Một Nhà Máy Sản Xuất Trong 4 Ngày Được 680 Chiếc Tivi

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

một nhà máy sản xuất sản xuất vào 4 ngày được 680 mẫu tivi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó cung cấp được từng nào chiếc tivi, biết số vô tuyến sản xuất hằng ngày là như nhau?


*

*

một ngày nhà máy sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 chiếc tivi


Mỗi ngày nhà máy sản suất được :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

Vậy 7 ngày xí nghiệp sản xuất sản suất được :

170 x 7 = 1190 ( mẫu )

Đáp số : 1190 cái ti vi


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Một nhà máy sản suất vào 4 ngày được 680 dòng tivi . Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó cấp dưỡng được bao nhiêu chiếc vô tuyến , biết số truyền họa sản xuất hằng ngày là như nhau


bài giải

1 ngày nhà máy sản xuất sản xuất được là :

680 : 4 = 170 ( dòng )

7 ngày xí nghiệp sản xuất được là :

170 x 7 = 1190 ( cái )

Đ/S : ..............

Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

chúc bạn nhí Họa sĩ luôn hok tốt nhé !


7 ngày thì nhà máy sản xuất đó cung ứng được số tv là :

680 : 4 x 7 = 1190 ( loại )

Đ/S : 1190 dòng ti vi

Hok giỏi .

# MissyGirl #


MỘT NHÀ MÁY SẢN XUẤT vào 4 NGÀY ĐƯỢC 680 TIVI.HỎI trong 7 NGÀY NHÀ MÁY ĐÓ SẢN XUẤT ĐƯỢC BAO NHIÊU CHIẾC TIVI,BIẾT SỐ truyền hình SẢN XUẤT MỖI NGÀY LÀ NHƯ NHAU ?


1 ngày thì xí nghiệp sản xuất đó chế tạo dược số tivilà :

680 : 4= 170 ( tivi)

7 ngày thì xí nghiệp đó cung cấp được số truyền ảnh là :

170 x 7 =1190( tivi)

Đáp số 1190 tivi


Một xí nghiệp trong 4 ngày cung cấp được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó tiếp tế được từng nào chiếc tivi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau...............................................................................................................................................................................................................................Giúp mình với...

Một xí nghiệp sản xuất trong 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi từng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Ab=3Cm Ac=4Cm Tính Độ Dài Đoạn Thẳng Bc

..........................................................................

..........................................................................

Giúp mình với TvT


một ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày nhà máy sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 loại tivi


Một nhà máy sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tv . Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó thêm vào được từng nào chiếc ti vi , biết số tv sản xuất từng ngày là như nhau


mỗi ngày cung ứng được số TV là 680:4=170(chiếc)

7 ngày sản xuất được số TV là 170x7=1190(chiếc)

Đ/S................................

Xem thêm: 11 Bài Văn Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Hay Nhất, Hãy Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn (30 Mẫu)


một nhà máy trong 4 ngày cung ứng được 680 chiếc ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhieu mẫu ti vi, biết số tv sản xuất hằng ngày là đồng nhất ?


Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cung ứng được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau .


giải

1 ngày nhà máy đó cung ứng được số tv la :

680 : 4 = 170 ( ti vi)

7 ngày nhà máy sản xuất đó tiếp tế được số tv là

170 x 7 = 1190 ( tv )

đáp số : 1190 ti vi

tk nha


Trong 1 ngày xí nghiệp đó cung cấp được

680 : 4 = 170 ( ti vi )

TRong 7 ngày nhà máy sản xuất sản xuất được

170 x 7 = 1190 ( tv )

Đáp số : 1190 ti vi

k mik nha,chúc chúng ta học tốt


Một xí nghiệp sản xuất trong 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó cấp dưỡng được từng nào chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107


Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 mẫu ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số tv sản xuất môĩ ngày là như nhau?


Số tv sản xuất trong 1 ngày là :680 : 4 = 170 ( tv )Số ti vi sản xuất trong bảy ngày là :170 x 7 = 1190 ( ti vi )Đáp số : 1190 ti vi


một nhà máy sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi . Hỏi trong 7 ngày nhà máy dó cấp dưỡng được bao nhiêu ti vi , biết số ti vi hàng ngày sản xuất la giống hệt ?


Giải

1 ngày thêm vào được số tv là :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

7 ngày cung ứng được số ti vi là :

170 * 7 = 1190 ( chiếc )

Đáp số : 1190 mẫu ti vi


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên