Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang

     

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Vật lý Trắc nghiệm Vật lý 11 chương 4 Từ trường có đáp án !!


Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo...

Bạn đang xem: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang

Câu hỏi: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều

A. từ phải sang trái

B. từ phải sang trái

C. từ trên xuống dưới

D. từ dưới lên trên

Đáp án

A

- Hướng dẫn giải

Đáp án A. Áp dụng quy tắc bàn tay trái


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Vật lý 11 chương 4 Từ trường có đáp án !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 - Vật lý


A. từ Đông sang Tây.

Đáp án chính xác

Áp dụng quy tắc bàn tay trái “đặt bàn tay trái xòe rộng để cho các đường cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa trùng với chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện” Áp dụng cho bài này: đặt bàn tay trái nằm ngang sao cho bàn tay có chiều từ Bắc đến Nam, xoay bàn tay sao cho ngón cái khi choãi ra 90° thì chỉ xuống mặt đất, lúc này lòng bàn tay đang hướng về phía Đông nên cảm ứng từ sẽ có chiều từ Đông sang Tây.Chọn A


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một đoạn dây thẳng MN dài 6 cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F=7,5.10-2N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu?

Một dây dẫn thẳng dài xuyên qua và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại điểm O. Cho dòng điện I = 6A có chiều như hình vẽ. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm A có tọa độ (x = 6 cm; y = 2 cm) gần nhất với giá trị nào sau đây?


*

Một ống dây có chiều dài 20 cm, gồm 500 vòng dây, cho cường độ dòng điện I = 5A chạy trong ống dây.Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây gần nhất với giá trị nào sau đây?

Thanh kim loại CD chiều dài l = 20cm khối lượng m = 100g đặt vuông góc với 2 thanh ray song song nằm ngang và nối với nguồn điện như hình vẽ. Hệ thống đặt trong từ trường đều B→hướng thẳng đứng từ trên xuống, B = 0,2 T. Hệ số ma sát giữa CD và thanh ray là m = 0,1. Bỏ qua điện trở của các thanh ray, điện trở tại nơi tiếp xúc và dòng điện cảm ứng trong mạch. Biết thanh CD trượt sang trái với gia tốc a=3m/s2 .Nâng 2 đầu A, B của ray lên sao cho ray hợp với mặt ngang góc 30 độ để thanh bắt đầu trượt với vận tốc ban đầu bằng không. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh gần nhất với giá trị nào sau đây?


*

Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau đoạn l = 0,3 cm, một thanh kim loại đặt lên hai thanh ray. Cho dòng điện I = 50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray. Biết hệ số ma sát giữa thanh kim loại với thanh ray là m = 0,2 và khối lượng thanh kim loại m = 0,5kg. Hãy tìm điều kiện về độ lớn của cảm ứng từ B để thanh có thể chuyển động ( B→vuông góc với mặt phẳng hai thanh ray).

Giữa hai cực nam châm có cảm ứng từ B→nằm ngang, B = 0,01T, người ta đặt một dây dẫn có chiều dài l nằm ngang vuông góc vớiB→. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d = 0,01 kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây để dây nằm lơ lửng không rơi. Cho g=10m/s2.

Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B=3.10-2T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.

Xem thêm: Bài 52 Trang 25 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 52 Trang 25 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

Người ta dùng một dây dẫn có chiều dài 2m, đặt vào từ trường đều có B=10-2T, dây dẫn được đặt vuông góc với các đường sức, lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.


Một sợi dây rất dài căng thẳng, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn như hình vẽ. Bán kính vòng trong R = 6cm, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 3,75A. Cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn gần nhất với giá trị nào sau đây ?


*

Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 8 cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1=10A,I2=20A, cùng chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M trong các trường hợp sau đây:M cách I1 một đoạn 2 cm, cách I2 đoạn 10 cm.

Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cường độ dòng điện trong dây là 5A, môi trường ngoài là không khí.Tìm quỹ tích điểm N biết cảm ứng từ tại N là 10-5T.

Một khung dây có N vòng dây như nhau dạng hình tròn có bán kính 5cm. Cho dòng điện có cường độ I = 5 A chạy qua khung dây. Hãy xác định độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng dây trong các trường hợp:Khung dây có 1 vòng dây (N = 1)

Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 8 cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1=10A,I2=20A, cùng chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M trong các trường hợp sau đây:M cách đều hai dây đoạn 4 cm.

Xem thêm: Mà Màu 7 Sắc Cầu Vồng Có Mấy Màu? Cầu Vồng Có Mấy Màu

Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ Nam đến Bắc. Nếu cảm ứng từ B→có chiều từ trên xuống dưới thì lực từ F→tác dụng lên dây dẫn có chiều

Thanh kim loại CD chiều dài l = 20cm khối lượng m = 100g đặt vuông góc với 2 thanh ray song song nằm ngang và nối với nguồn điện như hình vẽ. Hệ thống đặt trong từ trường đều B→hướng thẳng đứng từ trên xuống, B = 0,2 T. Hệ số ma sát giữa CD và thanh ray là m = 0,1. Bỏ qua điện trở của các thanh ray, điện trở tại nơi tiếp xúc và dòng điện cảm ứng trong mạch. Biết thanh CD trượt sang trái với gia tốc a=3m/s2 .Xác định chiều và độ lớn của dòng điện chạy qua CD.

kimsa88
cf68