Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m

     
*

một khu đất hình thang bao gồm độ nhiều năm đáy bé bỏng 40m, đáy lớn gấp rưỡi lòng bé. Chiều cao bằng một nửa tổng độ nhiều năm hai đáy. Trên khu đất nền đó tín đồ ta dành 50% diện tích nhằm xây nhà, 30$ diện tích để triển khai vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính diện tích s đất để xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa

 

Giúp bản thân câu này nữa thôi nhé !!


*

một khu đất hình thang có độ lâu năm đáy bé xíu 40m, đáy béo gấp rưỡi đáy bé nhỏ . Chiều cao bằng nữa tổng độ nhiều năm hai đáy .Trên khu đất nền đó người ta dành 1/2 diện tích để xây nhà , 30% diện tích để triển khai vườn , phần còn sót lại để trồng hoa . Tính diện tích s đất để xây nhà , làm vườn , trồng hoa 


*

Đổi : nửa tổng 2 đáy = 1/2 tổng 2 đáyĐộ nhiều năm đáy to là:(40:2.3=60left(m ight))Độ dài chiều cao là:(left(60+40 ight):2=50)Diện tích khu đất nền hình thang kia là:(left(60+40 ight).50:2=2500left(m^2 ight))Diện tích để xây đơn vị là:(2500:100.50=1250left(m^2 ight))Diện tích để gia công vườn là:(2500:100.30=750left(m^2 ight))Diện tích nhằm trồng hoa là:(2500-1250-750=500left(m^2 ight)) Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2. Diện tích s làm vườn: 750 m2. ...

Bạn đang xem: Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m


Đổi : nửa tổng 2 đáy = 50% tổng 2 đáy

Độ lâu năm đáy mập là:

(40:2.3=60left(m ight))

Độ dài độ cao là:

(left(60+40 ight):2=50)

Diện tích khu đất nền hình thang kia là:

(left(60+40 ight).50:2=2500left(m^2 ight))

Diện tích để xây đơn vị là:

(2500:100.50=1250left(m^2 ight))

Diện tích để làm vườn là:

(2500:100.30=750left(m^2 ight))

Diện tích nhằm trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))

Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2.

diện tích s làm vườn: 750 m2.

diện tích trồng hoa: 500 m2.


Đáy béo của hình thang là:(40 imesfrac32=60left(m ight))Chiều cao của hình thang là:(left(40+60 ight)div2=50left(m ight))Diện tích khu đất nền hình thang là:(left(40+60 ight) imes50div2=2500left(m^2 ight))Diện tích khu đất để xây nhà là:(2500 imes50\%=1250left(m^2 ight))Diện tích đất để gia công vườn là:(2500 imes30\%=750left(m^2 ight))Diện tích đất trồng hoa là:(2500-1250-750=500left(m^2 ight))

Đáy bự của hình thang là:

(40 imesfrac32=60left(m ight))

Chiều cao của hình thang là:

(left(40+60 ight)div2=50left(m ight))

Diện tích khu đất nền hình thang là:

(left(40+60 ight) imes50div2=2500left(m^2 ight))

Diện tích đất để xây nhà ở là:

(2500 imes50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích đất để làm vườn là:

(2500 imes30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích khu đất trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))


1 khu đất nền hình thang gồm độ lâu năm đáy bé xíu 40m, đáy lớn gấp rưỡi lòng bé.chiều cao bằng 1/2 tổng độ lâu năm hai đáy. Trên khu đất đó tín đồ ta dành 50% diện tích để xây nhà, 30% diện tích để triển khai vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính diện tích để xây nhà, làm cho vườn, trồng hoa. (ghi không thiếu lời giải)

 


Độ lâu năm đáy lớn là 40x3/2=60(m)Chiều cao là (40+60)/2=50(m)Diện tích là (dfrac40+602cdot50=50cdot50=2500left(m^2 ight))Diện tích xây nhà ở là:(2500cdot50\%=1250left(m^2 ight))Diện tích làm vườn là (2500cdot30\%=750left(m^2 ight))Diện tích trồng hoa là (2500-1250-750=500left(m^2 ight))

