HAI HÌNH VUÔNG ABCD VÀ BMNC ĐỀU CÓ CẠNH BẰNG 3 CM VÀ XẾP THÀNH HÌNH CHỮ NHẬT AMND

     

hai hình vuông vắn abcd cùng bmnc đều phải có cạnh bởi 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd. Cho biết thêm hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích s của hình bình hành bmcd bằng các cách không giống nhau


*

Hai hình vuông vắn ABCD với BMNC đều sở hữu cạnh bằng 3 centimet và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.Bạn vẫn xem: Hai hình vuông abcd cùng bmnc đều sở hữu cạnh bằng 3 cm và xếp thành các hình chữ nhật amnd


*

nó nói là bmcd la hình bình hành bắt buộc hình bình hành là 9 centimet .nó tất cả trong sách Toán đấy mà cậu không ghi đầy đủ đề

Hai hình vuông vắn ABCD với BMNC đều phải sở hữu cạnh = 3 cm và xếp thành các hình chữ nhật AMND. Cho biết thêm hìnhtứ giác BMCD là hình bình hành .Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Bạn đang xem: Hai hình vuông abcd và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd

Hai hình vuông vắn ABCD cùng BMNC đều phải sở hữu cạnh bởi 3cm với xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng những cách khác nhau

*

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông vắn mà tứ giác BNMC là hình bình sản phẩm suy đi xuống đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng đó là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: diện tích s hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD bao gồm đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD= độ nhiều năm đáy x con đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM gồm đường cao CB = 3cm, cạnh lòng BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM= độ nhiều năm đáy x đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD+ SBCM= 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích nửa hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông vắn BMNC có cạnh bởi 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Đúng 0 phản hồi (0)

Hai hình vuông vắn ABCD là BMNC đều phải sở hữu cạnh bởi 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho thấy thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Xem thêm: 6 She Didnt Inherit Anything Under, Rewrite Without Changing The Meaning

Lớp 4 Toán 1 0 gửi Hủy

ở violympic à vòng mấy ?

Đúng 0
comment (0)

hai hình vuông vắn ABCDvà BMNC đều phải sở hữu cạnh bởi 3cm cùng xếp thành hình chữ nhật AMND . Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành . Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng những cách khác nhau

Lớp 4 Toán 0 0 gởi Hủy

Hai hình vuông vắn abcd với bmnc đều phải có cạnh 3cm với xếp thành các hình chữ nhật amnd . Cho thấy hình tứ giác bmcd là hình bình hành . Tính diện tích của hình bình hành bmcd bằng những cách không giống nhau .

Lớp 4 Toán 10 0 giữ hộ Hủy

bai toan ni minh lam duoc ?

Đúng 0
comment (0)

diện tích hình bình hành bmcd là

3 x 3 = 9 (cm2)

đáp số 9 cm2

Đúng 0
comment (0)

9cm vuông

duyệt đi

Đúng 0
bình luận (0)

Hai hìnhvuông ABCD với BMNC đều sở hữu cạnh bởi 3cm cùng xếp thành các hình chữ nhật AMND . Cho thấy thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành . Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau

Lớp 4 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

ko bao gồm hình à

Đúng 0
phản hồi (0)

Hai hình vuông ABCD với BMNC đều sở hữu cạnh bởi 3 cm và xếp thành các hình chữ nhật AMND. Cho thấy thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s của hình bình hành AMCD bằng các cạnh khác nhau

Lớp 4 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bởi 3cm với xếp thành hình chữnhật AMND. Cho thấy thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau.

Xem thêm: Cách Tỉa Bó Lúa Từ Quả Dưa Chuột ) Cực Đơn Giản Dễ Làm Đẹp Mắt Để Trang Trí

Cách 2: .............................................................................................................................

Lớp 4 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Trên phiên bản đồ tỉ lệ 1/100000,quãng mặt đường từ nhà bạn Minh Anh cho trường đo được 1cm.Vậy chiều dài thật của quảng đường từ nhà bạn Minh Anh mang lại trường là :

Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

cameraquansat24h.vn