NGƯỜI TỪ LÀ TỪ PHƯƠNG BẮC ĐÃ QUA DÒNG SÔNG

     
tín đồ từ là tự phương Bắc sẽ qua cái sông, sông dài. Tìm về phương này, một nhà thân ái. Ơi! Tình Bắc duyên nam là duyên tình bình thường muôn đời ta đắp xây. Chạm mặt nàng, nữ là thôn nữ mắt duyên cười cợt say môi hồng. Tình ngát song lòng mộng vàng bình thường bóng. Ơi! Mạch đất thắp hương là hương cần lao bình thường đời vai gần kề vai. Thuộc góp bàn tay yêu quý nhau rồi ngô khoai nhị mùa ngạt ngào một thú vui chung vui. Cho thơm mùi hương đời lúa kim cương tình ơi! Ngày mai hạnh phúc nơi khu vực reo cười. Quê nhà thôi đau sầu chống sông núi biện pháp chia. Ta đem yêu yêu thương về cho phương Bắc.Tìm về miếng vườn hoa thắm hái bông khoảng xuân trao nàng. Lời hát đậc ân hồng hồng đôi má. Ơi! Đời sống im vui, là vui. Dìu nhau bước vào chung trơn mơ.


Bạn đang xem: Người từ là từ phương bắc đã qua dòng sông


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 17 : Tim Và Mạch Máu, Giải Sinh Học 8 Bài 17: Tim Và Mạch Máu

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: United States: Freedom In The World 2021 Country Report, A Profile Of Death And Dying In America

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.