Độ nhiều năm đáy mập là 40x3/2=60(m)

Chiều cao là (40+60)/2=50(m)

Diện tích là (dfrac40+602cdot50=50cdot50=2500left(m^2 ight))

Diện tích xây nhà ở là:(2500cdot50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích có tác dụng vườn là (2500cdot30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích trồng hoa là (2500-1250-750=500left(m^2 ight))


một khu đất nền hình thang có độ đà đáy bé xíu 40m, đáy bự gấp rưỡi lòng bé. Chiều cao bằng 50% tổng độ dài 2 đáy. Trên khu đất nền đó bạn ta dành 1/2 diện tích nhằm xây nhà, 30% diện tích để triển khai vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính S đất để xây nhà, làm vườn, trồng hoa.


Giải:- vội vàng rưỡi là cấp 3/2 hay là cấp 1,5 lầnĐáy lớn của hình thang là: 40×3/2=60(m)Chiều cao của hình thang là: (40+60):2=50(m)Diện tích khu đất hình thang là: (40+60)×50:2=2500(m2)Diện tích đất để xây nhà là: 2500:100×50=1250(m2)Diện tích đất để triển khai vườn là: 2500:100×30=750(m2)Diện tích đất trồng hoa là: 2500−1250−750=500(m2)Đáp số: diện tích s đất xây nhà: 1250 m2Diện tích có tác dụng vườn: 750 m2Diện tích khu đất trồng hoa: 500 m2

Giải:

- vội rưỡi là gấp 3/2 giỏi là cấp 1,5 lần

Đáy béo của hình thang là: 40×3/2=60(m)

Chiều cao của hình thang là: (40+60):2=50(m)

Diện tích khu đất hình thang là: (40+60)×50:2=2500(m2)

Diện tích khu đất để xây nhà là: 2500:100×50=1250(m2)

Diện tích đất để làm vườn là: 2500:100×30=750(m2)

Diện tích đất trồng hoa là: 2500−1250−750=500(m2)

Đáp số: diện tích đất xây nhà: 1250 m2

Diện tích có tác dụng vườn: 750 m2

Diện tích khu đất trồng hoa: 500 m2


Một khu đất hình thang bao gồm độ nhiều năm đáy bé nhỏ 40m, đáy bự gấp rưỡi lòng bé.Chiều cao bằng một nửa tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất đó fan ta đành 1/2 diện tích để xây nhà, 30& diện tích để triển khai vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính diện tích s đất nhằm xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa

 

Giải giúp với ạ đang nên gấp


Độ nhiều năm đáy to là: 40:2* 3 = 60 (m)Độ dài chiều cao là: (60+40):2= 50 (m)Diện tích khu đất nền hình thang đó là: (60+40)*50 : 2 = 2500 (m2)Diện tích để xây đơn vị là: 2500:100*50= 1250 (m2)Diện tích để làm vườn là: 2500:100*30= 750 (m2)Diện tích nhằm trồng hoa là: 2500-1250-750 = 500 (m2) Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2. Diện tích làm vườn: 750 m2. Diện tích trồng hoa: 500 m2.

Độ lâu năm đáy phệ là:

40:2* 3 = 60 (m)

Độ dài độ cao là:

(60+40):2= 50 (m)

Diện tích khu đất nền hình thang đó là:

(60+40)*50 : 2 = 2500 (m2)

Diện tích để xây nhà là:

2500:100*50= 1250 (m2)

Diện tích để triển khai vườn là:

2500:100*30= 750 (m2)

Diện tích để trồng hoa là:

2500-1250-750 = 500 (m2)

Đáp số: diện tích xây nhà: 1250 m2.

Xem thêm: A Closer Look 1 Trang 18 Unit 8 A Closer Look 1 Lớp 7 Trang 84

diện tích làm vườn: 750 m2.

diện tích trồng hoa: 500 m2.


