NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ MỤC TIÊU

     

Danh ngôn mới

Từ một mắt nhìn rộng hơn, ta thấy rằng tất cả chúng ta đều tất cả một mục đích thâm thúy nào kia trong đời, và kim chỉ nam của ta là phát hiện ra mục tiêu ấy và diễn tả nó trong quá trình của mình.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về mục tiêu

Marc Lesser


Bạn tiến bộ qua những sai lạc của mình, và lần tiếp sau bạn desgin mục tiêu, bạn sẽ biết đúng mực cần trải qua phần đông gì để đã đạt được nó.

Noah Daniels


Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có hễ lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì bức tường ngăn được.

Life takes on meaning when you become motivated, phối goals & charge after them in an unstoppable manner.

Les Brown327 bạn thích Thích


*

Tất cả phần lớn người bọn ông và thanh nữ thành công hầu hết là những người mơ mộng. Bọn họ mơ mộng về sau này của họ, lý tưởng trên đa số phương diện, với rồi chúng ta lao động hàng ngày hướng về viễn viễn tượng xôi ấy, phương châm hay loại đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, & then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy310 tín đồ thích Thích


Người gồm ý chí quá qua tất cả sự nặng nề nhọc hoàn toàn có thể đạt được bất kể mục tiêu nào.

The person who has the will lớn undergo all labor may win any goal.

Menander290 bạn thích Thích

Nếu chúng ta đặt kim chỉ nam và theo đuổi bọn chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa các bạn tới phần nhiều nơi khiến bạn đề xuất ngạc nhiên.

If you phối goals & go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Les Brown273 tín đồ thích Thích

Hãy phát âm điều mình muốn làm, giữ lại vững ý tưởng trong đầu, và hằng ngày hãy làm điều cần làm, với mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy bản thân tới gần phương châm hơn.

Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

Elbert Hubbard197 người thích Thích

Bạn từ đâu tới ko quan trọng. Toàn bộ những gì đặc trưng là nhiều người đang đi đâu.

It doesn"t matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

Brian Tracy188 bạn thích Thích

Bạn quan trọng thống nhất suy xét của số đông người, nhưng bạn cũng có thể thống tốt nhất mọi bạn qua một phương châm chung. 1. Đừng cho rằng mình sẽ có được thể đảm bảo an toàn điều phần đông người suy nghĩ là nhất quán; chuyện sẽ là bất khả thi.2. 30% mọi tín đồ sẽ không khi nào tin bạn. Đừng nhằm đồng nghiệp và cung cấp dưới thao tác cho bạn. Thay bởi thế, hãy để họ thao tác vì một phương châm chung.3. Thuận tiện hơn thỉnh thoảng thống duy nhất cả công ty dưới một phương châm chung rộng là thống tốt nhất cả doanh nghiệp xung quanh một bạn cụ thể.

You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal.1. Don’t even trust that you are able to lớn unify what everyone is thinking; it is impossible.2. 30% of all people will never believe you. Vì not allow your colleagues & employees lớn work for you. Instead, let them work for a common goal.3. It is a lot easier to lớn unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

Jack Ma155 bạn thích Thích

Tri thức trở thành tàn bạo nếu mục tiêu không có đạo đức.

Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.

Plato126 người thích Thích

Mục tiêu chất nhận được bạn tinh chỉnh hướng đi của biến đổi theo chiều có lợi cho mình.

Goals allow you to control the direction of change in your favor.

Brian Tracy124 fan thích Thích

Bạn cấp thiết mong giành được những kim chỉ nam mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu như khách hàng không thay đổi.

You cannot expect to lớn achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.

Les Brown116 bạn thích Thích

Kỷ hiện tượng là mong nối giữa kim chỉ nam và thành tựu.

Discipline is the bridge between goals & accomplishment.

Jim Rohn92 tín đồ thích Thích

Phải nhắm bên trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

We aim above the mark to hit the mark.

Ralph Waldo Emerson85 bạn thích Thích

Nhìn về lâu dài, con người chỉ trúng đích đông đảo gì mình nhắm tới. Vị vậy cực tốt anh ta nên nhắm cao.

In the long run, men hit only what they aim at. Therefore, they had better aim at something high.

Henry David Thoreau83 tín đồ thích Thích

Nếu điều bạn đang làm không đưa các bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó sẽ đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu.

If what you are doing is not moving you towards your goals, then it"s moving you away from your goals.

