Hình học không gian luyện thi đại học

     

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. Quan HỆ tuy nhiên SONG

I. Đường thẳng tuy nhiên song

– Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø và a, b là bé của (α)

*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học tập không gian

Định lý 1:

*

II. Đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng

– Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø

*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học tập không gian

Định lý 2: Tiêu chuẩn song song

*

Định lý 3:

*
*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học không gian

III. Nhị mặt phẳng song song

– Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học không gian

Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

*

Định lý 5:

*
*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 6: (Định lý Talet trong không gian) những mặt phẳng tuy nhiên song định trên hai cat tuyến phần lớn đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ

*
*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

B. Quan HỆ VUÔNG GÓC

I.


Bạn đang xem: Hình học không gian luyện thi đại học


Xem thêm: Bức Tranh Thiếu Nữ Bên Hoa Phù Dung Của Danh Họa Nguyễn Gia Trí Được Vẽ Bằng Chất Liệu GìXem thêm: Bài Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm (Trang 71), Please Wait

Đường thẳng vuông góc phương diện phẳng

*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

II. Hai mặt phẳng vuông góc

*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc thông thường của a và b

*
*

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. A ┴ b

– Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) ┴ a tại A

– vào (α) dựng qua A, AB ┴ b trên B, AB là đoạn vuông góc chung

2. A ┴ b

Cách 1:

– Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) // a


– lấy M bên trên a, dựng MH ┴ (α)