Tải Phần Mềm Và Hình Ảnh Sử Dụng Trong Sgk "Cùng Học Tin Học Quyển 2"

     

Giải Tin học 4 bài xích 1: học tập toán với ứng dụng Cùng học tập toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình bên thể hiện bài học nhận biết phân số:

*

Phân số trong màn hình trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong màn hình hiển thị trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4 

Nút lệnh nào bên dưới đây được cho phép em luyện tập rút gọn phân số:
Bạn đang xem: Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong sgk "cùng học tin học quyển 2"

*

Lời giải:

*

- Nút lệnh rút gọn phân số là:

*

Bài 3 trang 58 SGK Tin học 4

Luyện tập phân tích số bằng phương pháp nháy con chuột lên biểu tượng 

*
 trên màn hình. Mẫu của những bài luyện này như hình bên.

*

Hãy phân tích các số sau theo mẫu mã trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục

6 đối kháng vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 solo vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đối chọi vị

Bài thực hành thực tế 1 trang 56 SGK Tin học 4

Luyện tập phép phân tách cho số có hai chữ số ko nhẩm bằng phương pháp nháy loài chuột lên biểu tượng trong hành lang cửa số chính. Em sẽ luyện tập theo những bài sau:

Lời giải:

*

Bài thực hành 2 trang 57 SGK Tin học 4

 Luyện tập phép phân chia cho số có hai chữ số gồm nhẩm bằng phương pháp nháy loài chuột lên biểu tượng 

*
 trong cửa sổ chính.

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 3 trang 57 SGK Tin học 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng phương pháp nháy con chuột lên biểu tượng

*
trong hành lang cửa số chính

Lời giải:

*


tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài Lớp 4 hay độc nhất
ADVERTISEMENT


Xem thêm: Những Người Dễ Thoát Khỏi Những Suy Nghĩ Tiêu Cực ? Đề Thi Thử Thptqg Ngữ Văn Chuyên Hưng Yên

Trang Web share tài liệu, lời giải miễn phí.


gmail.com

Thông tin contact

cơ chế bảo mật


*

*Xem thêm: Văn Bản Vượt Thác Được Trích Từ Tác Phẩm Nào ? A Đoạn Trích Vượt Thác Được Trích Từ Tác Phẩm Nào

Đặt thắc mắc