Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

     

Câu hỏi: Nêu tía cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và màn trình diễn số hữu tỉ đó trên trục số

Lời giải:

- bố cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách biểu diễn số hữu tỉ -(3/5) bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng (đoạn từ điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, mang một đoạn làm đơn vị chức năng mới thì đơn vị chức năng mới bằng 1 tháng 5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được biểu diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và phương pháp điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị chức năng mới.

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá về số hữu tỉ với làm bài xích tập rèn luyện nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập hợp số hữu tỉ là tập hòa hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ bao gồm dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép phân chia số hữu tỉ bao gồm dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của chính nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bởi 0.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 26 : Khúc Xạ Ánh Sáng, Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). Tổng nhị số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là những số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn phải ghi nhớ những số thực không phải là số hữu tỉ tất cả nghĩa là các bạn không thể màn trình diễn được bên dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất

Tập thích hợp số vô tỉ là tập phù hợp không đếm được.

Xem thêm: Thùng 30 Gói Mì Omachi Bao Nhiêu 1 Thùng 30 Gói Mì Omachi Xốt Bò Hầm (80Gr/Gói)

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ với số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn không tuần hoàn.