TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN

     

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải thì may được 5 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi gồm 350m vải vóc thì may được bao nhiêu bộ xống áo với cùng kích thước đó với còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ quần áo cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và thừa 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi máy hai. Hỏi buộc phải lấy sinh hoạt túi trang bị hai bao nhiêu kg gạo đổ sang trọng túi vật dụng hai để số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi vật dụng hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả hai túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì từng túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB với BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học sinh được phân thành 4 tổ, từng tổ lại chia phần đông thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm có bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm có số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn lời giải đúng

a.Số lập tức sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng điểm số 9068 với 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 với 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 19 : Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Tính Trạng

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, chị em mua mang lại Mai một đôi giày hết 36500 đồng và tải một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để làm mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để làm mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền người mẹ dùng đề cài đặt thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số và số bé nhỏ nhất tất cả 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng rất nhiều trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm cùng chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm và chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 nhỏ gà nhốt phần nhiều vào 9 chống chuồng. Người ta chào bán đi số con gà bằng số gà nhốt trong 2 phòng chuồng. Hỏi người ta đã phân phối đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số gà là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con kê đã bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính giá trị biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một siêu thị có 132kg đường, đã cung cấp ¼ số kg đường đó với 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường cửa hàng đã bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó bao gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: bao gồm 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm như nhau chưa tổng số 54 lít. Siêu thị đã chào bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Xem thêm: Thay Đổi Mối Quan Hệ Giữa Con Người Và Thiên Nhiên Là Gì, Cách Ứng Xử Của Con Người Với Thiên Nhiên

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: lúc đầu có 5 xẻ tải chở tổng cộng 210 bao mặt đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng bao gồm 56 ngàn đồng sở hữu được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng thiết lập được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng tất cả số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng tải được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: tất cả một tổ học viên tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thế nhiệm vụ được giao 2 cây đề nghị tổng số cây cỏ được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó tất cả bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số lượng km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số cây là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó có số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu phân phối thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng sản phẩm hai 2 lần. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng tuyệt nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần số dầu thùng trang bị hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu sinh hoạt thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn bạn ta kê 9 mặt hàng ghế đủ chỗ mang lại 81 fan ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 bạn đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi mặt hàng ghế có số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cây ăn quả tất cả 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và gồm 9 mặt hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?