BÀI 14

     

Bài học hôm nay sẽ tổng sánh lại những vấn đề đã được học tập về chương trình lịch sử thế giới cận kim trên cầm cố giới, mời chúng ta cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử hào hùng chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ kẻ thống trị của quốc gia Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển, mang đến quyền lợi đến quý tộc bắt đầu và bốn sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Bài 14

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng bốn sản Pháp

Lật đổ cơ chế phong kiến, đưa thống trị tư sản lên ráng quyền, mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Những năm 60 ráng kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng hai năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện đặc biệt quan trọng của chủ nghĩa làng hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế đầu tiên thành lập

Truyền bá đạo giáo Mác

1871

Công xã Pa – ri

Cuối thế kỉ XVIII – đầu nắm kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bạn dạng chuyển sang quy trình tiến độ chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào người công nhân quốc tế.

Sự kiện này buộc phải thẳng sản phẩm với hiệu quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành những công ty độc quyền.

Xem thêm: Bài 58 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 58 Trang 83

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước thành lập và hoạt động quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập trung hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật bản phát triển tư bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thuộc địa được phân chia lại.

II.Những câu chữ chủ yếu

1.Những cuộc phương pháp mạng bốn sản

Xâm chỉ chiếm thuộc địa, vơ vét mức độ người, sức của nhân dân rất khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phân phát triển.

2.Sự xâm lấn của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông làm việc Pháp năm 1831Khởi nghĩa ngơi nghỉ Đức năm 1844Phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847Công xóm Pari 1871

3.Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản

Xuất hiện nhiều nhà thơ đơn vị văn, nhà bốn tưởng lỗi lạc…Xuất hiện máy dệt, sản phẩm hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự trở nên tân tiến của văn học tập – nghệ thuật, công nghệ –kĩ thuật.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về 3 Chức Năng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Là Gì?

Phát triển công nghiệpRa đời những công ty độc quyềnTiến hành xâm lược không ngừng mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh nhân loại thứ nhất.