Tiếng Anh Lớp 11 Unit 16 Language Focus

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /ft/, /vd/, /fs/, /vz/ trong tiếng Anh, cũng tương tự ôn tập về kết cấu It is said that... Với People say that... Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như lí giải giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe cùng nhắc lại)

/ft//vd//fs//vz/

Gift

Lift

Soft

Arrived

Loved

Moved

Coughs

Laughs

Roofs

Bahaves

Loves

Knives

Practise reading aloud these sentences.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 16 language focus

(Thực hành phát âm to các câu sau.)

1. They are not on the roofs now. They’ve been moved khổng lồ the ground. Use the lift. I’ll ring lớn say you’ve arrived.2. I think he’s improved, but he still coughs a lot.3. We have plenty of laughs. We miss him when he leaves.4. He loves a nurse. Her name’s Soft. He wants me khổng lồ bring her this gift.5. He bought me a gift when he arrived.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn Hỗn Hợp X Gồm 2 Este, No, Đơn Chức, Mạch Hở Ta Thu Được

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

Xem thêm: 6 Cặp Phạm Trù Của Phép Biện Chứng Duy Vật, Please Wait

(Viết lại câu thế nào cho nghĩa của nó hệt như câu ban đầu.)

1.Many people are said khổng lồ be homeless after the floods. (Nhiều bạn được nói là vô gia cư sau trận lũ.)2.The prisoner is thought lớn have escaped by climbing over the wall. (Tù nhân được nghĩ rằng đã trốn thoát bằng phương pháp trèo qua tường.)3.He is believed lớn have driven through the town at 90 km an hour. (Anh ấy được tin tưởng rằng đã tài xế băng qua thị trấn với vận tốc 90 km/ giờ.)4.Two people are reported to have been seriously injured in the accident. (2 bạn được cung cấp tin đã bị thương rất lớn trong vụ tai nạn.)5.Three men are said lớn have been arrested after the explosion. (3 người bầy ông được nói là đã bị bắt sau vụ nổ.)6.The strike is expected to lớn begin tomorrow. (Cuộc biểu tình dự kiến bắt đầu vào ngày mai.)7.He is said to speak English very well. (Anh ấy được nói là nói tiếng Anh khôn xiết giỏi.)

Exercise 2.Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.(Viết lại câu sao để cho nghĩa của nó y hệt như câu ban đầu.)

1.He is thoguht to be very clever. (Anh ấy được nghĩ rằng rất thông minh.)2.The wanted man is believed lớn be living in New York. (Người đàn ông bị tróc nã nã được tin rằng đang sinh sống và làm việc ở New York.)3.He is known to lớn be very rich. (Anh ấy được biết thêm là vô cùng giàu.)4.The film is supposed lớn be very good. (Bộ phim được nhận định rằng rất hay.)5.Many people are thought to have been killed in the accident. (Nhiều bạn được nghĩ đã trở nên giết trong vụ tai nạn.)6.About a million puppies are thought to be born each year. (Khoảng 1 triệu chú chó nhỏ được cho rằng được ra đời hàng năm.)7.The factories are said to be much worse. (Nhà đồ vật được nói là tồi tệ hơn rất nhiều.)8.Those dogs are said lớn be dangerous. (Những nhỏ chó này được nói là rất nguy hiểm.)