Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại

     
*

*

Bài 18: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới tân tiến (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)

1. Liên Xô (nước Nga)

*

Thời gianSự kiệnDiễn biến đổi chínhKết quả, ý nghĩa
Tháng 2-1917Cách mạng tháng Hai

- Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grat.

Bạn đang xem: ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

- Khởi nghĩa vũ trang.

- Nga Hoàng bị lật đổ

- Lật đổ chế độ Nga hoàng.

- hai chính quyền tuy vậy song tồn tại.

- Cách mạng dân chủ bốn sản kiểu mới.

Tháng 11-1917Cách mạng xã hội chủ nghĩa

- Chính quyền Xô Viết thành lập bởi vì Lê-nin đứng đầu.

- Thành lập chính quyền Xô Viết vị Lê-nin đứng đầu.

- quần chúng lao động Nga được làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới theo đường lối cách mạng vô sản.

1918 - 1920Chống thù vào giặc ngoài

- Quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động vào nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô Viết.

- Thực hiện chính sách "Cộng sản thời chiến:.

- Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.

- Nhà nước Xô Viết được bảo vệ và giữ vững

1921 - 1925Chính sách tởm tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

- vào nông nghiệp: thay đổi chế độ trưng thu lương thực thừa bằn thu thuế lương thực.

- vào công nghiệp: tập trung khôi phục công nghiệp nặng.

- trong thương nghiệp: tự vì buôn bán, phát hành đồng Rup mới.

- Hoàn thành công cuộc khôi phục khiếp tế.

- Phục vụ mang đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước hiện nay.

Tháng 12-1922Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập (Liên Xô)- Gồm 4 nước cộng hòa Xô Viết đầu tiên tại Nga, Ucraina, Beloruxia và ngoại Capcado.Tăng cường sức mạnh về mọi mặt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm: Top 10 Ca Khúc Hay Nhất Dành Cho Mùa Hè, Những Bài Hát Hay Nhất Về Mùa Hè

1925 - 1941Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhấ (1928-1932)

- Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1933-1937)

- Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (từ năm 1937) bị gián đoạn bởi phát xít Đức tấn công tháng 6/1941

- Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành mộ cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nền văn hóa, khoa học kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
1941 - 1945Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

- Giải phóng lãnh thổ Liên Xô

- Giải phóng các nước Trung và Đông Âu

- Tiêu diệt phát xít Đức ở Beclin, tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu

- Là lực lượng trụ cột góp phần quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

- Bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Những nước tư phiên bản chủ nghĩa

*

Thời gianSự kiệnDiễn biến chínhKết quả, ý nghĩa
1919 - 1922Hội nghị Vecsai và Oa-sinh-ton

- Kí kết hòa ước giữa các nuớc thắng trận và bại trận

- Các nước bại trận chịu những điều khoản nặng nề

- Một trật tự thế giới mới: trật tự Vécai-Oasinhton và Hội quốc liên.

- Mâu thuẫn giữa các đế quốc tiếp tục căng thẳng

1918 - 1923Khủng hoảng kinh tế, chính trị

- kinh tế các nước CNTB không ổn định

- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 dưng cao

Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, Quốc tế Cộng sản thành lập (1919)
1924 - 1929Thời kì ổn định tạm thời

- khiếp tế các nước tứ bản ổn định và phát triển, đặc biệt là Mĩ.

- kinh tế bộc lộ nhiều nhược điểm

Giai đoạn ổn đinh tạm thời nhưng ẩn chứa nhiều mầm mống dẫn đến khủng hoảng.
1929 - 1933Khủng hoảng tởm tế thế giới

- Nổ ra đầu tiên ở Mĩ, lan rộng khắp thế giới , tàn phá nặng nề nền khiếp tế, chính trị các nước tứ bản, làm xã hội rối loạn.

