Nếu tổng hợp heli từ 1g liti

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong phản nghịch ứng tổng phù hợp heli


Trong làm phản ứng tống đúng theo heli :  L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e . Biết khối lượng của các hạt Li7, H1 với He4 theo thứ tự là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6.10–13 J; nhiệt dung riêng của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu như tổng đúng theo heli từ một g liti thì tích điện toả ra hoàn toàn có thể đun sôi từng nào kilôgam nước ở 0°C?

A.

Bạn đang xem: Nếu tổng hợp heli từ 1g liti

6,22.103 kg.

B. 5,7.105 kg.

C. 5,7.103 kg.

D. 6,22.105 kg.


*

Biết cân nặng của các hạt Li7, H1 cùng He4 lần lượt là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 M e V = 1 ٫ 6 . 10 - 13 J ; nhiệt dung riêng của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu như tổng phù hợp heli từ một g liti thì tích điện toả ra hoàn toàn có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước sinh sống 0 ° C ?

A. 6 ٫ 22 . 10 3 k g .

B. 5 ٫ 7 . 10 5 k g .

C. 5 ٫ 7 . 10 3 k g .

D. 6 ٫ 22 . 10 5 k g .


Đáp án D

Năng lượng này dùng làm đun nước nên:


Trong làm phản ứng tổng thích hợp Heli: Li 3 7 + phường → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu như tổng vừa lòng Heli từ bỏ 1g Li thì tích điện tỏa ra hoàn toàn có thể đun sôi bao nhiêu kg nước gồm nhiệt độ thuở đầu là 0 o C ? rước nhiệt dung riêng rẽ của nước c = 4200 J/kg.K.

A. 1,95.105 kg.

B. 2,95.105 kg.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 37: Axit, Giải Hóa 8 Bài 37: Axit

C. 3,95.105 kg.

D. 4,95.105 kg.


Cho phản ứng phân tử nhân L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e , biết m L i = 7 , 0144 u ; m H = 1 , 0073 u ; m H e = 4 , 0015 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 ; và nhiệt dung riêng của nước là c = 4,19 KJ/kg. K - 1 . Trường hợp tổng phù hợp Heli từ 1 g liti thì năng lượng tỏa ra rất có thể đun sôi một khối lượng nước ở 0 ° C là

A. 4,25. 10 5 kg

B. 7,25. 10 5  kg

C. 9,1. 10 5  kg

D. 5,7. 10 5  kg


Trong phản nghịch ứng tổng hợp Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15 , 1 MeV , nếu bao gồm 2g He được tổng vừa lòng thì năng lượng tỏa ra rất có thể đun sôi từng nào kg nước từ 0 0 C ? rước nhiệt dung riêng rẽ của nước 4200 J k g . K

A. 9,95. 10 5 kg

B. 27,6. 10 6 kg

C. 86,6. 10 4 kg

D. 7,75. 10 5  kg


Trong bội nghịch ứng tổng đúng theo Heli L 3 7 i + H 1 2 → 2 H 2 4 e + n 0 1 + 15 , 1 M e V , nếu có 2g He được tổng đúng theo thì tích điện tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ 0 o C , lấy sức nóng dung riêng của nước là 4200 J k g . K

A. 9 , 95 . 10 5 k g .

B. 27 , 6 . 10 6 k g .

C. 86 , 6 . 10 4 k g .

D.

Xem thêm: Khám Phá Cách Dùng Cấu Trúc Câu The Last Time Trong Tiếng Anh

7 , 75 . 10 5 k g .


Trong phản nghịch ứng tổng vừa lòng Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15,1 MeV, nếu gồm 2g He được tổng thích hợp thì tích điện tỏa ra hoàn toàn có thể đun sôi từng nào kg nước từ bỏ 0 0 C ? rước nhiệt dung riêng rẽ của nước 4200 J k g . K