1 khu đất hình thang có độ dài đáy nhỏ nhắn 40m,đáy mập gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao =1/2 tổng độ nhiều năm 2 đáy .Trên khu đất đó fan ta dành 50% s để xây nhà, 30% s để có tác dụng vườn ,phần còn lại để trồng hoa.Tính s đất để xây nhà,làm vườn,trồng hoa


đáy béo là: 40:2/3= 60 m

chiều cao là: (40+60):2= 50 m

diện tích khu đất là: (40+60)x50:2= 2500 m

diện tích có tác dụng nhà là: 2500x50:100= .../bn từ tính nhé/

các chiếc sau cx lm tương tự

đ/s:...

k mk nhé


Một khu đất hình thang tất cả độ nhiều năm đáy bé 40m, đáy mập gấp rưỡi lòng bé. độ cao bằng một nửa tổng độ nhiều năm hai đáy . Trên khu đất đó người ta dành 70% diện tích s để xây nhà, phần sót lại để trồng hoa . Tính diện tích s đất trồng hoa.

CỐ GẮNG GIÚP MÌNH cấp tốc NHÉ,CẢM ƠN


Một mảnh đất nền hình thang gồm đáy bé bỏng là 30 m lòng lớn bằng 5/3 đáy bé bỏng chiều cao bởi độ lâu năm đáy bé bỏng người ta áp dụng 30% diện tích s mảnh đất để xây nhà còn lại để triển khai sân vườn cửa tính diện tích s hình làm sân và vườn.các các bạn giúp bản thân với!!!


Chiều dài đáy khủng là:

(30cdotfrac53=50left(m ight))

Diện tích mảnh đất là:

(fracleft(50+30 ight)cdot302=1200left(m^2 ight))

Diện tích hình làm cho sân vườn cửa là:

(1200cdot70\%=840left(m^2 ight))

Đáp số:(840m^2)


Một mảnh đất nền hình thang gồm đáy nhỏ nhắn là 30 m, đáy phệ bằng (frac53) đáy bé xíu , chiều cao bằng độ nhiều năm đáy bé. Fan ta áp dụng 30 % diện tích mảnh đất để xây nhà, còn lại để triển khai sân với vườn. Tính diện tích s đất có tác dụng sân và vườn.

Xem thêm: Các Câu Ca Dao Về Tình Yêu Hay Và Thấm Nhất Nên Đọc, 30 Câu Ca Dao, Tục Ngữ Về Tình Yêu Hay Nhất


đáy lớn mảnh đất nền là : (30xfrac53)= 50 ( m )

diện tích mảnh đất là : (fracleft(30+50 ight)x302)= 1200 ( m2 )

diện tích xây nhà ở là : 1200 : 100 x 30 = 360 ( m2 )

diện tích vườn là : 1200 - 360 = 840 ( m2 )

đáp số : xây nhà : 360 m2

vườn cửa : 840 m2

/HT


Một mảnh đất nền có hình thang bao gồm đáy bé dài 20m. Đáy mập gấp rưỡi đáy bé,chiều dài 9m.Người ta ý định dùng 40% diện tích đất để triển khai sân cùng vườn, phần còn sót lại để xây nhà. Tính diện tích đất dùng để xây đơn vị là từng nào m vuông


Bài 6: Đáy phệ của hình thang là: 40×32=60 (m)Chiều cao của hình thang là: (60+40):2=50 (m)Diện tích của hình thang là: (60+40)×50:2=1250 (m2)Diện tích xây nhà là: 1250:100×50=625 (m2)Diện tích để gia công vườn là: 1250:100×30=375 (m2)Diện tích trồng hoa là: 1250−625−375=250 (m2) Đáp số: diện tích xây công ty là 625 m2 diện tích s làm vườn cửa là 375 ...

Bài 6: Đáy to của hình thang là:

40×32=60 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(60+40):2=50 (m)

Diện tích của hình thang là:

(60+40)×50:2=1250 (m2)

Diện tích xây nhà ở là:

1250:100×50=625 (m2)

Diện tích để gia công vườn là:

1250:100×30=375 (m2)

Diện tích trồng hoa là:

1250−625−375=250 (m2)

Đáp số: diện tích s xây nhà là 625 m2

diện tích làm vườn là 375 m2

diện tích trồng hoa là 250 m2