Brian Tracy80 bạn thích Thích

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm tương đối cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller77 tín đồ thích Thích

Đừng để mục tiêu của công ty là đạt được gì đó, mà là biến đổi ai đó.

Do not let it be your aim to be something, but lớn be someone.

Victor Hugo72 fan thích Thích

Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ nào đó đáng giá làm cho mục tiêu.

Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel71 bạn thích Thích

Khi đã đạt được mục tiêu, hãy lập kim chỉ nam mới. Đó là biện pháp bạn tân tiến và trở nên người mạnh khỏe hơn.

As you reach your goals, set new ones. That is how you grow và become a more powerful person.

Les Brown60 fan thích Thích

Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành cho tới mức quái gở với những bài toán tủn mủn thường xuyên ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành bầy tớ cho chúng.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal lớn performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

Robert A Heinlein57 người thích Thích

Vẫn hợp lý và phải chăng khi chúng ta giữ sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong tầm đôi mắt để luôn luôn luôn hướng tới nó, đến dù bọn họ biết nó không bao giờ có thể va đến.

It is reasonable lớn have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson55 fan thích Thích

Hạnh phúc chưa phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt53 tín đồ thích Thích

Ngẫm lại mục tiêu của mình hai lần mỗi ngày để có thể tập trung vào theo xua đuổi nó.

Xem thêm: Lý Thuyết Dòng Điện Không Đổi Vật Lý 11 Bài 7: Dòng Điện Không Đổi Và Nguồn Điện

Review your goals twice every day in order to lớn be focused on achieving them.

Les Brown52 bạn thích Thích

Người không có mục tiêu cũng như con tàu không tồn tại bánh lái.

A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle51 bạn thích Thích

Hãy đặt kim chỉ nam và luôn cố gắng đến khi chúng ta đạt được nó.

Set your target và keep trying until you reach it.

Napoleon Hill49 tín đồ thích Thích

Mục tiêu là phiên bản đồ chỉ đường và cho chính mình thấy điều gì là hoàn toàn có thể trong đời.

Your goals are the road maps that guide you và show you what is possible for your life.

Les Brown48 bạn thích Thích

Nhiều bạn đi câu cả cuộc đời mà chần chừ cái mình hướng về không bắt buộc là cá.

Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau42 bạn thích Thích

Ai cũng có thể thực hiện tại phép màu, ai ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu như anh ta rất có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, giả dụ anh ta có thể kiên trì.

Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able lớn wait, if he is able lớn fast.

Hermann Hesse42 tín đồ thích Thích

Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản dễ dàng là họ có mục tiêu thấp nhát - hay nói phương pháp khác, phương châm không truyền cảm giác cho họ.

People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that bởi vì not inspire them.

Tony Robbins40 bạn thích Thích

Mục tiêu giúp đỡ bạn biến tích điện thành hành động.

Goals help you channel your energy into action.

Les Brown38 bạn thích Thích

Một trong những điều đặc trưng nhất bạn cần tạo cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bạn dạng thân.

One of the most essential things you need to bởi for yourself is lớn choose a goal that is important to lớn you.

Les Brown38 người thích Thích

Hãy xem xét xem bạn đang đi đâu, do nếu không tồn tại ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.

Pay attention khổng lồ where you are going because without meaning you might get nowhere.

A. A. Milne38 fan thích Thích

Điều chúng ta có khi đạt được phương châm cũng đặc biệt như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau34 người thích Thích

Đầu tiên, gồm một lý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. đồ vật hai, có những tiềm lực quan trọng để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, đồ chất, và phương pháp. Thiết bị ba, hướng tất cả tiềm lực vào phương châm đó.

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means lớn achieve your ends; wisdom, money, materials, và methods. Third, adjust all your means khổng lồ that end.

Aristotle32 người thích Thích

Có nhà đẹp mà làm cái gi chứ, ví như bạn không có một hành tinh kha khá để đặt nó lên?

What"s the use of a fine house if you haven"t got a tolerable planet lớn put it on?

Henry David Thoreau31 tín đồ thích Thích

Cảm giác trống rỗng là một trong những triệu chứng cho thấy bạn đang sinh sống và làm việc không sáng sủa tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu đủ đặc biệt cho mình, hoặc bạn dường như không sử dụng khả năng và cố gắng trong cuộc chiến đấu vươn tới phương châm quan trọng.

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough lớn you, or you are not using your talents và efforts in a striving toward an important goal.

Maxwell Maltz30 tín đồ thích Thích

Bạn phải có những mục tiêu dài hạn để giúp đỡ mình không nản lòng trước phần đông thất bại ngắn hạn.

