Luyện tập chung lớp 5 trang 15

     

a) ( dfrac1470) ; b) ( dfrac1125) ; c) ( dfrac75300) ; d) ( dfrac23500) .

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 5 trang 15

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và mẫu số với một vài tự nhiên phù hợp để được phân số gồm mẫu số là (10; 100, 1000; ...).

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( dfrac1470 =dfrac14:770:7=dfrac210) ;

b) ( dfrac1125 =dfrac11 imes 425 imes 4=dfrac44100) ;

c) ( dfrac75300 =dfrac75:3300:3=dfrac25100) ;

d) ( dfrac23500=dfrac23 imes 2500 imes 2=dfrac461000).


Bài 2

Chuyển những hỗn số sau thành phân số:

a) ( 8dfrac25) ; b) ( 5dfrac34) ; c) ( 4dfrac37) ; d) ( 2dfrac110) .

Phương pháp giải:

Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bởi phần lý do với mẫu số rồi cộng với tử số ở vị trí phân số.

- mẫu mã số bởi mẫu số ở chỗ phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( 8dfrac25= dfrac8 imes 5 + 25 =dfrac425) ;

b) ( 5dfrac34=dfrac5 imes 4 +34 =dfrac234) ; 

c) ( 4dfrac37= dfrac4 imes 7 + 37 =dfrac317) ; 

d) ( 2dfrac110= dfrac2 imes 10 + 110 =dfrac2110) .

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 11 Sgk Hóa 9, Giải Bài Tập Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng


Bài 3

Viết phân số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 1dm = ... M b) 1g = ... Kilogam c) 1 phút = ... Giờ

3dm = ... M 8g = ... Kilogam 6 phút = ... Giờ

9dm = ... M 25g = ... Kg 12 phút = ... Giờ

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1kg = 1000g, xuất xắc 1g = ( dfrac11000)kg;

1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = ( dfrac160) giờ. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) 1dm = ( dfrac110) m b) 1g = ( dfrac11000)kg

3dm = ( dfrac310) m 8g = ( dfrac81000)kg = ( dfrac1125)kg 

9dm = ( dfrac910) m 25g = ( dfrac251000)kg = ( dfrac140)kg

c) 1 phút = ( dfrac160) giờ

6 phút = ( dfrac660) giờ = ( dfrac110) giờ 

12 phút = ( dfrac1260) giờ =( dfrac15) giờ


Bài 4

Viết những số đo độ nhiều năm (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + ( dfrac710) m = ( 5dfrac710) m

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, xuất xắc 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, hay 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải đưa ra tiết:

2m 3dm = 2m + ( dfrac310)m = ( 2dfrac310)m;

4m 37cm = 4m + ( dfrac37100)m = ( 4dfrac37100)m;

1m 53cm = 1m + ( dfrac53100)m = ( 1dfrac53100)m.


Bài 5

Đo chiều dài của một gai dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ lâu năm của tua dây dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, hay 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, tuyệt 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Ta có: (3m) với (27 cm = 3m + 27 cm )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) cùng (27 cm =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) cùng (27 cm) ( = 3m + 27 cm = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Cách Làm Bút Bi Ra Mực Đậm, Làm Thế Nào Xử Lý Khi Tắc Mực


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.