Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m

     

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 60 cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng là 18 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?


*

một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 cm. Chiều dài hơn chiều rộng lớn 8 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

( 30 - 8 ) : 2 = 11 ( centimet )

Chiều dài hình chữ nhật là :

30 - 11 = 19 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

19 * 11 = 209 ( cm2 )

Đáp số : 209 cm2

Nửa chu vi hcn là:

60:2=30(cm)

Chiều rộng lớn của hcn là:

(30-8):2=11(cm)

Chiều dàihcn là:

30-11=19(cm)

Diện tích hcn là:

11x19=209(cm2)

Đáp số:209cm2

nửa chu vi là :

60:2=30(cm)

chiều lâu năm là:

(60+8):2=34(cm)

chiều rộng lớn là:

34-8=26(cm)

diện tích là:

24x26=624(cm2)

Đáp số:624 cm2

một hình chữ nhật có nửa chu vi là 36 cm chiều dài hơn chiều rộng lớn 4 centimet tính diện tích hình chữ nhật đó ?

Nửa chu vi đó là tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.Bạn sẽ xem: Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:(36+4):2=20(cm).Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 36−20=6(cm).Diện tích hình chữ nhật là: 20x6=120(cm2)....

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m

Chiều rộng hình chữ nhật là :

( 36 - 4 ) : 2 = 16 ( centimet )

Chiều dài hình chữ nhật là :

36 - 16 = đôi mươi ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x trăng tròn = 320 ( cm2)

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 28 cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 18 cm. Tính diện tích hình chữ nhật

Mình yêu cầu GẤP!!!

Chu vi hình chữ nhật là: 28x2=56.

Chu vi=(Dài+Rộng)x2.

56=(Dài+Rộng)x2.

Dài+Rộng=56:2.

Dài+Rộng=28.

Rộng là: 28-23=5.

Xem thêm: Anh Có Biết Trên Thế Gian Này Em Yêu Nhất Chỉ Mình Anh Thôi, Thế Nhé Anh

Diện tích là: 23x5=115.

Theo mình nghĩ là vậy sai thì mình xin lỗi nhé!

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là trăng tròn cm chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 4 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

chiều lâu năm là :

(20 + 4) : 2 = 12 (cm)

chiều rộng là:

20 - 12 = 8 (cm)

diện tích là :

12 x 8 = 96 (cm2)

Đ/s : 96 cm2

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :(20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng hình chữ nhật sẽ là :20 - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật sẽ là :12 x 8 = 96 (cm2) Đáp số : 96 cm2Học tốt!

( extChiều lâu năm hình chữ nhật là :)( ext (20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật chính là : đôi mươi - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là : 12 x 8 = 96 (cm^2) Đáp số : 96 cm^2)

mộthình chữ nhật có chu vi là 60 centimet , biết chiều dài ra hơn chiều rộng 12 cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Giải :

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

30 - 21 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 (cm2)

Đáp số : 189 cm2

mộthình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 centimet , biết chiều dài thêm hơn chiều rộng 12 centimet . Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Nửa chu vi là :

60 : 2 = 30 ( centimet )

Chiều dài là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 ( cm )

Chiều rộng là :

21 - 12 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 ( cm2)

Trả lờiđầu tiênđó

nửa chu vi hình chữ nhật là

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là

(30+12):2=21(cm)

chiều rộng là

30-21=9(cm)

diện tích hình chữ nhật là

21 x 9=189(cm2)

Đ/s:189cm2

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 16 centimet ,chiều dài ra hơn chiều rộng là 4cm .Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

 

Chiều lâu năm HCN là:

16-4=12(cm)

Chiều rộng lớn HCN là:

16-12=4(cm)

Diện tích HCN là:

12 x 4=48(cm2)

Đáp số:48 cm2.

Chúc bạn làm việc tốt!!!!!!!!!!!!!!!

Nửa chu vi hình chữ nhật là ; 60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là ; (30+8) : 2 = 19(cm)

chiều rộng hình chữ nhật là; (30-8) : 2 = 11(cm)

S hình chữ nhật là ; 19 *11 = 209 (cm2)

đ/s......

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 12 cm.

Xem thêm: 101 Bài Thơ Tình Buồn Ngắn Hay Nhất

Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Chiều rộng HCN là:

( 48 -12 ) : 2 = 18 ( cm)

Chiều lâu năm HCN là :

18 + 12 = 30 ( cm)

Diện tích HCN là:

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2

1 hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 18 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng .Tính diện tích hình chữ nhật đó ?