HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 331

     

Tài khoản 331 là gì

Tài khoản 331 là tài khoản dùng để làm theo dõi tình hình thanh toán các khoản nợ cần trả của bạn với bên chào bán (kể cả những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu theo hợp đồng kinh tế đã cam kết kết), bao hàm các khoản thanh toán giao dịch và ứng trước.

Bạn đang xem: Hạch toán tài khoản 331

Lưu ý: Nếu mua hàng trả tiền tức thì thì không hạch toán vào tài khoản này.

Kết cấu thông tin tài khoản 331 – nên trả bạn bán

Kết cấu Nợ – bao gồm của tài khoản 331 như sau:

Bên NợBên Có
– Số tiền đang trả cho mặt bán

– Số chi phí ứng trước cho bên bán

– Số chi phí người chào bán chấp thuận giảm ngay đã giao theo hòa hợp đồng;

– chiết khấu thanh toán và phân tách khấu thương mại được người buôn bán chấp thuận cho khách hàng giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho những người bán;

– giá trị hàng hóa kém chất lượng trả lại tín đồ bán.

– Đánh giá chỉ lại các khoản đề xuất trả cho người bán bởi ngoại tệ (trường phù hợp tỷ giá bán ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

– Số tiền cần trả cho người bán

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số đồ tư, sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ đã nhận, khi gồm hoá 1-1 hoặc thông tin giá thiết yếu thức;

– Đánh giá chỉ lại những khoản cần trả cho tất cả những người bán bởi ngoại tệ (trường thích hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Số dự bên Nợ: Số tiền sẽ ứng trước cho người bán hoặc số tiền đang trả nhiều hơn thế số bắt buộc trả cho tất cả những người bán theo cụ thể của từng đối tượng người dùng cụ thểSố dư bên Có: Số chi phí còn đề xuất trả cho mặt bán

Lưu ý: Tài khoản 331 là loại tài khoản lưỡng tính, hoàn toàn có thể có cả số dự mặt Nợ và bên có tài năng khoản này hoàn toàn có thể có số dư bên Nợ. Khi lập Bảng bằng vận kế toán, ko được bù trừ mà nên lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người sử dụng phản ánh ở tài khoản này nhằm ghi 2 chỉ tiêu mặt “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

Sơ đồ dùng chữ T thông tin tài khoản 331

Các cây bút toán hạch toán cần trả quý khách hàng được bắt tắt trong ảnh sau:


*

Sơ đồ gia dụng chữ T thông tin tài khoản 331


Nguyên tắc kế toán

Với tài khoản 331, bên Nợ ghi giảm, bên gồm ghi tăng. Riêng rẽ khoản ứng trước cho người bán được ghi vào bên Nợ thông tin tài khoản 331

Với các khoản bắt buộc trả bởi ngoại tệ, phải theo dõi chi tiết các khoản theo từng nhiều loại ngoại tệ. Cụ thể như sau:Khi vạc sinh những khoản nợ buộc phải trả cho những người bán (bên có tài khoản 331) bởi ngoại tệ, kế toán quy thay đổi theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh.

Riêng trường phù hợp ứng trước cho những người bán, khi đủ đk chuyển khoản ứng trước này thành gia sản hoặc chi phí thì ghi có tài khoản 331 theo tỷ giá chỉ ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước.

Khi giao dịch thanh toán nợ nên trả cho tất cả những người bán (bên Nợ tài khoản 331) bởi ngoại tệ, kế toán sử dụng tỷ giá chỉ ghi sổ thực tiễn đích danh Khi ứng trước chi phí cho mặt bán, ghi Nợ tài khoản 331 theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước; lúc đủ đk chuyển khoản ứng trước này thành tài sản hoặc giá cả thì ghi có tài khoản 331 cũng theo tỷ giá chỉ này.Cuối kỳ, doanh nghiệp lớn phải nhận xét lại các khoản buộc phải trả cho những người bán có gốc nước ngoài tệ tại tất cả các thời gian lập báo cáo tài chínhTài khoản 331 cũng vận dụng giữa các bên giao – dìm nhập khẩu ủy thác; thanh toán với nhà thầu; 

Hạch toán thông tin tài khoản 331 theo thông tứ 200

Theo thông bốn 200, các trường đúng theo hạch toán với thông tin tài khoản 331 bao gồm:

Mua mặt hàng nhưng chưa thanh toán

Mua sản phẩm hóa, vật tư nhập kho nhưng không thanh toán

Đây là trường hợp thường gặp gỡ nhất lúc hạch toán với tài khoản 331. Tình huống này có không ít điểm khác nhau giữa mua sắm và chọn lựa nội địa, nhập khẩu cùng giữa trường phù hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo PP kê khai tiếp tục hay kiểm kê định kỳ. Bởi vậy kế toán tài chính cần chăm chú nhé

PP Kê khai thường xuyên xuyênPP Kiểm kê định kỳ
TRƯỜNG HỢP cài NỘI ĐỊANợ những TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – nên trả cho tất cả những người bán (tổng giá bán thanh toán).

Nợ TK 611 – mua sắm và chọn lựa (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – đề xuất trả cho người bán (tổng giá thanh toán)

Lưu ý: nếu như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì cực hiếm vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).
TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨUHạch toán quý hiếm hàng nhập khẩu bao hàm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:

– Nợ những TK 152, 153, 156, 157, 211, 213

Có TK 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán

Có TK 3332, 3333, 3338 – Thuế TTĐB, Thuế nhập khẩu, Thuế BVMT (nếu có)

Phản ánh quý hiếm hàng nhập khẩu bao hàm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:

Nợ TK 611 – cài đặt hàng.

