Hỗn Hợp M Gồm 1 Anken Và 2 Amin

     

Hỗn hợp M bao gồm một anken và hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M đề nghị dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm 1 anken và 2 amin

- hotline CTPT của anken là CnH2n, CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3)

- Sơ đồ dùng phản ứng tổng thể :(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

- Lập hệ theo phương trình làm phản ứng


Gọi CTPT của anken là CnH2n

CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3N)

PTHH :

(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

a → (dfrac3na2) → an

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

b → (dfrac(6ar m + 3)b2) → (bar m)

(left{ eginarrayln_CO_2 = 0,1 = an + b ar m\0,2025 = dfrac3an2 + dfrac(6ar m + 3)b4endarray ight. Rightarrow b = 0,07,, Rightarrow ,,an + 0,07ar m = 0,1,, Rightarrow ,,ar m 5N cùng C2H7N


Đáp án nên chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A nhận được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cùng 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp amin A bắt buộc V lít O2 (đktc) nhận được N2 và 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bằng lượng không khí trọn vẹn thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). Mang thiết bầu không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong các số đó oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí. X tất cả công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. X bao gồm CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở solo chức yêu cầu dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Cách làm phân tử của 2 amin là :


Có hai amin bậc một bao gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A xuất hiện khí CO2, hơi H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B lần lượt là :


Hỗn hòa hợp X gồm bố amin đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên gồm công thức phân tử theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X tất cả O2 với O3 bao gồm tỉ khối so với H2 là 22. Tất cả hổn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y nên vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2, các chất khí lúc đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, solo chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp nhau, nhận được CO2 và H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin bên trên là:
Xem thêm: Bánh Kem Hình Con Trâu Đẹp

Đốt cháy hết 6,72 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) X tất cả 2 amin đối kháng chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí và hơi sau khoản thời gian đốt cháy theo lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bởi không khí, tiếp nối cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 24 gam với thấy bay ra V lít khí hỗn hợp Y(đktc) bao gồm 2 khí có tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a thay đổi như chũm nào ?


Hỗn đúng theo M có một anken cùng hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 với 0,56 lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X có trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng thường xuyên bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml tất cả hổn hợp khí với hơi Y. Mang đến Y đi qua H2SO4 đặc dư thì sót lại 175 ml, các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp X bao gồm 1 amin no, mạch hở, 1-1 chức với 1 ancol no, mạch hở, đối kháng chức bởi 151,2 lít không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn hợp X đựng 1 amin no mạch hở solo chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X đề nghị dùng toàn vẹn 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken gồm trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn tất cả hổn hợp hai amin no, đối chọi chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu thuộc nhiều loại amin bậc hai của nhị amin kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no solo chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp công dụng với hỗn hợp HCl trọn vẹn thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối bột . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no đối kháng chức mạch hở người ta chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O cùng 1,68 lít khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp M có hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X và Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa đủ 13,44 lít O2, nhận được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no solo chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Thương hiệu của amin là:


Hỗn hợp khí E tất cả một amin bậc III no, 1-1 chức, mạch hở với hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp E bắt buộc dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp F có CO2, H2O với N2. Dẫn tổng thể F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư cho phản ứng hoàn toàn thấy cân nặng bình bazơ nặng nề thêm 20,8 gam. Số cặp công thức kết cấu ankin X, Y thỏa mãn nhu cầu là


Hỗn đúng theo X đựng etylamin với trimetylamin. Các thành phần hỗn hợp Y đựng 2 hiđrocacbon mạch hở gồm số link pi nhở rộng 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ thành phần mol nX : nY = 1:5 thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z đề nghị dùng trọn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy có CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin trong X ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) chức năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Phương diện khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol tất cả hổn hợp X thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn thể hỗn đúng theo khí cùng hơi đó vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, rét mướt thì nhận được m gam kết tủa và thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Quý hiếm của m là


Hỗn phù hợp E cất axetilen, propin cùng một amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam tất cả hổn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp F có CO2, H2O với khí N2, trong số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là 1 trong những amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, chiếm được CO2 và H2O có tỉ lệ mol CO2 : H2O bằng 8 : 11. Biết rằng khi cho X tính năng với hỗn hợp HCl sinh sản muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của X vừa lòng điều kiện trên là:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Phiên Bản Hình Tròn " Đã Có Phiên Bản Cho Android Và Ios

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.