Ở HAI BÊN XÍCH ĐẠO GIÓ THỔI MỘT CHIỀU QUANH NĂM TỪ VĨ ĐỘ 30 ĐỘ BẮC VÀ NAM VỀ XÍCH ĐẠO LÀ GIÓ

     
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài bác 5: (có đáp án) Kí hiệu bạn dạng đồ. Cách biểu lộ địa hình trên bản đồ (phần 2) !!
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài 7: (có đáp án) Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, hệ trái (Phần 2) !!

Câu hỏi :

Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm tự vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?


*