HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN

     

– Đào tạo hàng ngũ cán bộ nhân viên cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cùng sản.

Bạn đang xem: Hội việt nam cách mạng thanh niên

– góp thêm phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, thúc đẩy trào lưu công nhân, trào lưu yêu nước phạt triển, đóng góp thêm phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.

– Là mốc quan trọng đặc biệt đánh vết sự cải cách và phát triển của phương pháp mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam mở ra một tổ chức triển khai chính trị theo định hướng vô sản.

– Hội việt nam cách mạng thanh niên là một trong những sáng tạo rất dị của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai cách mạng nghỉ ngơi Việt Nam. Đây là một bước quá nhiều nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chủ yếu đảng cùng sản sau này.

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá về hội nước ta cách mạng bạn teen nhé

1. Bối cảnh thành lập

a. Bối cảnh

- tháng 12 – 1924, Nguyễn Ái Quốc về quảng châu trung quốc (Trung Quốc) đã lựa lựa chọn một số thanh niên xuất sắc ưu tú trong tổ chức Tâm trung tâm xã, giác ngộ họ và lập ra nhóm cùng sản đoàn hồi tháng 2 – 1925, có Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, hồ nước Tùng Mậu, lưu giữ Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, trong những số đó có 5 bạn là đảng viên dự bị của Đảng cộng sản.

- mon 6 – 1925, trên đại lý nhóm cộng sản đoàn, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập một tổ chức triển khai cách mạng gồm tinh hóa học quần chúng rộng rãi mang tên là Hội việt nam Cách Mạng Thanh Niên.

b. Ngày thành lập

*
vai trò của hội nước ta cách mạng thanh niên" width="508">

- tháng 7 – 1925, cùng một vài nhà phương pháp mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia..., người sáng lập tổ chức triển khai Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức làm việc Á Đông, gồm quan hệ quan trọng với Hội việt nam Cách Mạng Thanh Niên.

- Hội nước ta Cách Mạng bạn trẻ đã ra mắt chương trình cùng điều lệ bao gồm đường lối chủ yếu trị và lý lẽ tổ chức, buổi giao lưu của Hội.

2. Mục đích hoạt động 


- mục tiêu của Hội “làm cuộc giải pháp mạng dân tộc bản địa (đánh đổ thực dân Pháp và giành chủ quyền cho xứ sở ) rồi tiếp đến làm bí quyết mạng nhân loại (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và giành độc lập cho xứ sở ) rồi sau làm biện pháp mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và tiến hành chủ nghĩa cùng sản)”. 

- chương trình của Hội: Tuyên truyền, ngộ ra quần chúng, lập những đoàn thể quần chúng; huy động lực lượng quần chúng đập tan lũ thực dân Pháp, giành lấy chính quyền khi có thời cơ tốt; lập chính phủ công, nông, binh; thực hiện cơ chế kinh tế mới; huỷ bỏ tư bạn dạng tư nhân; hòa hợp vô sản quốc tế và lập xóm hội công sản.

Xem thêm: Người Tìm Đường Lên Các Vì Sao, Tiếng Việt, Soạn Bài Người Tìm Đường Lên Các Vì Sao

- Tổ chức:

+ Hội bao gồm năm cấp: Tổng bộ, Kì bộ (Xứ bộ), tỉnh giấc bộ, Huyện bộ và chi bộ. Tổng cỗ là cơ quan cao nhất Hội.

Như vậy, mặc dù Hội nước ta Cách Mạng tuổi teen chưa phải là 1 trong những Đảng cùng sản, cơ mà đã là 1 trong đoàn thể phương pháp mạng có xu hướng mácxít. Đường lối bao gồm trị, chương trình hành động, điều lệ của Hội đã bộc lộ rõ lập trương, cách nhìn cách mạng của giai cấp công nhân. Hội là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Hoạt động vui chơi của hội 

- sau khoản thời gian thành lập, Hội vn Cách Mạng tuổi teen đã cử bạn về nước sàng lọc và gửi những tuổi teen yêu nước sang trọng Quảng Châu, tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện là những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, về mặt đường lối phương pháp mạng và phương pháp vận động, tổ chức triển khai quần chúng phương pháp mạng. Từng lớp đào tạo, huấn luyện được tiến hành trong thời gian từ 2 – 3 tháng. Nguyễn Ái Quốc là giảng viên chính. Giáo viên phụ giảng bao gồm Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn. 