You must have long range goals to lớn keep you from being frustrated by short range failures.

Charles Noble30 fan thích Thích

Ngày hôm nay tôi bắt buộc sống thế nào để tạo ra ngày mai mà lại tôi quyết trung tâm hướng đến?

How am I going to lớn live today in order to create the tomorrow I"m committed to?

Tony Robbins28 fan thích Thích

Những điều xuất sắc đẹp không đến với những người dân ngu ngốc hóng đợi, mà lại chỉ đển với những người theo đuổi mục tiêu và cầu mơ của mình.

Weibo - Dịch: mến Thương Đặng25 bạn thích Thích

Trí tưởng tượng đưa ra hình hình ảnh mục tiêu cơ mà cơ chế auto của họ hướng tới. Bọn họ hành động, hay là không hành động, không hẳn vì ý chí như mọi fan hay tưởng, mà bởi vì trí tưởng tượng.

For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail khổng lồ act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.

Maxwell Maltz21 người thích Thích

Người nói rằng cuộc sống đời thường không xứng đáng giá thực chất đang nói rằng phiên bản thân họ không tồn tại mục tiêu cá thể nào xứng đáng giá...

People who say that life is not worthwhile are really saying that they themselves have no personal goals which are worthwhile...

Maxwell Maltz20 tín đồ thích Thích

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, giải quyết và xử lý rắc rối, dành được mục tiêu, và bọn họ không tìm kiếm được sự thỏa mãn thực sự hay hạnh phúc trong đời nếu không tồn tại trở không tự tin để đoạt được và phương châm để vươn tới.

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles lớn conquer & goals to achieve.

Maxwell Maltz18 fan thích Thích

Con người luôn nhận được thấp hơn những gì mình đòi hỏi trong đời.

Man always gets less than he demands from life.

Jack London16 người thích Thích

Chúng ta có mặt trên trái khu đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng mục tiêu của đời bạn là nên làm được một cái nào đó cho cuộc đời.

우리는 빈 손으로 이 세상에 태어났다. 그러나 인생의 목표는 무(아무것도 없는 것)에서 무엇인가를 만들어 내는 것이다.

Danh ngôn giờ Hàn12 người thích Thích

Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời anh ta chỉ có ý nghĩa sâu sắc nếu anh ta vươn ra hướng đến những phương châm của mình.

Man is a goal-seeking animal. His life only has meaning if he is reaching out and striving for his goals.

Aristotle11 bạn thích Thích

Điểm mở màn cho thành công lớn trong đời bạn ban đầu khi các bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và cố định không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.

The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to lớn think & talk about only the things you want and refuse lớn think và talk about anything you don"t want.

Brian Tracy11 fan thích Thích

Bạn không thể rào cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu như khách hàng đặt đá tảng trê tuyến phố của họ, chúng ta sẽ cần sử dụng chúng có tác dụng viên đá lót chân để trèo lên phần nhiều tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, gồm giấc mơ, với lập chiến lược rồi theo xua đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones and climb to lớn new heights. People who succeed have a goal, a dream & make their plans và follow them.

Mary Kay Ash10 người thích Thích

Đây là thời gian tuyệt vời và hoàn hảo nhất để sống. Chưa lúc nào có nhiều tài năng và thời cơ hơn cho chính mình để đạt được không ít mục tiêu rộng ngày hôm nay.

This is a wonderful time khổng lồ be alive. There have never been more possibilities và opportunities for you lớn achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy9 bạn thích Thích

Điều bạn đạt được khi sờ tay vào phương châm không đặc trưng bằng điều chúng ta trở thành khi sờ tay vào mục tiêu.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

Johann Wolfgang von Goethe8 fan thích Thích

Tất cả những ở trong tim trí. Đó là nơi các thứ bắt đầu. Biết bạn muốn gì là bước thứ nhất để tiến tới nó.

Everything"s in the mind. That"s where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it.

Mae West8 bạn thích Thích

Cho dù họ là ai, bọn họ cũng phải gồm mục tiêu hằng ngày trong cuộc sống,dù phệ hay nhỏ, để khiến hằng ngày trở nên bao gồm ý nghĩa.

Xem thêm: Phim Truyền Tích Thần Kỳ Trọn Bộ, Phim Truyền Tích Thần Kỳ (22/22 Tập Trọn Bộ)

We, whoever we are, must have a daily goal in our lives, no matter how small or great, to lớn make that day mean something.