Tiếng anh 10

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /s/ và /z/, tương tự như ôn tập về to + infinitive và câu hỏi Wh_. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần để ý cũng như lý giải giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

/s//z/

Sue

Sip

Piece

Said

Bus

Price

Zoo

Zip

Peas

Please

Buzz

Prize

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10

(Thực hành đọc các câu sau.)

1. Susan loves classical music.2. I like to listen to jazz records.3. My aunt likes khổng lồ watch the film “The Sound of music”.4. But my cousin prefers going to lớn concerts.5. He’s won the first prize for singing folk songs.6. I’d like a piece of bread & some peas, please.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

to+ infinitive

Exercise 1.Use the words in brackets to answer the quesions.

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Đại Cáo Bình Ngô (Bình Ngô Đại Cáo), Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo

(Sử dụng những từ vào ngoặc để vấn đáp các câu hỏi.)

1.What did you phone her for? (Bạn hotline điện đến cô ấy để triển khai gì?)=> I phoned her to tell her the good news. (Tôi điện thoại tư vấn điện mang đến cô ấy nhằm thông đưa thông tin tốt lành.)2.What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để triển khai gì?)=> I"m saving money to lớn buy a cassette player. (Tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền để mua một cái máy nghe nhạc.)3.What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát một ngày dài để có tác dụng gì?)=> She practises singing all day to win the singing contest. (Cô ấy luyện hát một ngày dài để thắng lợi trong hội thi hát.)4.What are you learning French for? (Bạn vẫn học giờ Pháp để làm gì?)=> I"m learning French to lớn sing French songs. (Tôi sẽ học giờ đồng hồ Pháp để hát những bài bác hát của Pháp.)5.What does the monitor always go to lớn class on time for? (Lớp trưởng luôn đến lớp đúng giờ để làm gì?)=> The monitor always goes to class on time to set a good example for the class. (Lớp trưởng luôn đi học đúng giờ để triển khai gương cho cả lớp.)

Exercise 2.Complete each sentence with the right form of a suitable verb.

Xem thêm: “Ai Yêu Nhi Đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh”, Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh (St: Phong Nhã)

(Hoàn thành mỗi câu cùng với dạng đúng của một hễ từ đam mê hợp.)

1.My father didn"t have timeto readthe newspaper. (Bố tôi không có thời gian nhằm đọc báo.)2.I wish I had enough moneyto buya new bicycle. (Tôi mong tôi tất cả đủ tiền để mua một chiếc xe đạp mới.)3.I went to lớn the post officeto posta letter. (Tôi mang lại bưu điện nhằm gửi một bức thư.)4.He telephoned meto inviteme khổng lồ the party. (Anh ấy hotline điện mang đến tôi nhằm mời tôi đến bữa tiệc.)5.She"s going khổng lồ Britainto learnEnglish. (Cô ấy đang đi mang lại Anh để học giờ đồng hồ Anh.)

Wh-questions

Exercise 3.Ask questions for theunderlined words/phrasesin the following sentences.(Hỏi thắc mắc cho đầy đủ từ/cụm tự đượcgạch dướitrong rất nhiều câu sau.)

1.What will you do if it rains? (Bạn sẽ làm cái gi nếu trời đổ mưa?)2.What sort of music does your father enjoy listening to? (Bố mình thích nghe thể loại music nào?)3.When did he leave for Ho đưa ra Minh City? (Khi làm sao anh ấy đến tp Hồ Chí Minh?)4.Who wants khổng lồ talk to lớn me? (Ai muốn thủ thỉ với tôi vậy?)5.How did you spend the evening last night? (Tối qua các bạn đã có tác dụng gì?)6.When does the film start? (Bộ phim bước đầu lúc nào?)7.Who is your favourite musician? (Nhạc sĩ yêu thích của khách hàng là ai?)8.Why bởi you like pop music? (Tại sao bạn muốn nhạc pop?)