- từ năm 1925 đến 1927, Hội đã đào tạo và giảng dạy được trên 200 cán bộ nòng cốt. đa phần trong số cán bộ này được cử về nước hoạt động cách mạng, một trong những ít được cử quý phái Liên Xô để tiếp tục thực hiện những chương trình thiết yếu trị, quân sự cao cấp (trong đó gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong...).Cùng với câu hỏi đào tạo, tu dưỡng cán bộ phương pháp mạng, Hội việt nam Cách Mạng bạn teen đã ra tờ báo "Thanh niên" với tờ "Công nông" theo sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc. 

- từ tháng 6 – 1925 mang đến tháng 2 – 1930, báo tuổi teen ra được 208 số. Báo tập trung giáo dục lòng yêu thương nước, cồn viên lòng tin đấu tranh chống đế quốc và phong kiến của nhân dân; tuyên truyền, giác tỉnh quần bọn chúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối phương thức cách mạng.

- Đầu năm 1927, cuốn Đường Kách mệnh gồm các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong những lớp huấn luyện, huấn luyện và giảng dạy cán bộ Hội vn Cách Mạng bạn teen ở Quảng Châu, được cỗ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức nghỉ ngơi Á Đông xuất phiên bản rồi chuyền về nước.

- trong Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu tập trung tố cáo, lên án tội ác man rợ và bản chất phản đụng của chủ nghĩa đế quốc. Nguyễn Ái Quốc vẫn vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh nghiệm tay nghề của giải pháp mạng nước ngoài và trong thực tế cách mạng Việt Nam, giải quyết và xử lý những vụ việc cấp thiết, cơ bản của phương pháp mạng sẽ đặt ra, vấn đề xây dựng thiết yếu đảng của giai cấp công nhân nhằm lãnh đạo cách mạng.

- Trên các đại lý phân tích, đánh giá tình hình, mâu thuẩn của làng mạc hội Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ rõ phương pháp mạng nước ta trước hết phải là bí quyết mạng giải hòa dân tộc, “dân tộc bí quyết mệnh”, đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, tự do, bên cạnh đó tiến lên làm biện pháp mạng giai cấp, “giai cấp phương pháp mệnh”, tấn công đổ tứ bản, hóa giải quần chúng lao động.

- Từ đầu năm 1926, cơ sở, tổ chức triển khai Chi cỗ của Hội nước ta Cách Mang bạn teen được xây dựng, cải cách và phát triển ở trong nước và một vài nơi trong Việt kiều sinh sống Thái Lan.

- Năm 1927, các Tỉnh cỗ Hội việt nam Cách Mạng bạn trẻ lần lượt thành lập. Trên cửa hàng đó, những Kì cỗ Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì được thành lập.- Năm 1928 – 1929, Hội việt nam Cách Mạng Thanh Niên tiến hành chủ trương “vô sản hoá”, gửi cán bộ, hội viên vào nầm mỏ, đồn điền, đơn vị máy... Sống, lao động, tranh đấu cùng với công nhân để rèn luyện, học tập cải thiện lập trường ách thống trị công nhân, mặt khác tuyên truyền, giác ngộ mang lại công nhân và lao đụng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tứ tưởng, mặt đường lối cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc. 

- Năm 1929, số hội viên phê chuẩn của Hội việt nam Cách Mạng Thanh Niên tăng thêm 1750 người (Trong đó Bắc Kì có 750, Trung Kì 300, phái nam Kì : 500). Nếu kể cả hội viên dự bị thì hội viên của Hội việt nam Cách Mạng Thanh Niên có gần 3000 người.

Xem thêm: So Sánh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Và Thứ Hai, Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914

- tháng 5 – 1929, tại Đại hội lần thiết bị nhất, đoàn đại biểu Bắc Kì đã rút ngoài Đại hội, về nước, rồi kêu gọi thành lập Đảng cùng sản. Hội vn Cách Mạng Thanh Niên xong sứ mệnh lịch sử hào hùng vẻ vang của chính mình và tổ chức triển khai tiền thân của Đảng Công sản Việt Nam.

4. Ý nghĩa

- Việc thành lập và hoạt động Cộng sản đoàn làm nòng cốt đến Hội vn Cách mạng Thanh niên cho thấy đây là 1 trong những tổ chức chủ yếu trị theo định hướng vô sản và là cách quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự thành lập của một bao gồm đảng cộng sản về sau.