UNIT 5

     

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). A) That's Peter. Và that's Tony. Đó là Peter. Và sẽ là Tony.Are they your friends?Họ là bạn của chúng ta phải không?Yes, they are.Vâng, họ là chúng ta của tôi.

Bạn đang xem: Unit 5


Câu 1

Bài 4: Listen & number(Nghe và điền số).

Click tại phía trên để nghe:

*

Lời giải bỏ ra tiết:


Audio script

1. Quan: Who"s that?

Nam: It"s my new friend Tony.

2. Linda: Are Mary và Mai your new friends?

Peter: Yes, they are.

3. Peter: Hello, Tony. This is my new friend Hoa.

Tony: Hello, Hoa.

Hoa: Hi, Tony.

4. Nam: Hi, Quan. This is my new friend Peter.

Quan: Hello, Peter.

Peter: Hello, Quan.


Câu 2

Bài 5: Read & complete. (Đọc và dứt câu).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) name (2) nine (3) và (4) friends

Hi! My (1) name is Mai.

I am (2) nine years old.

This is Linda. (3) And this is Tony.

They are my (4) friends. Linda is nine years old and Tony is ten years old.

Tạm dịch:

Xin chào! mình tên là Mai.

Mình 9 tuổi.

Đây là Linda. Và đây là Tony.

Họ là chúng ta của mình. Linda 9 tuổi cùng Tony 10 tuổi.


Câu 3

Bài 6: Write about you và your friends(Viết về em và các bạn của em).

1. Your name: My name is PHUONG TRINH.

2. Your age: I am nine years old.

3. Names of your friends: Khang, Trang.

Xem thêm: Tập Hợp Tranh Vẽ Anime Dễ Thương Bằng Bút Chì, Tranh Vẽ Anime Đẹp Nhất

Khang và Trang are my friends.

Tạm dịch:

1. Thương hiệu của bạn: thương hiệu tôi là PHƯƠNG TRINH.2. Tuổi của bạn: Tôi chín tuổi.3. Tên của công ty bè: Khang, Trang.

Khang và Trang là chúng ta của tôi.

cameraquansat24h.vn


1

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

*

a) That"s Peter. & that"s Tony.

Are they your friends?

Yes, they are.

b) Are they your friends?

No, they aren"t.

Tạm dịch:

a) Đó là Peter. Và đó là Tony.

Họ là bạn của khách hàng phải không?

Vâng, họ là các bạn của tôi.

b) chúng ta là bạn của người sử dụng phải không?

Không, họ chưa hẳn là chúng ta của tôi.


2

Bài 2: Point và say(Chỉ cùng nói).

Click tại trên đây để nghe:

*

Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren"t.

Tạm dịch:

Họ là bạn của người tiêu dùng phải không?

Vâng, họ là chúng ta của tôi.

Không, họ chưa phải là bạn của tôi.


3

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren"t.

Tạm dịch:

Họ là bạn của người sử dụng phải không?

Vâng, bọn họ là các bạn của tôi.

Không, họ không phải là chúng ta của tôi.

Xem thêm: Đỉnh Cao Của Sự Thông Minh : Biến Cái Phức Tạp Thành Cái Giản Đơn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.