Mai có 27 bông hoa mai cho hoà 5 bông hoa

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Mai gồm 27 cành hoa mai cho hoà 5 cành hoa

Mai gồm 27 bông hoa. Mai mang đến Hoà 5 bông hoa. Hoà lại đến Hồng 3 bông hoa. Hôm nay 3 bạn đều phải có số hoa bằng nhau. Hỏi ban đầu Hoà có rất nhiều hơn Hồng bố nhiêu bông hoa?
Bạn đang xem: Mai có 27 bông hoa mai cho hoà 5 bông hoa

*

Thám tử trung học tập Kudo Shinichi

Sau khi mang lại Hoà 5 bông hoa, Mai còn sót lại số hoa lá là:

27 ‐ 5 = 22 ﴾bông﴿

Hay chúng ta đều có số bông hoa cân nhau là 22 bông ban sơ Hồng bao gồm số hoa lá là:

22 ‐ 3 = 19 ﴾bông﴿

Lúc đầu Hoà có số hoa lá là:

22 ‐ 5 + 3 = đôi mươi ﴾bông﴿

Lúc đầu Hoà có tương đối nhiều hơn Hồng số nhành hoa là:

20 ‐ 19 = 1 ﴾bông﴿

Sau khi mang đến Hoà 5 bông hoa, Mai còn lại số hoa lá là:

27 - 5 = 22 (bông)

Hay các bạn đều gồm số bông hoa cân nhau là 22 bông

Lúc đầu Hồng tất cả số bông hoa là:

22 - 3 = 19 (bông)

Lúc đầu Hoà gồm số hoa lá là:

22 - 5 + 3 = đôi mươi (bông)

Lúc đầu Hoà có không ít hơn Hồng số bông hoa là:

20 - 19 = 1 (bông)

Đáp số: 1 bông

 Sau khi cho Hoà 5 bông hoa, Mai còn lại số bông hoa là:

27 - 5 = 22 (bông)

Hay các bạn đều có số bông hoa bằng nhau là 22 bông

Lúc đầu Hồng có số cành hoa là:

22 - 3 = 19 (bông)

Lúc đầu Hoà có số hoa lá là:

22 - 5 + 3 = 20 (bông)

Lúc đầu Hoà có không ít hơn Hồng số hoa lá là:

20 - 19 = 1 (bông)

Đáp số: 1 bông

số hoa sau khoản thời gian cho hoà của mai là : 27-5 = 22 ( bông) . Và đó cũng là số hoa bằng nhau của những bạn. ( sau khoản thời gian trao thay đổi hoa)

số hoa thêm của hoà là : 5 - 3 = 2 ( bông)

số hoa thuở đầu của hoà nhiều hơn thế nữa hồng là: 3-2=1 bông nhé 

Số hoa của mỗi chúng ta khi bằng nhau là:28 - 8 = đôi mươi (bông)Hòa tất cả số hoa là:Hồng gồm số hoa là:20 - 6 = 14 (bông)Đáp số: Hòa: 18 bông hoaHồng: 14 bông hoa

bai1: Mai bao gồm 27 bông hoa. Mai mang đến Hoà 5 bông hoa. Hoà lại đến Hồng 3 bông hoa. Từ bây giờ ba bạn đều sở hữu số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà cùng Hồng mỗi bạn có từng nào bông hoa?

ai tick minh minh 

​tick lại cho

Mai tất cả 28 bông hoa. Mai đến Hòa 8 bông. Hòa lại mang đến Hồng 6 bông. Lúc này số hoa của 3 bạn bằng nhau. Hỏi ban sơ Hòa với Hồng mỗi các bạn có bao nhiêu bông hoa ?

Mai cùng Hồng đã có tác dụng được một số bông hoa cho 1 ngày hội lớp.

Xem thêm: Con Cò Chế Lan Viên - Mở Bài Bài Thơ Con Cò Của Chế Lan Viên


Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Máy Biến Áp, Máy Biến Áp


Tính ra số hoa lá Mai làm được bằng 3/5 số bông hoa Hồng làm được. Sau đó mỗi chúng ta đều có tác dụng thêm được 15 bông nữa, vì vậy từ bây giờ số cành hoa Mai làm cho được bằng 9/13 số hoa lá hồng làm được. Hỏi thuở đầu mỗi chúng ta làm được bao nhiêu bông hoa?

Mai và Hồng đã làm được một trong những bông hoa cho một ngày hội lớp. Tính ra số bông hoa Mai làm cho được bằng 3/5 số bông hoa Hồng làm cho được. Sau đó mỗi bạn đều có tác dụng thêm được 15 hoa lá nữa, vì chưng vậy bây giờ số nhành hoa Mai có tác dụng được bằng 9/13 số nhành hoa Hồng làm được. Hỏi thuở đầu mỗi các bạn làm được từng nào bông hoa?

Mai với Hồng đã làm cho được 1 số bông hoa cho ngày hội lớp.Tính ra số cành hoa Mai có tác dụng được bằng 1 tháng 5 số hoa lá Hồng có tác dụng được.Sau kia mỗi chúng ta đều có tác dụng thêm được 15 hoa lá nữa bởi vậy hôm nay số cành hoa mai làm được bằng 9/13 số nhành hoa Hồng làm được.Hỏi ban đầu Hồng có tác dụng được bao nhiêu bông hoa? 

Lúc đầu Mai sẽ làm được không ít hơn 24 bông hoa. Mai cho chính mình nửa số hoa đó. Sau khi cho bạn, Mai lại có tác dụng thêm một trong những hoa nữa thì Mai gồm 14 bông hoa. Hỏi lúc đầu Mai tất cả bao nhiêu bông hoa?

Lúc đầu mai vẫn làm được nhiều hơn 24 bông hoa mai cho mình một nửa số bông hoa đó sau khi cho mình Mai lại làm thêm một số bông hoa nữa thì mai có 14 nhành hoa Hỏi ban đầu mai làm được từng nào bông hoa

Lúc đầu Mai vẫn làm được rất nhiều hơn 24 cành hoa . Mai cho bạn đúng 1 nửa số cành hoa đó . Sau khi cho mình Mai lại làm thêm 1 số bông nữa , thì Mai tất cả 14 hoa lá . Hỏi lúc đầu Mai làm cho được boa nhiêu bông hoa

Lúc đầu mai đã làm được không ít hơn 24 bông hoa. Mai cho mình đúng một phần số bông hoa đó.sau khi cho mình mai lại có tác dụng thêm một trong những bông hoa nữa thì mai gồm 14 bông hoa. Hỏi lúc đầu mai làm cho được bao nhiêu bông hoa?