Có TK 331 – yêu cầu trả cho người bán

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (chi máu thuế nhập khẩu, giả dụ có)

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm môi trường.

– ví như thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi thêm bút toán:

Nợ TK 133 

Có TK 3331 

Khi sở hữu dịch vụ

Nhận sử dụng dịch vụ (như túi tiền vận ship hàng hoá, điện, nước, năng lượng điện thoại, kiểm toán, bốn vấn, quảng cáo, dịch vụ khác) của người phân phối mà chưa thanh toán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156 – sản phẩm & hàng hóa (1562)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 242 – giá cả trả trước

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, 635, 811

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có TK 331 – đề nghị trả cho những người bán (tổng giá thanh toán).

Xem thêm: Từ Vựng Bài 4 Tiếng Nhật - Từ Vựng Tiếng Nhật Minna No Nihongo Bài 4

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán cho người bán

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 331 

Có TK 111, 112…

Nếu nhận lại chi phí do người bán trả lại số tiền đang ứng trước vị không cung cấp được hàng hóa, dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 331 – phải trả cho tất cả những người bán.

Trường hợp đơn vị có thực hiện đầu tư chi tiêu XDCB theo cách thức giao thầu

Khi nhận khối lượng xây lắp xong bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, kế toán hạch toán: 

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – yêu cầu trả cho người bán (tổng giá bán thanh toán)

 Trường vừa lòng được hưởng chiết khấu thanh toán

Chiết khấu giao dịch mua thứ tư, sản phẩm hoá doanh nghiệp được tận hưởng do thanh toán giao dịch trước thời hạn phải giao dịch thanh toán và tính trừ vào số tiền nợ phải trả tín đồ bán, fan cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính.

Trường phù hợp trả lại hàng hóa

Nợ TK 331 – cần trả cho tất cả những người bán

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 152, 153, 156, 611,…

Trường hợp các khoản buộc phải trả không kiếm ra nhà nợ hoặc chủ nợ không đòi

Lúc này, kế toán được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 331 – đề nghị trả cho người bán

Có TK 711 – thu nhập cá nhân khác.

Trường hợp đơn vị thầu chính

Khi xác định giá trị cân nặng xây lắp nên trả đến nhà thầu phụ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632 – giá vốn hàng cung cấp (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – yêu cầu trả người phân phối (tổng số tiền phải trả cho nhà thầu phụ tất cả cả thuế GTGT đầu vào).

Trường hợp doanh nghiệp lớn nhận bán hàng đại lý, phân phối đúng giá, hưởng hoa hồng

Khi thừa nhận hàng buôn bán đại lý, doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép tin tức về hàng dấn bán đại lý phân phối trong phần thuyết minh report tài chính.Khi bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 331 – cần trả người phân phối (giá giao bán cửa hàng đại lý + thuế).

Đồng thời công ty theo dõi với ghi chép tin tức về hàng thừa nhận bán đại lý phân phối đã xuất cung cấp trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Khi khẳng định hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào doanh thu hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – yêu cầu trả cho những người bán

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (nếu có).

Khi thanh toán giao dịch tiền cho bên ship hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – bắt buộc trả cho người bán (giá buôn bán trừ (-) huê hồng đại lý)

Có những TK 111, 112,…

Kế toán đề xuất trả cho người bán tại đơn vị chức năng giao uỷ thác nhập khẩu

– lúc trả trước một khoản tiền uỷ thác mua sắm và chọn lựa theo vừa lòng đồng uỷ thác nhập khẩu cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC… căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho những người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác)

Có những TK 111, 112,…

– Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán tiến hành như so với hàng nhập khẩu thông thường.

– lúc trả chi phí cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác nhập vào về số tiền mặt hàng nhập khẩu cùng các chi tiêu liên quan lại trực tiếp nối hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng trường đoản cú liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – buộc phải trả cho người bán (chi tiết mang đến từng đơn vị chức năng nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…

– giá tiền uỷ thác nhập khẩu nên trả đơn vị nhận uỷ thác được tính vào giá trị hàng nhập khẩu, căn cứ những chứng tự liên quan, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 156, 211,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331- phải trả cho tất cả những người bán(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác).

– Việc thanh toán giao dịch nghĩa vụ thuế so với hàng nhập khẩu tiến hành theo công cụ của TK 333 – Thuế và khoản bắt buộc nộp nhà nước.

– Đơn vị thừa nhận uỷ thác ko sử dụng thông tin tài khoản này để phản ánh các nghiệp vụ thanh toán ủy thác cơ mà phản ánh qua các TK 138 và 338.

Đánh giá bán lại khoản đề xuất trả người bán bằng ngoại tệ

Khi lập report tài chính, số dư nợ buộc phải trả cho tất cả những người bán bằng ngoại tệ được review theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian lập báo cáo tài chính:

– nếu như tỷ giá bán ngoại tệ sút so cùng với Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 331 – cần trả bạn bán

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Thành Cổ Loa ?Ý Nghĩa Thành Cổ Loa Ý Nghĩa Thành Cổ Loa

– nếu tỷ giá bán ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (4131)

Có TK 331 – bắt buộc trả tín đồ bán

—–

Để công tác thanh toán, quản lý công nợ trở nên dễ dãi hơn, cameraquansat24h.vn sẽ cho ra mắt giải pháp cameraquansat24h.vn ePayment – hỗ trợ tự động hóa tạo kiến nghị thanh toán, xem xét đề nghị thanh toán giao dịch một giải pháp tự động, thuận lợi và nhanh gọn hơn. Quy trình làm chủ thanh toán tự động hóa giúp tiết kiệm đến 80% thời gian so với tiến trình thủ công, độ đúng mực đến 100%.