LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

     

Nội dung bài bác giảngLuyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử ôn tập lại kiến thức về hóa học khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, bội phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học tập vô cơ.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Khái niệm chất lượng khử, hóa học oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa

1.2.Mối tình dục giữa sự khử và sự oxi hóa

1.3.Định nghĩa về phản bội ứng oxi hóa khử

1.4.Phân một số loại phản ứng chất hóa học vô cơ

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 19 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 19 Chương 4 hóa học 10


Chất khử: chất nhường e → Số oxi hoá tăngChất oxi hoá: chất nhận e → Số oxi hoá giảmSự khử: Sự nhận e →Làm bớt số oxi hoáSự oxi hoá: Sự nhịn nhường e → làm tăng số oxi hoá

Phản ứng lão hóa – khử là phản bội ứng hóa học, trong số đó có sự chuyển electron giữa những chất phản nghịch ứng, xuất xắc phản ứng oxi hóa – khử là bội phản ứng hóa học trong những số ấy có sự biến đổi số oxi hóa của một số trong những nguyên tố.


Dựa vào số oxi hoá, phản bội ứng hoá học chia thành 2 loại: làm phản ứng oxi hoá khử với phản ứng ko thuộc các loại phản ứng oxi hoá khử


Bài 1:

Lập phương trình hóa học của những phản ứng oxi hóa khử sau đây:

a)Al + Fe3O4 →Al2O3 + Fe

b)FeSO­4 + KMnO4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c)FeS2 + O2→ Fe2O3 + SO2

d)KClO3 →KCl + O2

e)Cl2 + KOH →KCl + KClO3 + H2O

Hướng dẫn:

a) 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

*

b)10FeSO­4 + 2KMnO4+ 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

*

c)4FeS2 +11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

*

d)2KClO3 → 2KCl + 3O2

*

e)3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

*


Sau bài học kinh nghiệm cần nắm: kiến thức về hóa học khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, bội phản ứng oxi hoá- khử, Phân nhiều loại phản ứng vào hoá học tập vô cơ.


Bài kiểm soát Trắc nghiệm Luyện tập: bội nghịch ứng thoái hóa - khử có phương pháp và lời giải chi tiết giúp những em luyện tập và hiểu bài.

Xem thêm: Các Dạng Và Các Giải Bài Tập Thủy Lực Đại Cương, Bài Tập Lớn Môn Thủy Lực Đại Cương


A.2KClO3(oversett^0 ightarrow)2KCl + 3O2.B.2NaOH + Cl2→ NaCl + NaClO + H2O.C.4Fe(OH)2+ O2(oversett^0 ightarrow)2Fe2O3+ 4H2O.D.CaCO3(oversett^0 ightarrow)CaO + CO2.

Câu 2:

Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):

aFe2O3+ b Al → cAl2O3+ dFe

Tỉ lệ a : c là?


A.3 : 8.B.1 : 3.C.3 : 5.D.3 : 10.

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học này nhé!


Các em rất có thể hệ thống lại nội dung bài xích học trải qua phần giải đáp Giải bài bác tập Luyện tập: phản nghịch ứng oxi hóa - khử.

Xem thêm: Ghim Trên Vẽ Tranh Đề Tài Hoạt Động Ngày Hè 2022, Vẽ Tranh Đề Tài Hoạt Động Ngày Hè

bài tập 1 trang 88 SGK chất hóa học 10

bài xích tập 2 trang 89 SGK hóa học 10

bài xích tập 3 trang 89 SGK hóa học 10

bài bác tập 4 trang 89 SGK chất hóa học 10

bài xích tập 5 trang 89 SGK chất hóa học 10

bài xích tập 6 trang 89 SGK hóa học 10

bài bác tập 7 trang 89 SGK chất hóa học 10

bài tập 8 trang 89 SGK hóa học 10

bài tập 9 trang 90 SGK chất hóa học 10

bài bác tập 10 trang 90 SGK hóa học 10

bài xích tập 11 trang 90 SGK hóa học 10

bài bác tập 12 trang 90 SGK chất hóa học 10

bài tập 19.1 trang 46 SBT chất hóa học 10

bài tập 19.2 trang 46 SBT chất hóa học 10

bài tập 19.3 trang 47 SBT chất hóa học 10

bài tập 19.4 trang 47 SBT chất hóa học 10

bài xích tập 19.5 trang 47 SBT hóa học 10

bài xích tập 19.6 trang 48 SBT chất hóa học 10

bài xích tập 19.7 trang 48 SBT chất hóa học 10

bài bác tập 19.8 trang 48 SBT chất hóa học 10

bài bác tập 19.9 trang 48 SBT chất hóa học 10

bài bác tập 19.10 trang 48 SBT hóa học 10

bài bác tập 19.11 trang 48 SBT chất hóa học 10

bài xích tập 19.12 trang 49 SBT hóa học 10

bài tập 19.13 trang 49 SBT hóa học 10

bài tập 19.14 trang 49 SBT hóa học 10

bài tập 19.15 trang 49 SBT hóa học 10

bài xích tập 1 trang 112 SGK hóa học 10 nâng cao

bài bác tập 2 trang 112 SGK hóa học 10 nâng cao

bài bác tập 3 trang 112 SGK chất hóa học 10 nâng cao

bài xích tập 4 trang 112 SGK chất hóa học 10 nâng cao

bài tập 5 trang 112 SGK hóa học 10 nâng cao

bài tập 6 trang 113 SGK chất hóa học 10 nâng cao

bài bác tập 7 trang 113 SGK hóa học 10 nâng cao

bài tập 8 trang 113 SGK hóa học 10 nâng cao

bài xích tập 9 trang 113 SGK hóa học 10 nâng cao

bài bác tập 10 trang 113 SGK chất hóa học 10 nâng cao

bài xích tập 11 trang 113 SGK chất hóa học 10 nâng cao


4. Hỏi đáp về bài bác 19 Chương 4 chất hóa học 10


Trong quá trình học tập trường hợp có bất kì thắc mắc gì, những em hãy còn lại lời nhắn sinh sống mụcHỏi đápđể cùng cộng đồng Hóa cameraquansat24h.vn bàn bạc và trả lời nhé.