LÀM BAY HƠI 300G NƯỚC RA KHỎI 700G DUNG DỊCH MUỐI 12

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Làm cất cánh hơi 300g nước thoát khỏi 700g dung dịch muối 12%, nhận thấy 5g muối tách bóc khỏi dung dịch bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của hỗn hợp muối bão hòa trong đk thí nghiệm trên.

Bạn đang xem: Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dung dịch muối 12


*

trọng lượng muối có trog dung dịch ban đầu:

*

làm bay hơi 300g nước thoát khỏi 700g dung dịch muối 12% . Phân biệt có 5g muối tách bóc khỏi hỗn hợp bão hoà. Xác định của hỗn hợp muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

giúp tui vs mai thi rùi

:(((

 


nhận thấy tất cả 5g muối bóc khỏi dung dịch bão hoà .Xác định độ đậm đặc % của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên

giúp tui vs mai thi rùi 

:((

 


Làm cất cánh hơi 300g nước ra khỏi 700g hỗn hợp muối 12%, nhận ra có 5g muối tách khỏi hỗn hợp bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của hỗn hợp muối bão hòa trong đk thí nghiệm trên.


mchất chảy trong dd ban sơ = 700 . 12 : 100 = 84 ( gam ) mchất tan trong dd bão hoà = 84 - 5 = 79 ( gam ) mdung dịch bão hoà = 700 - 300 - 5 = 395 ( gam ) => C% = 79 . 100 : 395 = 20%


Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dung dịch muối 12 phần trăm, phân biệt có 5 gam muối tách khỏi hỗn hợp bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa trong xem sét trên


+ m muối (dd đầu) = 700 * 12% = 84g

-> sau khoản thời gian làm cất cánh hơi

m dd sau = 700 - 300 - 5 = 395g

m muối bột trong dd sau = 84 - 5 = 79 g

-> C% dd sau = 79/395*100% = 20%


Để xác định độ rã của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, bạn ta nhờ vào những kết quả sau:

- nhiệt độ của hỗn hợp muối bão hòa đo được là 19 0 C .

- chén bát nung rỗng có khối lượng là 47,1g.

- bát nung đựng dung dịch muối bão hà có trọng lượng là 69,6g.

Xem thêm: Xem Phim Nữ Hoàng Vật Chất Tập 22, Nữ Hoàng Vật Chất

- bát nung với muối kết tinh thu được sau khi làm cất cánh hết khá nước, bao gồm khôi lượng là 49,6g.

Hãy cho biết: Nồng độ phần trăm của hỗn hợp muối bão hòa ở ánh sáng 19 0 C  ?


làm bay hơi 300 gam nước thoát ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12% phân biệt có 5 gam muối bóc tách ra khỏi dung dịch bão hòa.Hãy xác minh nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong đk thí nghiệm trên


mmuối=700.12%=84(g)

mmuối trong dd bão hòa=84-5=79(g)

mdd=700-300=400(g)

C% của dd muối bão hòa=(dfrac79400.100\%=19,75\%)


Làm cất cánh hơi 300 g nước thoát ra khỏi 700 g hỗn hợp muối 12%, phân biệt có 5 g muối bóc tách khỏi dung dịch bão hòa. Hãy khẳng định nồng độ tỷ lệ của dung dịch muối bão hòa trong đk thí nghiệm trên.


mchất tung trong dd ban sơ = 700 . 12 : 100 = 84 ( gam ) mchất tan trong dd bão hoà = 84 - 5 = 79 ( gam ) mdung dịch bão hoà = 700 - 300 - 5 = 395 ( gam ) => C% = 79 . 100 : 395 = 20%


mmuối=700.12%=84(g)

mmuối trong dd bão hòa=84-5=79(g)

mdd=700-300=400(g)

C% của dd muối bão hòa=(frac79400)
Tính nồng đọ xác suất của dung dịch muối bão hòa:

- cân nặng muối bao gồm trong dung dịch ban đầu là:

(m_ct=frac12cdot700100=84left(g ight))

- cân nặng muối gồm trong hỗn hợp bão hòa là:

(85-5=79left(g ight))

- trọng lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là:

(m_dd=700-left(300+5 ight)=395left(g ight))

- Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa là:

(C\%=frac100\%cdot79395=20\%)


Làm cất cánh hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam hỗn hợp muối 12% nhận biết có 5 gam muối bóc tách ra khỏi dung dịch bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm cuả dung dịch muối bão hòa vào điềukiện thí điểm trên.


1) Làm cất cánh hơi 75ml nước từ dung dịch H2SO4 có độ đậm đặc 20% được hỗn hợp mới gồm nồng độ 25%. Hãy xác định cân nặng của dung dịch ban đầu. Biết Dnước=1g/ml.

2) Xác định trọng lượng NaCl kết tinh trở về khi có tác dụng lạnh 548g hỗn hợp muối nạp năng lượng bão hòa làm việc 50oC xuống 0oC. Biết SNaCl sinh sống 50oC là 37g cùng SNaCl nghỉ ngơi 0oC là 35g.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mùa Xuân Trên Quê Hương Tôi, Mùa Xuân Trên Quê Hương

3) Cần rước thêm bao ml dung dịch gồm nồng độ 36% (D = 1,19g/ml) nhằm pha 5 lít HCl bao gồm nồng độ ) 0,5M.