Nhà hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào

     

Nhà Hán chia nước ta làm mấy quận với sáp nhập vào lãnh thổ nào?

A. Ba quận – cỗ Giao Chỉ

B. Nhị quận – nước phái nam Việt

C. Bố quận – cỗ Cửu Chân

D. Hai quận – cỗ Nhật Nam


*


Nước ta bị tạo thành ba quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng rất một quận của Trung Quốc. Đó là giai đoạn đô hộ của

A. đơn vị Hán

B.

Bạn đang xem: Nhà hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào

bên Tùy

C. đơn vị Đường

D. công ty Triệu


Chính quyền phong kiến phương Bắc vẫn tổ chức cỗ máy cai trị nước ta như vậy nào?A. Chia việt nam thành quận huyện, tiếp giáp nhập vào lãnh thổ phương Bắc.B. Chia vn thành năm quận, cử tín đồ sang ách thống trị trực tiếp.C. Chia nước ta thành quận huyện, cử người cai trị tới tận xóm, làng.D. Bức tốc kiểm soat, đưa người Hán sang trọng sống chung với người Việt.

Chính quyền phong loài kiến phương Bắc đã tổ chức máy bộ cai trị nước ta như thế nào?

A. Chia nước ta thành quận huyện, gần cạnh nhập vào lãnh thổ phương Bắc.

B. Chia việt nam thành năm quận, cử fan sang thống trị trực tiếp.

C. Chia nước ta thành quận huyện, cử người kẻ thống trị tới tận xóm, làng.

Xem thêm: Quan Niệm Thẩm Mỹ Là Gì ? Các Phạm Trù Thẩm Mỹ Về Cái Đẹp Là Gì

D. Tăng tốc kiểm soat, đưa fan Hán quý phái sống chung với những người Việt.


Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành nhị quận với sáp nhập vào quốc gia

A. giáo khu Trung Quốc

B. nước Văn Lang

C. non sông Nam Việt

D.

Xem thêm: Nhụy Hoa Ly Có Độc Không ? Các Quan Niệm Sai Lầm Về Hoa Ly

quốc gia An Nam


Câu 1: Sau khi thu được Âu Lạc, bên Triệu vẫn thực hiện chế độ gì để tổchức cỗ máy cai trị?A. Phân tách Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.B. Phân tách Âu lạc thành các châu để dễ bề cai quản.C. Tăng cường kiểm soát, cử quan liêu lại cai trị đến cấp huyện.D. Phân chia Âu Lạc thành 3 quân, sáp nhập vào quân Giao Chỉ.Câu 2: cơ quan ban ngành đô hộ phương Bắc đã triển khai những chính sách nào để bóc lột quần chúng. # ta?A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nỗ lực độc quyền về muối và s...

Câu 1: Sau khi sở hữu được Âu Lạc, nhà Triệu sẽ thực hiện chính sách gì nhằm tổchức bộ máy cai trị?A. Phân tách Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào non sông Nam Việt.B. Chia Âu lạc thành nhiều châu để dễ bề cai quản.C. Tăng tốc kiểm soát, cử quan lại thống trị đến cung cấp huyện.D. Phân tách Âu Lạc thành 3 quân, sáp nhập vào quân Giao Chỉ.Câu 2: cơ quan ban ngành đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chế độ nào để bóc tách lột dân chúng ta?A. Tách bóc lột, cống nạp nặng trĩu nề; chiếm ruộng đất, lập đồn điền; thế độc quyền về muối với sắtB. Đầu tư cải tiến và phát triển nông nghiệp, thủ công bằng tay nghiệp với thương nghiệp để tận thu mối cung cấp lợiC. Đặt ra nhiều loại thuế phi lí hòng tận thu mọi thành phầm do nhân dân có tác dụng raD. Cải cách chính sách thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổCâu 3: Mâu thuẫn bao trùm trong thôn hội vn thời kì Bắc trực thuộc làA. địa chủ với nông dân.B. Bốn sản cùng với công nhân.C. Quý tộc cùng với nông dân.D. Nhân dân ta với tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc.Câu 4: việc tổ chức máy bộ cai trị của các triều đại phong con kiến phương Bắc nhằm mục đích mụcđích sau cùng là gì?A. Sáp nhập nước ta vào giáo khu của chúngB. Thành lập nước nhà mới thần phục phong con kiến Trung QuốcC. Thành lập non sông riêng của bạn HánD. Cải tiến và phát triển kinh tế, bình ổn đời sống quần chúng. # Âu LạcCâu 5: các triều đại phong loài kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải chuyển đổi phong tụctheo fan Hán nhằm mục đích mục đích gì? A. Bảo đảm và cách tân và phát triển tinh hoa văn hóa phương ĐôngB. Khai hóa đương đại cho nhân dân taC. Nô dịch, nhất quán nhân dân ta về văn hóa