- Phong trào cách mạng bùng nổ

Các nước bốn bản tạo lối thoát bằng các cách khác nhau: 

+ Cải cách khiếp tế, xã hội: Anh, Pháp, Mĩ

+ Thiết lập chế độ phát xít: Đức, I-ta-li-a, Nhật

1933Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức

- Thi hành chính sách ghê tế, chính trị đối ngoại phản động nhằm phát động chiến tranh phân chia lại thế giới

- Mở ra thời kì đen tối vào lịch sử nước Đức.

- Báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới

1933 - 1935Chính sách mới (New Deal) của tổng thống Mĩ Ru-dơ-venThực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực KT tài chính và chính trị xã hội

- Cứu CNTB Mĩ khỏi cơn nguy kịch.

- Làm mang đến nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, không đi theo con đường chủ nghĩa phát xít

1933 - 1939Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a và Nhật

- Chủ nghĩa phát xít và quân phiệt lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a và Nhật, ra sức chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh phân tách lại thế giới.

- Liên Xô muốn hòa hợp với tứ bản chống phát xít tuy thế bị từ chối, Anh Pháp dung dưỡng phát xít để chống Liên Xô, Mĩ giữ thái độ trung lập.

- Mặt trận dân chúng chống phát xít hình thành và thắng lợi ở nhiều nước

- Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối đầu nhau, làm quan liêu hệ quốc tế luôn căng thẳng.

- Tạo điều kiện cho Đức tạo chiến.

1939 - 1945Chiến tranh thế giới thứ 2

- Lúc đầu là cuộc chiến giữa 2 khối đế quốc.

- sau khoản thời gian Liên Xô và Mĩ tham chiến, mặt trận đồng minh chống phát xít hình thành

- Chủ nghĩa phát xít bại trận, thắng lợi thuộc về phe đồng minh.

- Hội nghị I-an-ta được triệu tập để thiết lập trật tự thế giới mới

3. Các nước châu Á

*

*

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)

1. Thời gian này ra mắt những biến hóa chuyển đặc trưng trong cấp dưỡng vật chất của nhân loại. Sự cải tiến và phát triển khoa học-kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế tài chính thế giới trở nên tân tiến với vận tốc cao, làm thay đổi đời sống thiết yếu trị, văn hóa, xã hội của những quốc gia, dân tộc.

2. Công ty nghĩa thôn hội được xác lập ở 1 nước đầu tiên trên quả đât (Liên Xô), nằm trong lòng vòng vây của công ty nghĩa bốn bản. Chỉ trong thời hạn ngắn, Liên Xô sẽ vươn lên phát triển thành một cường quốc công nghiệp đồ vật hai nạm giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị gắng quan trọng trên ngôi trường quốc tế.

3. Phong trào cách mạng cầm cố giới bước lịch sự thời kì cải tiến và phát triển mới tự sau chiến thắng của biện pháp mạng tháng Mười với sự xong của Chiến tranh trái đất thứ hai, qua các bước chính:

- Cao trào biện pháp mạng 1918 – 1923 với sự ra đời Quốc tế cộng sản.

- Phong trào biện pháp mạng trong thời hạn khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

- Phong trào chiến trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936 – 1939)

- Cuộc võ thuật chống phân phát xít vào Chiến tranh quả đât thứ hai (1939 – 1945)

4. Nhà nghĩa tư bạn dạng không còn là hệ thống duy nhất trên quả đât và trải qua những bước thăng trầm đầy thay đổi động, dẫn đến sự hình thành công ty nghĩa phạt xít và cuộc chiến tranh trái đất thứ hai (quy định bởi bé đường thoát ra khỏi khủng hoảng tài chính (1929 – 1933) của những nước đế quốc).

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Top 37 Mẫu Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh to nhất, tàn khốc nhất, hủy hoại nặng nề tốt nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh xong xuôi đã xuất hiện thêm một thời kì cải tiến và phát triển mới của lịch sử hào hùng thế giới.

Xem tiếp: kim chỉ nan Sử 11 bài 19. Nhân dân vn kháng chiến phòng Pháp thôn tính (Từ năm 1858 cho trước năm 1873)