Please wait

     

Thử tính chất của Glixerol.Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Please wait

Đang xem: Glixerol + cu(oh)2 hiện tượng

Dụng cụ- Hóa chất

Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống bé dại giọt.Hoá chất: dd CuSO4 2%, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

Xem thêm: Cho Hàm Số Y Bằng Fx Có Đồ Thị, Cho Hàm Số Y = F(X)

Cách tiến hành:

Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2.Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.

Xem thêm: Tin Tức 60 Giây Mới Nhất 2021

*

Hiện tượng- Giải thích

Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ: Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2)

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓(xanh) + Na2SO4

Ống 1: Kết tủa chảy tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa ko tan.

xem toàn bộ: Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành thực tế số 5: tính chất của etanol, glixerol với phenol sgk trang 196 Từ khóa tra cứu kiếm Google: giải phân tích 2 bài 43 trang 196 sgk hóa 11, giải thí điểm 2 bài xích 43: Bài thực hành số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit hóa 11, nghiên cứu 2 trang 196 bài xích 43: Bài thực hành thực tế số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit, nghiên cứu 2 trang 196 bài xích 43: Bài thực hành thực tế số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit – sgk hóa học 11 trang 196


READ: tính chất Hóa học Của Clo Cl, Tính Chất, chức năng & biện pháp Điều Chế Clo

Lời giải các câu khác trong bài

Giải thử nghiệm 1 bài thực hành số 5: Etanol tác dụng với natri sgk hóa học 11 trang 196 Giải phân tách 2 bài thực hành thực tế số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit- sgk chất hóa học 11 trang 196 Giải xem sét 3 bài thực hành số 5: Phenol tác dụng với nước Brom sgk hóa học 11 trang 196 Giải phân tích 4 bài thực hành thực tế số 5: Phân biệt etanol. Phenol, glixerol sgk hóa học 11 trang 196

Một số bài xích khác

Giải bài xích 47 hóa 11: Bài thực hành thực tế số 6: đặc điểm của andehit với axit cacboxylic sgk trang 214 Giải bài 46 hóa 11: Luyện tập: Andehit Xeton Axit cacboxylic sgk trang 211 Giải bài bác 45 hóa 11: Axit cacboxylic sgk trang 205 Giải bài xích 44 hóa 11: Andehit Xeton sgk trang 198 Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành thực tế số 5: đặc điểm của etanol, glixerol với phenol sgk trang 196 Giải bài 42 hóa 11: luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol với phenol sgk trang 194 Giải bài xích 41 hóa 11: Phenol sgk trang 189

Giải các môn học khác

soạn văn 11 Giải sgk hoá học tập 11 Giải sgk địa lí 11 Giải sgk lịch sử hào hùng 11 Giải sgk GDCD 11 Tập bản đồ địa lí 11 biên soạn văn 11 tập 2 giản lược Hình học tập lớp 11 Đại số cùng giải tích lớp 11 soạn văn 11 tập 1 giản lược Giải GDCD 11 soạn văn 11 tập 1 soạn văn 11 tập 2 Văn mẫu 11 giờ Anh 11 Giải sgk sinh học 11 đồ vật lí 11 Sgk giờ đồng hồ anh 11 mới Giải GDQP-AN 11 …=>Xem những môn rộng