Nêu Các Bước Tạo Bảng Trong Word

     

Để chèn thêm cột vào bên trái một cột vào bảng, trước nhất ta gửi trỏ chuột vào trong 1 ô vào cột cần chèn thêm rồi thực hiện


*


*


*


*


*