rầy kiểm tra lớn have no quarrel against (with) somebody không có gì đáng phàn nàn về ai !to espouse somebody"s quarrel !to fight somebody"s quarrel for him đứng ra bênh vực fan nào !to fasten quarrel upon somwbody (xem) fasten !to fight in a good quarrel đấu tranh cho lẽ phải, chiến đấu cho chính đạo !to find quarrel in a straw tuyệt bẻ hoẹ, hay bới bèo ra bọ !to trang điểm a quarrel giải hoà, hoà giải một mọt bất hoà nội hễ từ ôm đồm nhau lớn quarrel with somebody about (for) something câi nhau với ai về sự việc gì bất hoà, giận nhau ( with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn !a bad workman quarrel with his tools (tục ngữ) dềnh dàng múa chê khu đất lệch !to quarrel with one"s brerad và butter vứt nghề vẫn nuôi sống mình; đi ngược lại với quyền lợi của chính mình

*

kimsa88
cf68